2. Nacionalno srečanje in usposabljanje za Celostne prometne strategije

Period Thursday, December 18th – Thursday, December 18th, 2014
Location Bled, Slovenia

Na Bledu je 18.12.2014 v sklopu projekta ENDURANCE potekalo drugo nacionalno srečanje za Celostne prometne strategije. Udeleženci so bili predstavniki lokalnih energetskih agencij, ki se med drugim ukvarjajo s trajnostno mobilnost tudi pri pripravi SEAP-ov in LEK-ov. Izvedli smo tudi kratko usposabljanje in tako spoznali proces priprave CPS.