Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Ikkyoto / Ikkyoto Duration 2008-05-01 to 2008-05-30
Customer (project initiator) show_help not available Location Brussel
Organisation show_help BBL Flanders Belgium Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Regional mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads LTevaluatie_ikkyoto.pdf

Overall Project Description show_help

Ikkyoto is a Flemish campaign that encourages employees to be sustainable in commute on foot, by bike, by public transport or to carpool. Employees register their sustainable mileage for 4 weeks and employers are encouraged to take structural measures to support sustainable commute.

/

Ikkyoto is een Vlaamse campagne die werknemers stimuleert om duurzaam te pendelen: te voet, per fiets, met ov of carpoolend naar het werk gaan. Werknemers registreren gedurende 4 weken hun duurzame kilometers en werkgevers worden aangespoord structurele maatregelen te nemen om duurzaam pendelen te ondersteunen.

Description of the system effects show_help

H: At least 9.7% of the switchers (even 24% of respondents) commutes sustainable a year later.
People are easier to change to move when they (i) have been aware of the impact of car use on the environment, (ii) there is financial advantage (iii) belong to the age group 18-45, where the probability of switching is 50 %, while that for the elderly is only 33%. It also appeared that switchers that travelled by public transport in a complex rooute made greater chance of a lasting change. / Minstens 9.7% van de overstappers (zelfs 24% van de respondenten) pendelt een jaar later nog steeds duurzaam.
Mensen zijn makkelijker tot overstappen te bewegen als ze (i) al een besef hebben van de invloed van automobiliteit op het milieu (ii) er financieel voordeel te halen is (iii) tot de leeftijdgroep 18-45 horen, waar de kans op overstap 50% is, terwijl die voor ouderen slechts 33% is. Tevens bleek dat overstappers die een complexe ov verplaatsing maken, grotere kans op succes van blijvende overstap hadden.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: /

C: /

D: /
Comment on the targets in level E-G:

E0: Use of sustanable modes for commuting / Gebruik van duurzaame vervoerwijzen voor woon-werk verkeer

E: Participants in the campaign month (approximately 12,000) were subsequently asked to complete a servey(1183). About half of the people was a switcher. / Deelnemers aan de campagnemaand (circa 12.000) zijn nadien geenqueteerd (1183) en daarvan was ongeveer de helft overstapper.

F: Around 31% of the switchers remains sustainable commuting, while the non-switchers for 97% remain sustainable commuting. / Zo'n 31% van de overstappers blijft duurzaam pendelen, terwijl de niet-overstappers voor 97% duurzaam blijven pendelen.

G: /
Description of reached system effects:

H: At least 9.7% of the switchers (even 24% of respondents) commutes sustainable a year later.
People are easier to change to move when they (i) have been aware of the impact of car use on the environment, (ii) there is financial advantage (iii) belong to the age group 18-45, where the probability of switching is 50 %, while that for the elderly is only 33%. It also appeared that switchers that travelled by public transport in a complex rooute made greater chance of a lasting change. / Minstens 9.7% van de overstappers (zelfs 24% van de respondenten) pendelt een jaar later nog steeds duurzaam.
Mensen zijn makkelijker tot overstappen te bewegen als ze (i) al een besef hebben van de invloed van automobiliteit op het milieu (ii) er financieel voordeel te halen is (iii) tot de leeftijdgroep 18-45 horen, waar de kans op overstap 50% is, terwijl die voor ouderen slechts 33% is. Tevens bleek dat overstappers die een complexe ov verplaatsing maken, grotere kans op succes van blijvende overstap hadden.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.