Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Heinenoord pas / Heinenoordretour Duration 2006-05-30 to 2006-07-21
Customer (project initiator) show_help not available Location Rotterdam
Organisation show_help RWS dienst Zuid-Holland, Connexxion Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Regional mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads EvaluatieA29Heinenoordretour.pdf

Overall Project Description show_help

Description of the system effects show_help

H: The occupation has increased from 5662 to 9402. It is unknown whether this are only ex-drivers. Of the users of the Heinenoord Return is known that this are 400 motorists daily. / De bezetting is gestegen van 5662 naar 9402. Onbekend is of dit alleen ex-automobilisten zijn. Van de gebruikers van het Heinenoordretour is bekend dat dit dagelijks ruimt 400 automobilisten zijn.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: There are 853 interviewed travelers who are familiar with the Heinenoord Return. Daily the occupation is at about 9400 on all bus services together. / Er zijn 853 reizigers geinterviewd die bekend zijn met het Heinenoordretour. Dagelijks ligt de bezetting op ca. 9400 op alle buslijnen samen.

C: /

D: The information that is provided about the Heinenoord Return is reviewed with a 7.1 average. / De informatie die over het Heienoordretour is verstrekt wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,1.
Comment on the targets in level E-G:

E0: By bus instead of by car / Met de bus in plaats van met de auto reizen

E: /

F: There are 27,098 Heinenoord Tickets sold. Research has shown that 33.5% of the users of the card normally uses the car. This means that more than 400 motorists have driven less by the Heinenoordtunnel due to the action. / Er zijn 27098 Heinenoordkaartjes verkocht. Uit onderzoek is gebleken dat 33,5% van de gebruikers van het kaartje normaliter autogebruiker is. Dat betekent dat ruim 400 automobilisten minder door de Heinenoordtunnel hebben gereden als gevolg van de actie.

G: /
Description of reached system effects:

H: The occupation has increased from 5662 to 9402. It is unknown whether this are only ex-drivers. Of the users of the Heinenoord Return is known that this are 400 motorists daily. / De bezetting is gestegen van 5662 naar 9402. Onbekend is of dit alleen ex-automobilisten zijn. Van de gebruikers van het Heinenoordretour is bekend dat dit dagelijks ruimt 400 automobilisten zijn.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.