Workshop POLIS: SUMP - Particularități Naționale

O radiografiere a condițiilor naționale pentru SUMP în Statele Membre

Date released Wednesday, March 2nd, 2016
Relates to Romania

În data de 25 februarie 2016, POLIS a organizat în cadrul proiectului european ENDURANCE un seminar la care au participat reprezentanți din partea Comisiei Europene, EASME, CIVITAS Advisory Group, România, Franța, Marea Britanie și Flandra. Scopul workshop-ului a constat în evaluarea rolului și a condițiilor cadrului național pentru dezvoltarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (SUMP).

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (SUMP) reprezintă un instrument cheie în implementarea mobilității sustenabile la nivel local. Comisia Europeană recunoaște potențialul SUMP-urilor, sprijină activitățile de consolidare a capacităților și încurajează asimilarea acestor strategii.

Contextul României a fost prezentat de dl. Cezar GROZAVU - Manager Public, Direcţia de Monitorizare AM POR, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Abordări diverse în Statele Membre

Statele Membre sprijină dezvoltarea și implementarea SUMP-urilor prin finanțări, legislație, ghiduri etc. Workshop-ul POLIS a evidențiat particularități diverse în abordarea fiecăreia dintre cele 4 țări particpante: România a transformat SUMP-ul în document obligatoriu pentru Polii de Creștere, în Anglia se observă o evoluție interesantă pornind de la LTP (Planul de Transport Local), Franța deține deja două treimi din populație cuprinsă în SUMP-uri, iar în Flandra, această abordare reprezintă o condiționare în cazul finanțărilor pentru infrastructură.

Prezentările susținute în cadrul workshop-ului pot fi descărcate din secțiunea de mai jos.

Pentru mai multe informații despre workshop, vă rugăm să contactați structura organizatoare - POLIS (Dagmar Köhler, dkoehler@polisnetwork.eu) sau accesați pagina evenimentului: http://www.polisnetwork.eu/publicnews/1048/45/Polis-hosted-workshop-on-national-frameworks-of-SUMPs.


Additional documents are available for this news item:

1.UE adoră SUMPurile - Prezentare susținută de Isabelle Maes (Comisia Europeană) și Christof Marx (EASME).pdf
2.Politica de coeziune, fonduri structurale și de investiții europene, SUMPuri - Prezentare susținută de Vincent Leiner (Comisia Europeană).pdf
3.Primele constatări în urma realizării SUMPurilor obligatorii, în România - Prezentare susținută de Cezar Grozavu (MDRAP).pdf
4.Evoluția Planurilor Locale de Transport (LTP), în Marea Britanie - Prezentare susținută de Ivo Cré (POLIS) în numele Prof.Tony May (Universitatea Leeds).pdf
5.Asimilarea Planurilor de Dezvoltare Urbană (PDU) în Franța, abordare la nivel național - Prezentare susținută de Thomas Durlin (CEREMA).pdf
6.Planificarea Mobilității în Flandra, condiție pentru finanțarea infrastructurii - Prezentare susținută de Dominique Ameele (Mobiel Vlaanderen).pdf