Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Bicycle Promotion Radboud UMC / Fietsstimulering UMC Radboud Duration 2005-01-01 to 2010-12-31
Customer (project initiator) show_help not available Location Nijmegen
Organisation show_help UMC Radboud Nijmegen, HAN Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Company mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads UMCradboudnijmegen.pdf
Fietsdiensten_nl-HetUMCStRadboudopdeFietsmarkt2009

Overall Project Description show_help

UMC St. Radboud promotes bicycle use among workers. Measures that the hospital has taken include improving parking facilities and the opening of a bike shop and bicycle repair place. In the future possibilities are checked for a higher-km reward for cyclists. / Het UMC St. Raboud stimuleert het fietsgebruik onder werknemers. Maatregelen die het ziekenhuis heeft genomen zijn onder meer het verbeteren van stallingsmogelijkheden en de opening van een fietsenwinkel en fietsenreparatieplaats. Er wordt voor de toekomst gekeken of het mogelijk is een hogere km-vergoeding te geven aan fietsers.

Description of the system effects show_help

H: in five years, the number of employees cycling to work is increased from 38 to 43 percent. These are 500-600 people more (now risen to 47%) / in vijf jaar is het aantal werknemers dat op de fiets naar het werk komt gestegen van 38 naar 43 procent. Dat zijn 500 tot 600 mensen meer (inmiddels gestegen naar 47%)

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: /

C: /

D: /
Comment on the targets in level E-G:

E0: With the bike instead of driving to work / Met de fiets in plaats van met de auto naar het werk

E: /

F: /

G: /
Description of reached system effects:

H: in five years, the number of employees cycling to work is increased from 38 to 43 percent. These are 500-600 people more (now risen to 47%) / in vijf jaar is het aantal werknemers dat op de fiets naar het werk komt gestegen van 38 naar 43 procent. Dat zijn 500 tot 600 mensen meer (inmiddels gestegen naar 47%)
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.