Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Free bus Purmerend / Gratis bus Purmerend Duration 2008-01-01 to 2008-12-31
Customer (project initiator) show_help not available Location Purmerend
Organisation show_help Municipality Purmerend, Arriva Total Budget show_help € 300,000
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Municipality mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads Internetpanel_proef_gratis_bus.pdf

Overall Project Description show_help

Free bus during shopping evenings, Saturdays and Sunday shoppingdays. Get on/off within the city.

/

Gratis bus tijdens koopavonden, zaterdagen en koopzondagen. In/uitstappen binnen de stad.

Description of the system effects show_help

H: /

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: 87% of population is aware of the trial. / 87% van inwoners is op de hoogte van de proef.

C: /

D: /
Comment on the targets in level E-G:

E0: More bus trips / Meer met de bus reizen

E: /

F: Increase in bus utilization at 28% of the population.
At the visitors of the city-center:
- The share bus increased from 4% to 20%
- The proportion of car use decreased from 44% to 34%
- The share of bicycle use declined from 40% to 35%

9% of the population answers to visit the city-center more frequently. / Toename van busgebruik bij 28% van de inwoners.
Bij de bezoekers van het centrum is:
- het aandeel busvervoer toegenomen van 4% naar 20% 
- het aandeel autogebruik afgenomen van 44% naar 34%
- het aandeel fietsgebruik afgenomen van 40% naar 35% 

Van de inwoners geeft 9% aan vaker het centrum te bezoeken.

G: /
Description of reached system effects:

H: /
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.