Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project P + R Bonroute Northern Randstad / P+R Bonroute Noordelijke Randstad Duration 2004-01-01 to 2006-12-31
Customer (project initiator) show_help not available Location Haarlem
Organisation show_help Provincie Noord-Holland Total Budget show_help € 8,000,000
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Regional mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads evaluatiep_rbonroute.pdf

Overall Project Description show_help

In the period 2004-2006 eleven P + R sites were built or expanded. In total, 1300 more motorists daily choose to avoid traffic jams and switch to the train, bus or Zuidtangent to drive towards cities.

/

In de periode 2004 t/m 2006 zijn elf P+R terreinen aangelegd of uitgebreid. In totaal hebben 1300 meer automobilisten dagelijks de keuze om files te mijden en over te stappen op de trein, de bus of Zuidtangent richting steden.

Description of the system effects show_help

H: More than half of the commuters who use the P + R sites investigated have their final destination in the Amsterdam region. It is not known how many commuters there are on that relationship.
Based on an occupancy rate of 100% fourteen million car kilometers would be saved per year. Research has shown that there is a saving achieved of six million car kilometers because the average occupancy rate was lower (51%) and only nine of the twelve areas were included in the study. / Ruim de helft van de forenzen die gebruik maakt van de onderzochte P+R terreinen heeft als eindbestemming de Amsterdamse regio. Er is niet bekend hoeveel forenzen er op die relatie zijn.
Op basis van een bezettingsgraad van 100% zouden veertien miljoen autokilometers op jaarbasis worden bespaard. Uit onderzoek is gebleken dat er een besparing is bereikt van zes miljoen autokilometers omdat de bezettingsgraad gemiddeld lager was (51%) en maar negen van de twaalf terreinen zijn meegenomen in het onderzoek.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: /

C: /

D: /
Comment on the targets in level E-G:

E0: Instead of taking the car to go to work, go to work by car in combinatio with train / bus. / In plaats van met de auto naar het werk gaan, met de auto in combinatie met trein/bus naar het werk gaan.

E: /

F: Studies in nine areas showed occupancy rate of 51%. Based on the total number of sites (aprox. 1300) thats 650 cars commuters. The goal was an occupancy rate of 50%. A number of areas have a much lower occupancy rate. / Uit onderzoek bij negen terreinen is een bezettingsgraad van 51% gemeten. Op basis van het totaal aantal plaatsen (ca. 1300) gaat het dan om 650 autoforensen. Het doel was een bezettingsgraad van 50%. Een aantal terreinen is nog onderbezet.

G: The quallity of the P + R sites is good or greatly improved and is valued by users. / De kwalteit van de P+R terreinen is goed of sterk verbeterd en wordt door gebruikers hoger gewaardeerd.
Description of reached system effects:

H: More than half of the commuters who use the P + R sites investigated have their final destination in the Amsterdam region. It is not known how many commuters there are on that relationship.
Based on an occupancy rate of 100% fourteen million car kilometers would be saved per year. Research has shown that there is a saving achieved of six million car kilometers because the average occupancy rate was lower (51%) and only nine of the twelve areas were included in the study. / Ruim de helft van de forenzen die gebruik maakt van de onderzochte P+R terreinen heeft als eindbestemming de Amsterdamse regio. Er is niet bekend hoeveel forenzen er op die relatie zijn.
Op basis van een bezettingsgraad van 100% zouden veertien miljoen autokilometers op jaarbasis worden bespaard. Uit onderzoek is gebleken dat er een besparing is bereikt van zes miljoen autokilometers omdat de bezettingsgraad gemiddeld lager was (51%) en maar negen van de twaalf terreinen zijn meegenomen in het onderzoek.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.