Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project A1 Zuidoost- en Zuidpas Duration 2009-01-01 to 2009-12-31
Customer (project initiator) show_help Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart, Mu Location Hilversum
Organisation show_help Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart, MuConsult bv Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help 15,000 persons
Type of Project show_help Single measure(s) Emission effect show_help not available
Links Evaluatie-A1-Muiderbrug-Achtergrondrapportage.pdf
Evaluatie-A1-Muiderbrug.pdf - op 3 jul. 2010 02:48
Downloads not available

Overall Project Description show_help

In de periode van februari tot en met augustus 2009 voerde Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de A1 Muiderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Door het slim plannen en uitvoeren van de werkzaamheden werd de verkeershinder zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast bood men de weggebruikers de Zuidoostpas en de Zuidaspas aan om de nog resterende hinder te beperken.

Description of the system effects show_help

Ongeveer 15% zal door de ervaringen met de pas vaker met het OV naar het werk reizen.
Van de 2250 pashouders die de auto lieten staan (als hoofdvervoerwijze) blijken nadien zo'n 750 dat nog steeds te doen. Bij de niet-pashouders neemt het aandeel van de auto met 4% af.

Uit de verkeerskundige analyse blijkt dat de vekeershinder op de A1 Muiderbrug tijdens de werkzaamheden niet (veel) meer is geworden dan in een vergelijkbare periode van het jaar zonder de werkzaamheden. De gerealiseerde verkeersreductie (2900 mvt/etm) is voor circa de helft toe te schrijven aan de mobiliteismanagement maatregelen. De hoogte blijft achter bij de beoogde 4000 mvt/etm) maar de noodzaak daarvoor bleek in de praktijk te ontbreken.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
B. Awareness 15000 100%
C. Usage 10000 67%
D. Satisfaction with services 2250 15%
E. Acceptance 15000 100%
F. Take up of mobility options offered 1000 7%
G. Satisfaction with mobility options offered 2250 15%
H. Long-term attitudes and behaviour 750 5%
Description of reached system effects:

Ongeveer 15% zal door de ervaringen met de pas vaker met het OV naar het werk reizen.
Van de 2250 pashouders die de auto lieten staan (als hoofdvervoerwijze) blijken nadien zo'n 750 dat nog steeds te doen. Bij de niet-pashouders neemt het aandeel van de auto met 4% af.

Uit de verkeerskundige analyse blijkt dat de vekeershinder op de A1 Muiderbrug tijdens de werkzaamheden niet (veel) meer is geworden dan in een vergelijkbare periode van het jaar zonder de werkzaamheden. De gerealiseerde verkeersreductie (2900 mvt/etm) is voor circa de helft toe te schrijven aan de mobiliteismanagement maatregelen. De hoogte blijft achter bij de beoogde 4000 mvt/etm) maar de noodzaak daarvoor bleek in de praktijk te ontbreken.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.