Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Veluwe Transferium / Veluwetransferium Duration 2004-01-01 to 2004-12-31
Customer (project initiator) show_help not available Location Nunspeet
Organisation show_help Provincie Gelderland Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Company mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads Recreatief_gebruik_Veluwetransferium.pdf

Overall Project Description show_help

Research on the recreational use of the Veluwe Transferium. The study focuses solely on the use of the Veluwe Transferium, not to introduce or shift modes. / Onderzoek naar het recreatief gebruik van het Veluwetransferium. De studie is uitsluitend gericht op het gebruik van het Veluwetransferium, niet op de invoering of op verschuiving van modaliteiten.

Description of the system effects show_help

H: On average, 261 cars per day to the Veluwe Transferium. The peak falls on Sundays between 15.00 and 16.00. In the spring on weekdays (201 cars) and weekend days (306 cars on an average Saturday, 346 cars on an average Sunday). In the summer average of 275 cars on a weekday or a Saturday and 326 cars on a Sunday. Assuming an average group size of 3.4 persons, the number of visitors on an average Sunday is 1149. / Gemiddeld komen er 261 auto’s per dag naar het Veluwetransferium. De piek valt op zondagen tussen 15.00 en 16.00 uur. In het voorjaar op werkdagen (201 auto’s) en weekenddagen (306 auto’s op een gemiddelde zaterdag, 346 auto’s op een gemiddelde zondag). In de zomerperiode gemiddeld 275 auto’s op een werkdag of een zaterdag en 326 auto’s op een zondag. Uitgaande van een gemiddelde groepsgrootte van 3,4 personen komt het aantal bezoekers op een gemiddelde zondag op 1149.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: /

C: /

D: /
Comment on the targets in level E-G:

E0: 70% of visitors were aware of the existence of the Veluwe Transferium. 30% of visitors were aware of the purpose of the ride. / Globaal is het beoogde gedrag: minder autokilometers en meer fietsen. Onbekend is wat dit precies voor het Veluwetransferium zou moeten/kunnen beteken. Wel bekend is dat 25% - 35% van de bezoekers van een vakantieadres komen, de gemiddelde reistijd naar het Veluwetransferium 30 minuten is (voor 40% is die minder dan 50 minuten). Verder komt 15% vanuit een gebied met een straal van 5 km, terwijl 20% van meer dan 50km afstand komt. Onbekend is wat de verhouding auto / niet-auto bezoek is.

E: Visitors are very positive about the Veluwe Transferium: spacious, clean, plenty of parking etc. / Van de bezoekers was 70% op de hoogte van het bestaan van het Veluwetransferium. Van de bezoekers was 30% bekend met het doel van het transferium.

F: / Van de bezoekers was 70% op de hoogte van het bestaan van het Veluwetransferium. Van de bezoekers was 30% bekend met het doel van het transferium.

G: On average, 261 cars per day to the Veluwe Transferium. The peak falls on Sundays between 15.00 and 16.00. In the spring on weekdays (201 cars) and weekend days (306 cars on an average Saturday, 346 cars on an average Sunday). In the summer average of 275 cars on a weekday or a Saturday and 326 cars on a Sunday. Assuming an average group size of 3.4 persons, the number of visitors on an average Sunday in 1149. / Bezoekers zijn erg positief over het Veluwetransferium: ruim, schoon, voldoende parkeerplaatsen etc.
Description of reached system effects:

H: On average, 261 cars per day to the Veluwe Transferium. The peak falls on Sundays between 15.00 and 16.00. In the spring on weekdays (201 cars) and weekend days (306 cars on an average Saturday, 346 cars on an average Sunday). In the summer average of 275 cars on a weekday or a Saturday and 326 cars on a Sunday. Assuming an average group size of 3.4 persons, the number of visitors on an average Sunday is 1149. / Gemiddeld komen er 261 auto’s per dag naar het Veluwetransferium. De piek valt op zondagen tussen 15.00 en 16.00 uur. In het voorjaar op werkdagen (201 auto’s) en weekenddagen (306 auto’s op een gemiddelde zaterdag, 346 auto’s op een gemiddelde zondag). In de zomerperiode gemiddeld 275 auto’s op een werkdag of een zaterdag en 326 auto’s op een zondag. Uitgaande van een gemiddelde groepsgrootte van 3,4 personen komt het aantal bezoekers op een gemiddelde zondag op 1149.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.