flag

Hungary

Available languages: English Hungarian

Hungary is a member state of the European Union with roughly 9.9 million people [Hunga-rian Central Statistical Office (2011)]. Budapest is the capital and the largest city with 1.7 million inhabitants. Together with the agglomeration more than 2.5 million people live and travel in Budapest and around Budapest.

The public institutions of Budapest show willingness to introduce SUMP. The Centre for Budapest Transport (BKK) is a key actor regarding the implementation of SUMP. Apart from Budapest just a few responsible people know the concept of SUMP. Public institutions, municipalities are usually reluctant to allocate resources to extra tasks. They have fundamental problems with covering even their basic expenses. However, there are some cities paying attention to sustainable mobility planning and giving priority to developed transport policy.

Regarding the implementation of SUMP some academic initiatives were born so far. Two universities (in Budapest and Győr) and some institutions (for example: Institute for Transport Science, Regional Environmental Centre – REC) show positive attitudes. SUMP topics are worked out in professional publications and in parts of university diploma projects.

Current situation – 2013-2014

Demand for goods transport and the output of the transport sector have grown significantly in proportion to the growth of GDP in the period 1995 - 2008. This has caused some negative social and environmental impacts as well. Rail and water transport (for goods) suffered a significant loss of market share during the political changes (1980-1995) while road transport, that causes substantial environmental impacts has grown dynamically. (Together with air transport.). Nevertheless goods traffic by rail still accounts for a 25-28% of the total output of the Hungarian goods transport performance. [billion tonkms] This ratio is higher than the average of the EU28 countries – that is 18,8%.

Modal split: For 2011 the total numbers for mobility of people in Hungary (share of trips) were 32% on foot, 1% per bicycle, 20% per car and 47% public transport .

Modal split in Budapest: 62% by public transport, 38% by cars. [Just for motorised trips.] Walking and cycling is usually measured in other surveys. The role of cycling has doubled in Budapest in the period 2006 – 2012. 1% -> 2% in the city centre.
The role of cycling is quite high East of the Danube at the “Great Plane”. 15% - 20% (40%) share in the flat cities of Szeged, Makó, Békés, etc.
The Cycling infrastructure developes quickly thanks to certain EU support programmes and thanks to Civil movements and demand.

Legally defined: In 2013, 2014 the implementation of SUMP is not yet legally defined in Hungary. National policies do not comprise any content in connection with the introduction of SUMP. We follow the European guidelines. However certain documents like the Budapest Transport Development Plan and other papers refer to the need of SUMP.

National Guidance The National Transport Strategy is under preparation in 2013 – 2014. This strategic document may have a recommendation regarding SUMP and/or developed planning of mobility.

Plans in place: The Capital, Budapest is familiar with the concept of SUMP to a great extent. Though the Municipality does not have a SUMP, it has a strategic document called “Transport Development Plan for Budapest” (“Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve”).

Other cities are familiar with the concept to some extent. Some of them have met the methodology of SUMP, others have not. Raising their awareness is one of the most important priorities.

Sustainability objective: The present transport strategy aims primarily to improve the infrastructure of transit traffic, to make it easier to get through the territory of Hungary, to reduce the differences in the levels of development between the various regions of the country, and to improve the accessibility of regions, without, at least so far paying adequate attention to sustainability.

The main goals in the frame of sustainable mobility are promoting public transport and cycling, providing accessible infrastructure, and implementing ecological transport technologies.

A deeper insight into the HU situation can be download from the Endurance National Inventory from Hungary.

National Contact Point for Hungary

Mobilissimus
András EKÉS
Tel: +36 30 869 1674
Email: ekes@mobilissimus.hu

Magyarország egyike az Európai Unió tagállamainak; határain belül közel 9,9 millió ember él. [Központi Statisztikai Hivatal, 2011] Fővárosa, egyben legnagyobb városa is Budapest 1,7 millió lakossal. Az agglomerációval együtt 2,5-2,7 millió ember él és utazik nap mint nap a fővárosban és annak környékén.

A közlekedéssel foglalkozó magyar szervezetek pozitívan viszonyulnak a Fenntartható Városi Közlekedési Tervek (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) bevezetéséhez. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fontos szerepet játszik a „SUMP” itthoni megteremtésében. Budapesten kívül egyelőre csak néhány felelős személynek van ismerete a „SUMP” fogalmáról. 2008 óta az állami intézmények, önkormányzatok általában nem szívesen használják fel forrásaikat egyéb, újabb feladatok ellátására. Sokszor még alapvető dolgok ellátásával kapcsolatban is költségvetési problémájuk van. Néhány város ugyanakkor komoly figyelmet fordít a fenntartható közlekedési tervekre és igyekeznek úttörőként fejleszteni a közlekedési gyakorlatukat.

A SUMP bevezetésével már eddig is pozitív eredménnyel foglalkozott többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Széchenyi István Egyetem [Győr], és más intézmények is - Közlekedéstudományi Intézet és Regionális Környezetvédelmi Központ. [REC – Szentendre] A SUMP témáját szakmai cikkek publikálásával és egyetemi diplomamunka témákon keresztül hirdetik és népszerűsítik.

Jelenlegi helyzet – 2013/2014

Az áruk szállítása iránti igény, emellett a közlekedési ágazat forgalma fokozatos növekedést mutatott 1995 és 2008 között. Ezek mellékhatásaként negatív társadalmi- és környezeti következmények is felléptek. Az 1980 és 1995 közötti változó politikai időszakban a vasúti és vízi áruszállítási szektor jelentős veszteségeket szenvedett el. Közben a közúti áruszállítási alágazat dinamikusan növekedett. (a légi közlekedéssel együtt) Mindazonáltal, az áruforgalom 25-28%-a ma is vasúton történik hazánkban, ami meghaladja az EU28 országok átlagos 18,8% értékét.

Közlekedési módok közötti megoszlás

A 2011-es évre készített országos felmérés szerint a közlekedési módok közötti megoszlás a következőképpen alakult: gyalog – 32%, kerékpárral – 1%, autóval – 20%, közösségi közlekedéssel – 47%.

Budapestre szűkítve az arány: közösségi közlekedés – 62% és autó – 38% a motorizált módok között. A gyalogos és kerékpáros részarányokat külön szokták említeni.
A kerékpáros közlekedés szerepe 2006-ról 2012-re csaknem megkétszereződött, 2%-ra nőtt a főváros központjában. Országos szinten a kerékpáros közlekedés a Dunától keletre hangsúlyosabb. [15 – 20% (40%) az olyan síkvidéki településeken, mint Szeged, Makó vagy Békés.] A kerékpáros infrastruktúra jelenleg gyorsan növekszik; az EU-s támogatásoknak és a különféle civil mozgalmaknak köszönhetően.

Jogi háttér: A 2013-2014-ig „SUMP” jogilag még nem jött létre Magyarországon. [Semmilyen magyar törvény vagy jogszabály nem említi.] Jelenleg az Európai Irányelveket követi az ország, mindemellett számos dokumentum, mint példaként a Budapesti Közlekedésfejlesztési Terv is utal arra, hogy szükséges a „SUMP” bevezetése.

Nemzeti útmutató: A Nemzeti Közlekedési Stratégiát jelenleg (2013-2014) véglegesítik. A stratégiai elveket megfogalmazó dokumentum a „SUMP”-hoz hasonló városi közlekedésfejlesztési elveket, terveket tartalmaz.

Tervek a közeljövőre: A főváros, Budapest, igen részletes ismeretében van a SUMP koncepciójának. Bár az önkormányzat nem rendelkezik SUMP programmal, van egy saját közlekedésfejlesztéssel foglalkozó dokumentuma: „Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve”. A nagyobb, fejlett magyar városok általában találkoztak már a SUMP módszertanával. A cél minden esetben a tudatos közlekedéspolitika erősítése, a SUMP program kiterjesztése.

Fenntarthatósági célkitűzések: A jelenlegi hazai közlekedési stratégia elsődleges célja az átmenő forgalmi létesítmények kiépítése és fejlesztése, hogy az könnyítsen az országon történő átutazás feltételein, valamint fejlessze a régiók elérhetőségeit, ezzel is kiegyenlítve a jelenleg fennálló fejlettségi különbséget. A fenntartható közlekedés keretein belül fontos cél a közösségi közlekedés és a kerékpározás előtérbe helyezése; akadálymentes létesítmények biztosítása mellett. Fontos továbbá a környezetbarát közlekedési technológiák bevezetése és alkalmazása.

A magyar kapcsolattartó személy megnevezése és elérhetősége

Mobilissimus
András EKÉS
Tel: +36 30 869 1674
Email: ekes@mobilissimus.hu