Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Gov traffic bottlenecks / Gov fileknelpunten Duration 2008-01-01 to 2008-12-31
Customer (project initiator) show_help not available Location Den Haag
Organisation show_help RWS Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help National mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads Gov_fileknelpunten.pdf

Overall Project Description show_help

The government's position in response to the initiative note Dijksma 2005 was the reason for Ministry of V & W to actively work on experiments with 'free' or cheap public transport in mid 2006. The experiments are focused on structural congestion bottlenecks and let motorists, especially commuters, for a certain period 'free' or cheap try a high quality public transport alternative. The experiments are funded by governments, agencies and companies.

/

Het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de initiatiefnota Dijksma 2005 vormde voor het Ministerie van V&W de aanleiding om medio 2006 actief in te zetten op experimenten met 'gratis' of goedkoop openbaar vervoer. De experimenten zijn gericht op structurele fileknelpunten en laten automobilisten, vooral forensen, gedurende een bepaalde periode 'gratis' of goedkoop kennis maken met een kwalitatief hoogwaardig OV-alternatief. De experimenten worden gefinancierd door overheden, instellingen en bedrijven.

Description of the system effects show_help

H: In the most successful experiments bljikt that 2-5% of drivers can be tempted to make the switch to public transport.
In some experiments, there is a transition from cycling to public transport, particularly public transport is offered for free. / Bij de meest succesvolle experimenten bljikt dat 2-5% van de automobilisten is te verleiden om de overstap te maken naar het OV.
Bij sommige proeven is er sprake van een overstap van fiets naar OV, met name als het OV gratis wordt aangeboden.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: /

C: /

D: /
Comment on the targets in level E-G:

E0: Use the (partially) free public transport. / Gebruik het (deels) gratis OV.

E: The number of participants OV take during experiments is approximately 2-10% of the target group.
Percentage of drivers who take public transport instead of cars during experiment: an average of 4% (varies between 0.5% and 5%) / Het aantal deelnemers dat OV neemt tijdens experimenten is zo'n 2-10% van de doelgroep.
Percentage automobilisten dat OV ipv auto neemt tijdens experiment: gemiddeld zo'n 4% (varieert tussen de 0.5% en 5%)

F: The reasons given are to be taking part in the experiment instead of public transport vehicles were:
1. price
2. file shun
The reason for not participating were:
1. alternative available
2. train / bus does not go to destination / De redenen die opgegeven worden om wel deel te nemen aan het experiment OV ipv auto waren:
1. prijs
2. filemijden
De reden om niet deel te nemen waren:
1. alternatief beschikbaar
2. trein/bus gaat niet naar bestemming"

G: Satisfaction with public transport increases during the term: both the lowest score goes from 5.8 to 6.4 as the highest which goes from 7.5 to 8.4 goes. / De tevredenheid over het OV neemt toe gedurende de looptijd: zowel de laagste score gaat van 5.8 naar 6.4 als de hoogste die gaat van 7.5 naar 8.4 gaat.
Description of reached system effects:

H: In the most successful experiments bljikt that 2-5% of drivers can be tempted to make the switch to public transport.
In some experiments, there is a transition from cycling to public transport, particularly public transport is offered for free. / Bij de meest succesvolle experimenten bljikt dat 2-5% van de automobilisten is te verleiden om de overstap te maken naar het OV.
Bij sommige proeven is er sprake van een overstap van fiets naar OV, met name als het OV gratis wordt aangeboden.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.