ENDURANCE e-update January 2015
  en | cz | de | es | fr | it | lt | pl | pt | si
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Mielas skaitytojau,

Pagrindinė nacionalinių kontaktinių asmenų (NKA) užduotis ENDURANCE projekte – sukurti ilgalaikį nacionalį DJMP tinklą skatinti ir padėti miestams plėtoti ir įgyvendinti darnaus judumo mieste planus. Šie planai skatins nacionalinę politiką ir nacionalinę paramą DJMP, palengvins bendradarbiavimą tarp miestų, žinių, įgūdžių bei informacijos keitimąsi. Kiekvienas NKA ieško geriausių temų ir veiklos sričių, kurios geriausiai būtų pritaikomos pagal esamą nacionalinę situaciją. Šiame naujienlaiškyje apžvelgsime įvairius pasiulymus iš NKA, kuriais jie pasidalino iš pirmųjų savo sėkmingai organizuotų renginių.

 

ENDRUANCE tinklo apimtisDauguma miestų pripažįsta, kad yra svarbu keistis žiniomis ir patirtimi su kitais Europos mietais. Tuo pagrindu yra sukurti Europos miestų tinklai, tokie kaip EUROCITIES, ICLEI ir Polis. Tačiau užsienio kalba bei tolimos kelionės dažnai tampa barjeru sklandžiam dalyvavimui. Nuo pat pradžių, EPOMM (Europos judumo valdymo platforma) pripažino regioninių ir nacionalinių politinių sistemų svarbą mobilumo valdymui (MV), todėl kiekvienoje ES šalyje atsirado NKA. Per EPOMM-PLUS projektą buvo pradėtas kurti 21 nacionalinis tinklas visose šiame projekte dalyvavusiose šalyse. Šie tinklai suburia vietos, regionines ir nacionalines institucijas bei transporto specialistus iš visos šalies. Dauguma ENDURANCE projekto nacionalinių tinlų buvo kurti EPOOM-PLUS proejkto pagrindu. CIVITAS projekto iniciatyva taip pat buvo pripažinta vietinės kalbos svarba, todėl buvo įkurta CIVINET – nacionaliniai miestų tinklai vietine kalba. Jei įmanoma, ENDURANCE ir EPOOM bendradarbiauja su CIVINET dėl šių tinklų kūrimo.

ENDURANCE nacionalinių tinklų pagalba miestai turi galimybę mokytis iš kitų miestų savo šalyje bei gauti žinių iš kitų Europos miestų savo gimtąja kalba. Pagrindinės priemonės šiam tikslui pasiekti yra kasmet organizauojamos natcionalinių tinklų konferencijos ir mokymai. Miestai prisijungę prie nacionalinio tinko, turi savo šalių profilius ENDURANCE tinklalapyje.

 

Miestų ir specialistų supažindinimas su DJMP


 Strasbourg
© Genev


Šalyse, kuriose dar nėra nusistovėjusios nacionalinės DJMP sistemos, ENDURANCE konferencijų metu didžiausias dėmesys skiriamas šių planų koncepcijoms it pritaikymui šiose šalyse.

Švedija turi savo planavimo sistemą, panašią į DJMP ir vadinamą TRAST. Pirmiausia ENDURANCE projektu buvo palygintos šios dvi sistemos ieškant panašumų ir skirtumų. Išvada – abi sistemos yra labai panašios.

Airijoje primasis susitikimas vyko 2014 m. birželį per kurį buvo orientuojamasi į miestų planuotojų idėjų generavimą. Aukščiausio lygio vadovai iš Cork, Limerick ir Galway dalyvavo kartu su nacionalinės transporto institucijos atstovais. Miestai nutarė, kad jie labiausiai norėtų labiau rafinuoto DJMP proceso, kuris kartu sutaptų su žemės naudojimo ir plėtros planavimo sistema Airijoje. Sekančiame susitikime 2015 m., Airijos NKA, Limerick technologijų institutas, pristatys kaip DJMP gali būti geriausiai integruoti į esamąplanavimo sistemą Airijoje.

Nacionalinės konferencijos taip pat suteikia galimybę gauti atsiliepimus iš miestų apie sunkumus su kuriais jie susiduria inicijuodami DJMP procesą. Pagrindiniai iššūkiai:

 • Laikas ir ištekliai; infomacijos apie finansavimo galimybes poreikis
 • Institucinių ir bendradarbiavimo barjeras tarp savivaldybių
 • Užtikinti bendradarbiavimą iš gretimų administracinių sričių
 • Nacionalinės politikos ar teisės aktų pakeitimai reikalingi remti darnaus mistų transporto plėtrą
 • Aukšto lygio suinteresuotų šalių dalyvavimas
 • Sukurti išsamų kompleksinio planavimo procesą
 • Ryšys tarp miesto transporto sistemų ir vietinio verslo
 • „Mobilumo pareigūno“ funkcija, kuri dar nėra legalizuota (Čekija)
 • Monitoringo ir vertinimo strategijų stoką bei „know-how“ bendradarbiaujant miestams trūkumas
 • Sunkumai įtraukiant suinteresuotas šalis į monitoringo ir vertinimo procesą
 • Spaudimas iš skirtingų interesų grupių

Šalyse, kurios turi tvirtą DJMP sistemą, tokiose kaip Prancūzija ar Flanders regionas Belgijoje, susitikimai dažnai susideda iš gilių diskusijų tam tikra tema. Pirmojoje Prancūzijos nacionalinėje konferencijoje buvo orientuojamasi į:

 • suinteresuotų šalių bei miestiečių dalyvavimas DJMP planavimo procese: Amiens ir Grenoble pristatymai prancūzų kalba; ir
 • DJMP monitoringas ir vertinimas: Toulouse and Rennes pristatymai prancūzų kalba.

Taip pat keletas NKA naudoja šius renginius skleisti DJMP naudingas plėtros priemones tokias kaip ADVANCE auditas.

 

Įtaka nacionalinei politikai


Estonian Ministry of Economy.
Photo: Epp/GNU FDL


Darbas nacionaliniu lygmeniu taip pat suteikia galimybę daryti įtaką nacionalinių ir regioninių institucijų darbotvarkių sudarymui. Mūsų Estijos NKA SEI-Tallinn sėkmingai įtraukė darnaus judumo mieste klausimus į ūkio ministerijos darbotvarkę (atsakingą už transporto ir energetikos strategiją) bei vidaus reikalų ministerijos darbotvarkę (atsakingą už teritorijų planavimo strategijas). Naujajame nacionaliniame transporto įgyvnedinimo plane, kurį šiemet priėmė ekonomikos ministerija, yra įtrauktas ilgas sąrašas darnaus judumo mieste planų priemonių, kurių trūko senajame plane. Pavyzdžiui, vyriausybė įsipareigojo:

 • Teikti konsultacijas bei stiprinti gebėjimus miestams rengiantis darnaus judumo mieste planus
 • Plėtoti nacionalines planavimo gaires
 • Analizuoti institucines ir begėjimų spragas plėtoti darbų judumą
 

Individualios paramos miestams


First Austrian ENDURANCE meeting


Testing Dansih mobility board game in Estonia.
Photo: Tiina Salumäe, SEI-T


Geriausia praktika
Vienas iš būdų, kaip miestai gali gauti naudos iš ENDURANCE projekto, yra gerosiso praktikos pristatymas per nacionalinių konferencijų metu. Pirmajame Austrijos ENDURANCE susitikime pateikiami trys geriausi pavyzdžiai kaip mieestai pertvarko viešasias erdves ir padidina gyvenimo kokybę: pertvarkyta Vienos pagrindinė prekybos gatvė, mokyklinių gatvių įgyvendinimas Bolzano mieste bei darnaus judumo mieste strategijos Graz mieste.

Politiniai mainai
Intensyvesniam keitimuisi, ENDURANCE naudoja EPOMM’s politinių mainų schemą. Pavyzdžiui, Estijos vyriausybė dalyvauja mainų procese pritaikant Danijos judumo planavimo procesą sukurtame žaidime. Tai įdomus vaidmuo pagrįstas strateginiu žaidimu, kuriame žaidėjams pateikiamos įvairiausios problemos, suinteresuotų šalių požiūris ir dilemos darnaus judumo planavime. Pirmojoje DJMP konferencijoje Sopote, Danijos NKA pristatė žaidimą Estijos atsovams. Praėjusį rudenį, Estijos NKA SEI-Tallinn surengė testavimo mokymus kartu su estijos judumo ir energetikos specialistais bei aplinkos ir ekonomikos ministerijų atstovais. Galutinė žaidimo versija bus pateikta iki sekančio nacionalinio seminaro 2015 m. vasarį.

DJMP vertinimas
Parengto klausimyno pagalba, NKA kartu su miestų atstovais gali nustatyti kaip smarkiai jie yra pažengę DJMP srityje ir kurių aspketų jie dar nėra pilnai įvaldę. NKA gali duoti patarimus arba pateikti susijusius leidinius (jei būtina – juos išversti), pasiūlyti ekspertus ar kitus patyrusius miestus, siekiant pagerinti DJMP procesą pradedantiesiems miestams. Priklausomai nuo poreikio, NAK gali organizuoti papidomus mokymus tam tikra tema, suteikiant daugiau žinių miestų atstovams. ENDURANCE projekto tiklalapio mokymų skiltyje pateikiamas DJMP kiekvienos šalies ekspertai bei su DJMP susijus mokymų medžiaga.

 

Tinklo struktūra


Second Bulgarian ENDURANCE meeting


First joint ENDURANCE – CIVINET meeting in the Czech Republic

Dauguma ENDURANCE NKA naudoja tinklo struktūras, kurios jau buvo sukurtos kaip startavo EPOMM-PLUS projektas 2009 m. Pvz.:

Pirmosios dvi yra vyriausybės inicijuojamos iniciatyvos, o paskutinioji yra nepriklausoma ne pelno siekianti narystės asociacija, savo veiklą finansuojanti iš narystės mokesčių ir paramos.

Kiti NKA steigia įmonių partnerystes valdyti ir finansuoti tinklo veiklą.

BEPOMM tinklas Belgijoje, kurio pagrindinis dėmesys tiek mobilumo valdymui, tiek DJMP, yra prižiūrimas Briuselio ir Flanders regioninių valdžių komitetų bei NKA Mobiel 21. Vyriausybės paeiliui rengia nacionalines konferencijas, o Mobiel 21valdo kasdienines nacionalines tinklo operacijas.

Partnerystė taip pat gali būti laikina arba trumpalaikė. Švedijos NKA, nacionalinis kelių ir transporto tyrimo institutas, ENDURANCE projekto informaciją skleidžia tarp 6 egzistuojančių miestų tinklų. NKA jau suorganizavo 3 šių miestų tinklų konferencijas.

Antrajame Bulgarijos susitikime, CSDCS patvirtintas bendradarbiavimas su nacionaline savivaldybių asociacija, kuri organizavo europinių projektų susitikimus savivaldybių ekspertams. Taip tuo pačiu buvo suorganizuota ENDURANCE projekto konferencija bei gautas savivaldybių patvirtinimas.

Čekijoje, ENDURANCE projekto startas sutapo su Czech-Slovak CIVINET (nuoroda čekiškai), kuri buvo įkurta 2014 m. kaip oficialus juridinis asmuo. Vietoj to, kad konkuruoti dėl tos mačios projektų dalyvių auditorijos CIVINET, ENDURANCE ir BUMP, per pirmąją nacionalinę konferenciją 2014 m. vasario 20 d. pristatė bendrus savo tikslus. Šių metų pabaigoje „Smart Cities“ žuralas išleido straipsnį DJMP tema ir ENDURANCE projekto tinklą (nuoroda čekiškai), kuris buvo išplatintas visose Čekijos ir Slovakijos savivaldybėse, kuriose daugiau nei 5000 gyventojų.

 

Prisijunkite prie tinklo!ENDURANCE projektas ir toliau organizuos nacionalinius tinklus bei teiks paramą iki 2016 m. pavasario. Projektui pasibaigus, tinklai turi išlikti savarankiški organizuojant žinių perdavimo bei tinklo kūrimo galimybes. Europos Komisijos manymu SUMP turi būti svarbi priemonė įgyvendinant Baltosios knygos tikslus, yra labai svarbu, kad miestai ir toliau vienas su kitu dalintųsi savo gerąja patirtimi bei žiniomis bei gautų paramą plėtojant ir įgyvendinant planavimo procesus. Jei norite prisidėti prie šio svarbaus tikslo, susisiekite su Jūsų šalie NKA.

 

Artimiausi renginiai

 
 • ECOMM – European Conference on Mobility Management
  2015 m. gegužės 20 – 22 d., Utrechtas, Olandija
  žiūrėkite tinklalapyje
 • 3rd World Collaborative Mobility Congress (Wocomoco)
  2015 m. birželis 25 - 26 d., Insbrukas, Austrija
  žiūrėkite tinklalapyje

Daugiau įvykių ieškokite EPOMM kalendoriuje.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive