OD TEORIJE K PRAKSI – PO AVTOCESTI ALI PEŠ?

Konferenca o trajnostni mobilnosti

Period Tuesday, October 7th – Tuesday, October 7th, 2014
Location Maribor, Slovenia

Letošnjo konferenco na temo trajnostna mobilnost organizirajo Energetska agencija za Podravje, Mestna občina Maribor, Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo in Zavod Poslovno proizvodna cona Tezno.
Tema letošnje konference je, kako trajnostno mobilnost in upravljanje z njo prenesti od besed k dejanjem. Predstavili se bodo primeri dobrih praks, težave in izkušnje na tem področju v mestih, občinah, institucijah ali podjetji.
Nova finančna perspektiva EU namenja veliko pozornosti in tudi finančnih sredstev temu področju. Zato želimo, da bi se občine in podjetja na to vsebino pripravile in bile sposobne finančna sredstva tudi črpati.
Na konferenci o trajnostni mobilnosti bodo predstavljene tudi naslednje teme:

  • trajnostna mobilnost v EU v okviru nove finančne perspektive,
  • področje trajnostne mobilnosti v Sloveniji in načrti za prihodnje,
  • vpliv prometa na gospodarstvo,
  • strokovnjaki iz tujine bodo predstavili svoje izkušnje in primere dobrih praks na področju upravljanja z mobilnostjo,
  • predstavljene bodo informacijske in komunikacijske tehnologije v prometu,
  • nova in nastajajoča EU zakonodajo na področju trajnostne mobilnosti,
  • način priprava in kontrola kvalitete Akcijskih načrtov za trajnostno mobilnost (SUMP-ov) za občine,
  • predstavila se bodo podjetja, ki ponujajo storitve ali produkte na tem področju (alternativna vozila, spletne aplikacije, upravljanje z mobilnostjo,..)

Konferenčne metode bodo različne, od kratkih ali daljših prispevkov, predavanj do poster predstavitev in razprav, saj je dogodek namenjen tako strokovnjakom kot tudi ostali širši javnosti (podjetjem, šolam, občinam, itd.), ki jo zanima področje trajnostne mobilnosti.

TUKAJ SE REGISTRIRAJTE