Pierwsza Europejska Konferencja dot. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Eng. Sustainable Urban Mobility Plan SUMP)

W imieniu Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock, afiliowanego ośrodka szkoleniowego Instytutu Narodów Zjednoczonych ds. Badań i Szkoleń UNITAR, a także polskiego lidera międzynarodowego projektu ENDURANCE zapraszamy do udziału w Pierwszej Europejskiej Konferencji dot. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Eng. Sustainable Urban Mobility Plan SUMP), która odbędzie się w Sopocie w dn. 12-13 czerwca 2014r.

Date released Friday, April 1st, 2016
Relates to Poland

Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan) jest instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego. SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach. Główną ideą SUMP jest dążenie do stworzenia zrównoważonego systemu transportu miejskiego, poprzez realizację takich celów jak m.in.: zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pieszych, rowerzystów, kierowców/ pasażerów samochodów) i bezpieczeństwa w pojazdach transportu zbiorowego, redukcja hałasu i zanieczyszczeń powietrza, emisji dwutlenku węgla i zużycia energii, poprawa skuteczności i efektywności transportu osób i towarów, poprawa atrakcyjności i jakości obszaru miejskiego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa dostępności usług transportowych dla mieszkańców.

ENDURANCE to projekt Komisji Europejskiej, którego płocki CIFAL jest polskim liderem. Głównym celem projektu ENDURANCE jest merytoryczne wsparcie miast przy przygotowaniu i wdrażaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej poprzez stworzenie sieci wymiany doświadczeń, która umożliwi dostęp do najlepszych praktyk w 25 krajach europejskich. Projekt ENDURANCE, który skupia 25 partnerów (Liderami Projektu są min. ICLEI – Niemcy, Mobiel 21 – Belgia, Rupprecht Consult – Niemcy, POLIS – Belgia), jest realizowany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej i Norwegię. Każdy kraj ma stworzyć narodową sieć wymiany doświadczeń w zakresie szeroko rozumianego transportu miejskiego (w sumie w projekt zostanie zaangażowanych 250 europejskich miast). Główną korzyścią wynikająca z projektu będą narzędzia służące wsparciu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, które będą utrzymywane przez EPOMM również po zakończeniu projektu ENDURANCE.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o zapoznanie się z załączonym programem.

W przypadku chęci uczestnictwa, prosimy o rejestrację na http://www.polisnetwork.eu/1st-european-conference-on-sustainable-urban-mobility-plans.


Additional documents are available for this news item:

1st_european_conference_on_sump_-_agenda-announcement.pdf