Benchmark

Back to search

Project overview and project results


Project Travelplan Erasmus MC / Vvplan Erasmus MC Duration 2003-01-01 to 2003-12-31
Customer (project initiator) show_help not available Location Rotterdam
Organisation show_help Erasmus MC Total Budget show_help not known
Evaluation Design show_help One group before/after Target Group show_help not available
Type of Project show_help Company mobility plan Emission effect show_help not available
Links not available Downloads ErasmusMC_caseDescription.pdf

Overall Project Description show_help

How to solve a parking problems for patients / visitors and staff? In order not to get bogged down in details Erasmus MC opted for an approach in outline. On the supply side, a new car park provided. On the demand side, the staff was introduced individual travel budget. For an organization with 10,000 employees an easy to implement measure without heavy administrative burden. The car mobility of employees decreased from about 45 to 20 to 25 percent. This yielded about 700 parking spots. Space for visitors and patients! / Hoe los je een parkeerprobleem voor patiënten/bezoekers en medewerkers op? Om niet te verzanden in details koos Erasmus MC voor een aanpak op hoofdlijnen. Aan de aanbodkant is een nieuwe parkeergarage voorzien. Aan de vraagkant werd voor medewerkers het individueel reisbudget geïntroduceerd. Voor een organisatie met 10.000 medewerkers een makkelijk te implementeren maatregel zonder zware administratieve last. De automobiliteit van medewerkers daalde van ongeveer 45 naar 20 à 25 procent. Dat leverde zo’n 700 parkeerplekken op. Ruimte voor bezoekers en patiënten!

Description of the system effects show_help

H: Sufficient parking for visitors without a lot of discourage measures needed. Fewer parking spaces required (-700). Less administration Fewer CO2 emissions more productivity

Automobility of employees fell from 45% to 20-25%. / Niet met de auto naar het werk in het ziekenhuis gaan. Patient/bezoeker: niet met de auto naar het ziekenhuis gaan.

Lessons Learned show_help

No description of lesson(s) learned has been defined for this project.

Project measures and effects

Show all details
Modal Split show_help
Change of car-users: not available
Show details
No modal split data has been specified for this project
Mileage Effect show_help
Long-term change of car usage: not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the mileage effect.
Emission effect show_help
Emission effect (in total): not available
Show details
The data of this project is insufficient for calculating the emission effect.
Project Promotion Activity show_help
0 occasions
Show details
No Data has been specified here.
Services, Mobility Options and Effects show_help
 
Show details
  Number of people Target Group
Comment on the targets in level B-D:

B: Large, according to many reactions. / Groot, blijkt uit vele reacties.

C: Much resistance against the new plan because people had the feeling there was a \"right\" to come by car to work and have parking space. / Veel weerstand tegen nieuwe plan omdat men het als \"recht\" zag met auto naar het werk te komen en voor de deur te parkeren.

D: Great, finally there was only one objection. - / Groot, uiteindelijk was er maar 1 bezwaarschrift.-
Comment on the targets in level E-G:

E0: Not to drive by car to work in the hospital. Patient / Visitor: not drive to the hospital. / Niet met de auto naar het werk in het ziekenhuis gaan. Patient/bezoeker: niet met de auto naar het ziekenhuis gaan.

E: /

F: Many employees come without car: automobility of employees fell from 45% to 20-25% (in 2006). / Veel medewerkers komen zonder auto: automobiliteit van medewerkers is gedaald van 45% naar 20-25% (in 2006).

G: /
Description of reached system effects:

H: Sufficient parking for visitors without a lot of discourage measures needed. Fewer parking spaces required (-700). Less administration Fewer CO2 emissions more productivity

Automobility of employees fell from 45% to 20-25%. / Niet met de auto naar het werk in het ziekenhuis gaan. Patient/bezoeker: niet met de auto naar het ziekenhuis gaan.
Services Provided show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
Overall Targets show_help
 
Show details
No Data has been specified here.
External Factors show_help
 
Show details
No Data has been specified here.