SUMP - BUMP Conference

SUMP as a tool for achieveing better quality of life in cities

Period Tuesday, October 21st – Tuesday, October 21st, 2014
Location Sofia, Bulgaria

Конферентен център – Хотел Хемус, Бул. “Черни връх” 31, София

Официални езици на събитието – български и английски. Ще има симултанен превод

Конференцията се организира в рамките на проекта  BUMP - Boosting Urban Mobility Plans финансирана от Intelligent Energy Europe Program на ЕК

Участието в конференцията е безплатно. Peгистрирайте се тук
Програмата се намира в прикачения файл

За повече информация: mail@csdcs.org


Phone: +359 (2) 851 3558

Program DAY 2 SOFIA.pdf


Additional documents are available for this event:

BUMP_Sofia Conference Program.doc