Zaproszenie na konferencję pn. Infrastruktura transportowa warunkiem rozwoju miasta Płocka i regionu płockiego

Prezydent Miasta Płocka oraz Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock zapraszają do udziału w konferencji na temat Infrastruktura transportowa warunkiem rozwoju miasta Płocka i regionu płockiego. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Pana Zbigniewa Rynasiewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Date released Monday, April 4th, 2016
Relates to Poland

Konferencja odbędzie się 27 czerwca 2014 roku w Urzędzie Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, Aula, rozpoczęcie o godz. 10.00.
Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do omówienia istniejących uwarunkowań regionu oraz określenia szans i zagrożeń rozwoju infrastruktury transportowej.
Każdy uczestnik otrzyma wydanie specjalne magazynu Innowacja i Rozwój poświęcone infrastrukturze transportowej. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z załączonym programem konferencji.

Media coverage:

http://www.igrp.com.pl/13-aktualnosci-informacje-o-wydarzeniach-igrp/303-zaproszenie-na-konferencje-infrastruktura-transportowa-warunkiem-rozwoju-miasta-plocka-i-regionu-plockiego/303-zaproszenie-na-konferencje-infrastruktura-transportowa-warunkiem-rozwoju-miasta-plocka-i-regionu-plockiego

http://www.portalplock.pl/pl/334_inf/7215_drogi_w_plocku_porozmawiaj_o_transporcie.html

http://www.tp.com.pl/hot-news/porozmawiaja-o-infrastrukturze-transportowej.html


Additional documents are available for this news item:

program konferencji.pdf