Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project A9 Southeast pas / A9 Zuidoostpas Duration 2005-05-01 to 2005-10-01
Customer (project initiator) show_help not available Location Amsterdam
Organisation show_help Rijkswaterstaat North Holland, Amsterdam Municipality, District South East, Province of North Hollan Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Urban area mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads EvaluatieZuidoostpasgrootonderhoudA9.pdf

Overall Project Description show_help

Free public transport and extra shuttle buses during maintenace on A9 Gaasperdammerweg. A series of mobility measures should counteract hindrance. / Gratis OV en extra shuttlebusjes gedurende werkzaamheden op A9 Gaasperdammerweg. Een serie van mobiliteitsmanagement maatregelen moet hinder tegengaan.

Description of the system effects show_help

H: After the validity of the Zuidoostpass employees was offered a continuation of the pass. About 7% of them (approximately 400 motorists) accepted the offer and continued to use public transport. / Na afloop van de geldigheid van de Zuidoostpas is aan werknemers een vervolgaanbod gedaan en heeft 7% daarvan (circa 400 automobilisten) gebruik gemaakt en is OV blijven gebruiken.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: 17,000 people have been given the pass
Both at the start and end 14,000 of them are asked to complete a quesionair. / 17.000 werknemers hebben de pas gekregen
Zowel bij de start als aan het einde zijn 14.000 van hen geenqueteerd.

C: /

D: /
Comment on the targets in level E-G:

E0: Using the Zuidoostpas to travel with public transport instead of by car. / Gebruik maken van de Zuidoostpas om met het OV te reizen in plaats van met de auto.

E: The pass is offered for free, it is unknown who refused. / De pas is gratis aangeboden, onbekend wie de pas weigerde.

"F: More than 50% (of the 14,000 respondents) has used the pas once or more often.
Over 25% (3,700 of the 14,000 respondents), made the switch from car to public transport.
The shuttle is used less than considered.
Approximately 1 in 10 employees looked at the webcam views once or more and sometimes led to adjustment of travel behavior. / Meer dan 50% (van de 14.000 geenqueteerden) heeft de pas eenmaal of vaker gebruikt.
Ruim 25% (3700 van de 14.000 geenqueteerden) heeft de overstap van auto naar OV gemaakt.
De shuttlebus is minder gebruikt dan geacht. 
Ongeveer 1 op de 10 werknemers heeft eens of vaker de webcam bekeken en soms leidde dit tot aanpassing van het reisgedrag."

G: It was found that the average employee thinks it is excellent that the Zuidoost is provided, but the pass would not be free, there would have been little enthusiasm for it.

The personal traveladvise was hardly perceived as aid, especially since many people had found their own alternatives.

Furthermore, the survey a number of questions about the Zuidoost:

Why didn't you us the pass more often?
• Other reasons (45%)
• Combine ride with other activities (22%)
• Work part-time (21%)
• Car needed for work (17%)

Why did you at first use the pass (and later not)?
• Forecast OV was faster during work (50%)
• Zuidoost is free (31%)
• Other (23%)

Why didn't you use your pass yet?
• Low burden of additional delays (58%)
• With only takes my trip even more (46%)
• OV no alternative to convenience and comfort car (25%)
• Car needed for work (19%)

Why don't you use the pass anymore?
• OV had longer journey than cars (55%)
• The files were not so bad (47%)
• OV by strikes not reliable (30%)
• OV no alternative to convenience and comfort of cars (23%) / Gebleken is dat de gemiddelde werknemer het uitstekend vindt dat de Zuidoostpas is verstrekt, maar als hij niet gratis was geweest zou er weinig animo voor zijn geweest.

Het persoonlijk reisadvies werd nauwelijks als hulp ervaren, vooral omdat veel mensen dit al zelf uitgezocht hadden.

Verder zijn in de enquete een aantal vragen beantwoord over de Zuidoostpas:

Waarom heeft u de pas niet vaker gebruikt?
• Andere redenen (45%)
• Combineren autorit met andere activiteiten (22%)
• Werk parttime (21%)
• Auto nodig voor het werk (17%)

Waarom heeft u de pas eerst wel gebruikt (en later niet meer)?
• Verwachting OV sneller was tijdens werkzaamheden (50%)
• Zuidoostpas is gratis (31%)
• Anders (23%)

Waarom heeft u de pas (nog) niet gebruikt?
• Weinig last van extra vertragingen (58%)
• Met de pas duurt mijn reis nog langer (46%)
• OV geen alternatief voor gemak en comfort auto (25%)
• Auto nodig voor het werk (19%)

Waarom gebruikt u de pas nu niet meer?
• OV had langere reistijd dan auto (55%)
• De files bleken mee te vallen (47%)
• OV door stakingen niet betrouwbaar (30%)
• OV geen alternatief voor gemak en comfort van auto (23%)
Description of reached system effects:

H: After the validity of the Zuidoostpass employees was offered a continuation of the pass. About 7% of them (approximately 400 motorists) accepted the offer and continued to use public transport. / Na afloop van de geldigheid van de Zuidoostpas is aan werknemers een vervolgaanbod gedaan en heeft 7% daarvan (circa 400 automobilisten) gebruik gemaakt en is OV blijven gebruiken.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.