Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project A12 Free bus / A12 Gratis bus Duration 2006-01-01 to 2006-12-31
Customer (project initiator) show_help not available Location Utrecht de Meern
Organisation show_help Rijkswaterstaat, Municipalities Gouda, Woerden, Bodegraven and Utrecht, Jaarbeurs Utrecht Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Urban area mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads EindrapportageRijkswaterstaatbussencampagneA12.pdf
evaluatierappportcommunicatieA12.pdf

Overall Project Description show_help

Use of free buses during road works in the weekends on the A12, accompanied by an extensive communication project. Furthermore, a detour route was indicated / Inzet van gratis bussen tijdens wegwerkzaamheden in de weekenden op de A12, begeleid met een omvangrijk communicatieproject. Verder was een omleidingsroute aangegeven

Description of the system effects show_help

H: /

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: Two thirds of the drivers were aware of the work at weekends / 2/3 van de weggebruikers was op de hoogte van de werkzaamheden in de weekenden

C: /

D: 65% of those who used the free buses are satisfied or very satisfied with the announcement in newspapers, TV, radio / 65% van degenen die de gratis bussen gebruikten zijn tevreden tot zeer tevreden over de aankondiging in kranten, tv, radio
Comment on the targets in level E-G:

E0: Car swap for the bus, or use car detour route. / Auto verruilen voor de bus, of met auto omleidingsroute gebruiken.

E: /

F: 20% of motorists are using alternative route
55% of bus passengers would otherwise drive the car / 20% van de weggebruikers maakt gebruik van omleidingsroute
55% van de busreizigers zou anders met de auto rijden"

G: 97% of road users are satisfied or very satisfied with the detour route / 97% van de weggebruikers is tevreden tot zeer tevreden over de omleidingsroute
Description of reached system effects:

H: /
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.