Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Carpool Strip Trondheim / Carpoolstrook Trondheim Duration 2001-01-01 to 2001-12-31
Customer (project initiator) show_help not available Location Trondheim
Organisation show_help Trondheim Municipality Norwegian Public Roads (NPR) Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Company mobility plan Emission effect show_help not available
Links http://www.sintef.no
http://www.vegvesen.no
Downloads carpool-lane-trondheim.pdf

Overall Project Description show_help

Combating congestion especially in morning and encourage multiple use bus lane. / Tegengaan congestie vooral in ochtendspits en bevorderen meervoudig gebruik busstrook.

Description of the system effects show_help

H: Using carpool lane leads to 10% less travel time in morning.
Travel speed in the carpool lane increases from 20km to 30km/u.Reduction of 5% in number of vehicles. Traffic appears not to spread to surrounding areas. / Gebruik van carpoolstrook leidt tot 10% minder reistijd in ochtendspits.
Reissnelheid op de carpoolstrook neemt toe van 20km-u naar 30km-u.Reductie van 5% in voertuigtotaal.Autoverkeer blijkt niet naar omliggende wegen uit te wijken.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: 90% of people are familiar with when opening measure. / 90% van de mensen is bij opening bekend met maatregel.

C: Studies at starti in May: 64% of people positive about the carpool lane, 9% negative.
Besides interest also fear for increased congestion on not carpool lanes / Uit onderzoek bij start in mei: 64% van de mensen positief over de carpoolstrook, 9% negatief.
Naast interesse ook angst voor toename congestie op niet carpool stroken

D: Positive, here measured by the few public comments in newspapers and media. / Positief, hier gemeten aan de weinige publieke reacties in krant en media.
Comment on the targets in level E-G:

E0: Carpooling (2 +) instead of solo with the car. / Carpoolen (2+) in plaats van solo met de auto gaan.

E: /

F: Besides authorized users there are offenders (down from 16% to 8%) / Naast toegestane gebruikers zijn er ook overtreders (dalend van 16% naar 8%)

G: Research in October: 63% positive over carpool lane, 17% negative. Especially comments about bad results for bus passengers. / Uit onderzoek in oktober: 63% positief over carpoolstrook, 17% negatief. Vooral opmerkingen over achterblijvend resultaat voor buspassagiers.
Description of reached system effects:

H: Using carpool lane leads to 10% less travel time in morning.
Travel speed in the carpool lane increases from 20km to 30km/u.Reduction of 5% in number of vehicles. Traffic appears not to spread to surrounding areas. / Gebruik van carpoolstrook leidt tot 10% minder reistijd in ochtendspits.
Reissnelheid op de carpoolstrook neemt toe van 20km-u naar 30km-u.Reductie van 5% in voertuigtotaal.Autoverkeer blijkt niet naar omliggende wegen uit te wijken.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.