Zaproszenie do udziału w Konferencji pn.: Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich – Praktyczne wskazówki dla miast

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock, afiliowany ośrodek szkoleniowy Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji

Date released Monday, April 4th, 2016
Relates to Poland

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP)
kluczem do pozyskiwania środków europejskich
Praktyczne wskazówki dla miast

Miejsce: Audytorium Politechniki Warszawskiej –
Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17
Termin: 11-12 czerwca 2015 r.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się z korzyściami dla miasta wynikającymi z posiadania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP), wspólnie z zaproszonymi ekspertami będą mogli przeanalizo wać wytyczne Komisji Europejskiej dot. przygotowania SUMP.

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma Certyfikat Uczestnictwa (Certificate of Participation), potwierdzający udział w międzynarodowej konferencji „Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich” sygnowany przez Dyrektor Generalną Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dn. 8 czerwca 2015 r. na adres mtrojanowska{at}cifal.pl.

Do pobrania:

    program konferencji + formularz zgłoszeniowy


Additional documents are available for this news item:

Plany-Zrównoważonej-Mobilności-Miejskiej-konferencja-program-formularz-zgłoszeniowy.pdf