Slovenska platforma za trajnostno mobilnost

Platforma - mreža, ki združuje mesta in ključne akterje za učinkovito trajno mobilnost in kvalitetnejše življenje v mestih in na podeželju

Date released Monday, February 9th, 2015
Relates to Slovenia

V letu 2012 je zaživela nova platforma za trajnostno mobilnost. To je na novoustanovljena mreža, ketere do sedaj Slovenija še ni premogla in je za to svež veter pri promoviranju trajnostne mobilnosti na Slovenskem. Poglejte, čemu je platforma namenjena:

"Slovenska platforma za trajnostno mobilnost spodbuja celostno načrtovanje prometa. Je podporni servis slovenskim mestom in občinam, ki so se vprašanj mobilnosti odločila lotevati celostno in dolgoročno.

Novice platforme so zamišljene kot vir ključnih informacij s področja trajnostne mobilnosti. V tem smislu nadgrajujejo in povezujejo številne projekte ter pobude slovenskih mest, občin in strokovne javnosti, ki v zadnjih letih vse bolj pospešujejo prehajanje iz tradicionalne obravnave prometa v sodobno, celostno načrtovanje prometa."

Na tej povezavi najdete še več informacij, novic, možnosti udeležbe na seminarju, delavnici, ipd.: http://www.trajnostnamobilnost.si/