Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Bike Reward Zaandam / Fietsbeloning Zaandam Duration 2007-01-01 to 2007-12-31
Customer (project initiator) show_help not available Location Zaandam
Organisation show_help Municipality Zaandam Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Municipality mobility plan Emission effect show_help not available
Links http://www.fietsfilevrij.nl/routes/zaandam-amsterd
Downloads rapportage_actieweek_fietsbeloning.pdf

Overall Project Description show_help

Description of the system effects show_help

H: 60% of motorists indicates definitely or probably will go traveling more often by bicycle after the action week. Approximately 30% are unsure about, and 10% say not to go cycling more than before. Also more than 50% of the people who normally go by bike only a few times, indicates that after the action week they definitely or probably are more likely to go cycling.

After the week of action, there is no clear increase in the number of cyclists. The effect seems to be limited to the Action Week. / 60% van de automobilisten geeft aan zeker of waarschijnlijk vaker met de fiets te zullen gaan reizen na de actieweek. Ongeveer 30% twijfelt hierover en 10% zegt niet vaker te gaan fietsen. Ook meer dan 50% van de mensen die normaliter weinig fietsen geeft aan na de actieweek zeker of waarschijnlijk vaker te gaan fietsen.

Na de actieweek is er geen sprake van duidelijke toename van het aantal fietsers. Het effect lijkt beperkt te blijven tot de actieweek.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: /

C: /

D: /
Comment on the targets in level E-G:

E0: Seduce motorist to use the bike - possibly more - and those who cycled allready to get them to more frequent cycling. / Automobilisten verleiden de fiets - eventueel vaker - te gebruiken en mensen die wel eens fietsten ertoe te brengen vaker fietsen.

E: 880 people have signed up for the Action Week. / 880 mensen hebben zich aangemeld voor de actieweek.

"F: During the actionweek 300-600 more cyclists are using the route than after the campaign week. If a rider is counted twice per day (round trip), this means 150-300 cyclists more.
774 people have completed the survey and thereby the conditions to get a reward. / Tijdens de actieweek hebben 300 tot 600 meer fietsers gebruik gemaakt van de route dan na de actieweek. Als een fietser tweemaal per dag wordt geteld (heen en terug) betekent dit 150 tot 300 fietsers meer.
774 mensen hebben de enquete ingevuld en daarmee voldaan aan de voorwaarden en een beloning gekregen.
Description of reached system effects:

H: 60% of motorists indicates definitely or probably will go traveling more often by bicycle after the action week. Approximately 30% are unsure about, and 10% say not to go cycling more than before. Also more than 50% of the people who normally go by bike only a few times, indicates that after the action week they definitely or probably are more likely to go cycling.

After the week of action, there is no clear increase in the number of cyclists. The effect seems to be limited to the Action Week. / 60% van de automobilisten geeft aan zeker of waarschijnlijk vaker met de fiets te zullen gaan reizen na de actieweek. Ongeveer 30% twijfelt hierover en 10% zegt niet vaker te gaan fietsen. Ook meer dan 50% van de mensen die normaliter weinig fietsen geeft aan na de actieweek zeker of waarschijnlijk vaker te gaan fietsen.

Na de actieweek is er geen sprake van duidelijke toename van het aantal fietsers. Het effect lijkt beperkt te blijven tot de actieweek.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.