Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Free OV Rotterdam / Gratis OV Rotterdam Duration 2006-12-18 to 2007-03-02
Customer (project initiator) show_help not available Location Rotterdam
Organisation show_help Municipality Rotterdam Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Regional mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads Evaluatierapport_GOV_Krimpenerwaard_Rotterdam.pdf

Overall Project Description show_help

In the morning, many residents of the Krimpenerwaard go to Rotterdam by car. Since the Algera bridge is the only connection between the Krimpenerwaard and Rotterdam, this leads to daily traffic jams on the approach roads to the bridge.
The Stadsregio Rotterdam has held an experiment to see whether motorists could be tempted through pricing to use the bus instead of the car and to make a positive stimulus to the accessibility of Rotterdam.
In the period from 18 December 2006 to 2 March 2007 residents of the municipalities in Krimpenerwaard could travel free with the bus to Rotterdam on presentation of a special ticket (the Algera Ticket).

/

In de ochtendspits gebruiken veel inwoners van de Krimpenerwaard de auto om naar Rotterdam te gaan. Aangezien de Algerabrug de enige verbinding tussen de Krimpenerwaard en Rotterdam is, leidt dit dagelijks tot files op de aanvoerwegen naar de brug.
De Stadsregio Rotterdam heeft een experiment gehouden om te bezien of automobilisten middels tariefacties te verleiden zijn om de bus in plaats van de auto te gebruiken en om hiermee een positieve stimulans te geven aan de bereikbaarheid van Rotterdam.
In de periode van 18 december 2006 tot en met 2 maart 2007 konden inwoners van de gemeenten in de Krimpenerwaard op vertoon van een speciaal vervoerbewijs (het ‘Algerakaartje’) gratis met de bus naar Rotterdam reizen.

Description of the system effects show_help

H: Two-thirds of the holders of a ticket Algera used the bus after the pilot period (unknown what part used the care before that).
Peak hour intensity after the test rapidly increased (105%) and also the daily intensity is higher (102%) / Tweederde van de houders van een Algerakaartje heeft de bus na afloop wel gebruikt (onbekend is welk deel daarvoor de auto gebruikte).
Spitsintensiteit na afloop van de proef snel toegenomen (105%) en ook de etmaal intensiteit ligt hoger (102%)

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: /

C: /

D: /
Comment on the targets in level E-G:

E0: Bus instead of car / Bus in plaats van auto

E: /

F: 5377 Algera Ticket holders.
The number of passengers on the bus has grown by 13%.
Temporary decrease in intensity day (to 97%) but not in the morning rush hour peak direction (remains 100%). / 5377 houders van een Algerakaartje.
Het aantal reizigers in de bus is gegroeid met 13%.
Tijdelijke daling van de etmaal intensiteit (naar 97%) maar niet in de ochtendspits in spitsrichting (blijft 100%).

G: The assessment of public transport has increased from 6.1 to 7.4 for new public transport passengers and from 7.1 to 7.6 for existing public transport passengers.
Of the holders of the Algera Card is 87% positive start thinking about public transport.
Of the holders of a Algera Map is 84% by bus is a good alternative for the car / Het oordeel over OV is gestegen van 6,1 tot 7,4 voor nieuwe OV-reizigers en van 7,1 tot 7,6 voor bestaande OV-reizigers.
Van de houders van de Algerakaart is 87% positiever gaan denken over het OV.
Van de houders van een Algerakaart vindt 84%de bus een goed alternatief voor de auto
Description of reached system effects:

H: Two-thirds of the holders of a ticket Algera used the bus after the pilot period (unknown what part used the care before that).
Peak hour intensity after the test rapidly increased (105%) and also the daily intensity is higher (102%) / Tweederde van de houders van een Algerakaartje heeft de bus na afloop wel gebruikt (onbekend is welk deel daarvoor de auto gebruikte).
Spitsintensiteit na afloop van de proef snel toegenomen (105%) en ook de etmaal intensiteit ligt hoger (102%)
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.