Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Bus 5 Groningen / Buslijn 5 Groningen Duration 2009-01-01 to 2009-05-30
Customer (project initiator) show_help not available Location Groningen
Organisation show_help Municipality Groningen Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Company mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads ProefBuslijn5OVgroningen.pdf

Overall Project Description show_help

The trial number 5 is held to see whether and how the elderly and WMO-ers could go make more use of public transport.
In the city of Groningen is a test done with number 5, in close cooperation with the municipality, the STIP, residents and drivers.
Groningen
/ De proef met Buslijn 5 is gehouden om te kijken of en zo ja hoe ouderen en Wmo-ers meer gebruik zouden kunnen gaan maken van het OV.
In de stad Groningen is een proef gedaan met Buslijn 5, in nauwe samenwerking met de gemeente, het STIP , inwoners en chauffeurs.

Description of the system effects show_help

H: By improving bus number 5 even further - especially accessibility - it is expected that the number of WMO-ers that the bus travels further. Restrictions for growth: over 42% of the SSA-ers are already using number 5 and 20-30% of the WMO-ers is physically unable to use an accessible bus travel.
It is expected that the elderly in the future less likely to WMO counter increments when driving or cycling difficult: Bus 5 is a good alternative because they have experience with them and were satisfied. Incidentally makes 44% already use Bus 5. By Bus number 5 even further - especially accessibility - the number of elderly people that it travels further increase by about 20%. / Door Buslijn 5 nog verder te verbeteren - vooral de toegankelijkheid - verwacht men dat het aantal Wmo-ers dat met de bus reist, verder toeneemt. Beperkingen voor groei zijn: ruim 42% van de Wmo-ers maakt al gebruik van Buslijn 5 en 20 tot 30% van de Wmo-ers is fysiek niet in staat om met een goed toegankelijke stadsbus te reizen.
Men verwacht dat de ouderen in de toekomst minder snel naar het Wmo-loket stappen als het autorijden of fietsen moeilijk wordt: Buslijn 5 is dan een goed alternatief omdat ze er ervaring mee hebben en er tevreden over waren. Overigens maakt 44% al gebruik van Buslijn 5. Door Buslijn 5 nog verder te verbeteren - vooral de toegankelijkheid - kan het aantal ouderen dat ermee reist, verder toenemen met circa 20%.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: - The awareness has increased. Among the elderly, this increased from 58% to 61%. Among WMO-ers from 53% to only 62%. / - de bekendheid is vergroot. Onder ouderen is deze gestegen van 58% naar 61%. Onder Wmo-ers van 53% naar maar 62%.

C: /

D: /
Comment on the targets in level E-G:

E0: / Meer gebruik van buslijn 5, in plaats van Wmo-taxi.

E: /

F: - The awareness has increased. Among the elderly, this increased from 58% to 61%. For WMO-ers from 53% to only 62%.
- During the trial, 15% of the elderly and WMO-ers Bus number 5 for the first time tried.
- The number of WMO-ers that traveling by bus has increased considerably: from 31% to 43% before the test after the test. In part this is probably at the expense of the WMO-taxi. In absolute numbers involves approximately 300 additional travelers.
- WMO-ers before the trial already been traveled by bus after the test more often by bus to travel. Furthermore, WMO-ers happy about traveling by bus.
- The proportion of older people with number 5 bus traveling is not increased after the trial, may choose a part of the target group in June (after time / measurement) for the bike instead of the bus.
- Free time card was excellent incentive.
- Activities were less used. / -De bekendheid is vergroot. Onder ouderen is deze gestegen van 58% naar 61%. Onder Wmo-ers van 53% naar maar 62%.
- Tijdens de proef heeft 15% van de ouderen en Wmo-ers Buslijn 5 voor het eerst uitgeprobeerd.
- Het aantal Wmo-ers dat met de bus reist, is flink toegenomen: van 31% vóór de proef naar 43% ná de proef. Voor een deel gaat dit waarschijnlijk ten koste van de Wmo-taxi. In absolute aantallen gaat het om circa 300 extra reizigers.
- Wmo-ers die vóór de proef al met de bus reisden zijn ná de proef vaker met de bus gaan reizen. Bovendien zijn Wmo-ers tevreden over het reizen met de bus.
- Het aandeel ouderen dat met Buslijn 5 reist, is na de proef niet toegenomen, mogelijk kiest een deel van de doelgroep in juni (moment van na/meting) voor de fiets in plaats van de bus.
- Gratis rittenkaart was uitstekende stimulans.
- Activiteitenkalender werd minder gebruikt.

G: /
Description of reached system effects:

H: By improving bus number 5 even further - especially accessibility - it is expected that the number of WMO-ers that the bus travels further. Restrictions for growth: over 42% of the SSA-ers are already using number 5 and 20-30% of the WMO-ers is physically unable to use an accessible bus travel.
It is expected that the elderly in the future less likely to WMO counter increments when driving or cycling difficult: Bus 5 is a good alternative because they have experience with them and were satisfied. Incidentally makes 44% already use Bus 5. By Bus number 5 even further - especially accessibility - the number of elderly people that it travels further increase by about 20%. / Door Buslijn 5 nog verder te verbeteren - vooral de toegankelijkheid - verwacht men dat het aantal Wmo-ers dat met de bus reist, verder toeneemt. Beperkingen voor groei zijn: ruim 42% van de Wmo-ers maakt al gebruik van Buslijn 5 en 20 tot 30% van de Wmo-ers is fysiek niet in staat om met een goed toegankelijke stadsbus te reizen.
Men verwacht dat de ouderen in de toekomst minder snel naar het Wmo-loket stappen als het autorijden of fietsen moeilijk wordt: Buslijn 5 is dan een goed alternatief omdat ze er ervaring mee hebben en er tevreden over waren. Overigens maakt 44% al gebruik van Buslijn 5. Door Buslijn 5 nog verder te verbeteren - vooral de toegankelijkheid - kan het aantal ouderen dat ermee reist, verder toenemen met circa 20%.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.