Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Individuele marketing sustainable mobility / Individuele marketing Duration 2009-04-01 to 2010-04-01
Customer (project initiator) show_help not available Location Rotterdam / The Hague
Organisation show_help OC Mobility Coaching Total Budget show_help € 340,000
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help 12,038 persons
Type of Project show_help Regional mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads Casebeschrijving-indivduele-benandering.pdf
Individuele-benadering.pdf

Overall Project Description show_help

In Rotterdam and The Hague is experimented with a personal approach of new residents for mobility management. They received information and / or sample ticket for public transport, cycling and car sharing. Due to a sluggish start the trial could not be implemented as planned. The results are therefore not always clear, but do show that the approach is promising.
- - -
In Rotterdam en Den Haag is een proef opgezet met het persoonlijk benaderen van nieuwe inwoners. Zij kregen informatie en/of probeerkaartjes voor openbaar vervoer, fiets en autodelen. Door een stroeve start kon niet de hele proef volgens plan worden uitgevoerd. De resultaten zijn daardoor niet altijd eenduidig, maar laten wel zien dat de aanpak kansrijk is.

Description of the system effects show_help

It is not known whether those who have tried the range, have held this travel behavior.
/
Het is niet bekend of degenen die het aanbod hebben geprobeerd, dit reisgedrag hebben vastgehouden.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
B. Awareness 12038 100%
C. Usage 868 7%
D. Satisfaction with services 781 6%
Comment on the targets in level B-D:

- - -
B. BEKENDHEID
/
C. INTERESSE IN AANBOD
868 mensen bestelden informatie en/of probeerkaartjes:
- 331 vroegen alleen informatie op
- 537 bestelden informatie en probeeraanbod.

Bij de groep die informatie en probeeraanbod kon bestellen lag het aantal aanvragen 70% hoger dan bij de groep die alleen informatie kon opvragen.
D. TEVREDENHEID OVER INFORMATIE
90% kon aan de hand van het kaartmateriaal zijn route bepalen. Het oordeel van de OV-wizard en de stap-overwijzer van de RET lag lager (70% was positief) dan dat van de reguliere lijnenkaart (80% positief).
E. Acceptance 481 4%
F. Take up of mobility options offered 107 1%
G. Satisfaction with mobility options offered 57 0%
Comment on the targets in level E-G:

E0. REISGEDRAG
Duurzaam reizen na verhuizing naar nieuwe woonplaats.
E. ACCEPTATIE VAN AANBOD
481 hebben een of meer producten besteld:
446 x ov (93% van wie probeeraanbod bestelden)
148 x gratis gebruik fietsenstalling (31%)
83 x gebruik Greenwheels (17%)
39 x gebruik OV-fiets (8%)
F. UITPROBEREN VAN AANBOD
105 gebruikten het ov (50 van plan)
0 gebruikten Greenwheels (19 van plan)
1 gebruikte OV-fiets (8 van plan)
1 gebruikte de fietsenstalling (52 van plan)
Van de automobilisten die het ov voorheen niet gebruikten, hebben 152 (6,5%) het geprobeerd. Zowel bij bestaande als nieuwe bewoners gaat het om een significante toename. Ook het fietsgebruik is toegenomen bij deze groep.
Meer eenduidige conclusies zijn lastig te trekken. Wel valt op dat:
- in Haaglanden namen fiets- en ov-gebruik toe;
- in Rotterdam daalden fiets- en ov-gebruik licht;
- bij bestaande inwoners lijkt het ov-gebruik meer toegenomen dan bij nieuwe bewoners, vooral bij mensen die het ov al gebruikten.
G. TEVREDENHEID OVER AANBOD
Het ov wordt beter gewaardeerd (van 6,4 naar 7,1). De tevredenheid met ov is gemeten op de aspecten snelheid, comfort en betrouwbaarheid.
Description of reached system effects:

It is not known whether those who have tried the range, have held this travel behavior.
/
Het is niet bekend of degenen die het aanbod hebben geprobeerd, dit reisgedrag hebben vastgehouden.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.