ENDURANCE e-update January 2015
  en | cz | de | es | fr | it | lt | pl | pt | si
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Spoštovani bralci,

glavna naloga nacionalnih kontaktnih točk (NKT) projekta ENDURANCE je ustvariti trajne nacionalne mreže za spodbujanje in podpiranje mest pri vključevanju v načrtovanje in izvajanje trajnostne mobilnosti v mestih. Te mreže spodbujajo nacionalne politike in nacionalne podpore za SUMP (CPS), olajšujejo izmenjavo znanja med mesti in zagotovljajo informacije, usposabljanja in učno gradivo v materinem jeziku. Vsaka NKT mora zagotoviti strukture, teme in dejavnosti, ki najbolje ustrezajo trenutnim razmeram v državi. V teh e-novicah bomo izpostavili poglede na različne rešitve in delili njihove prve uspehe z vami.

 

Obseg ENDURANCE mrežMnoga mesta prepoznavajo vrednost izmenjave znanja in izkušenj z drugimi evropskimi mesti. Evropska mestna združenja, kot so EUROCITIES, ICLEI in Polis temeljijo na teh predpostavkah. Vendar sta jezik in potovanja za mesta pogostokrat ovira za sodelovanje. Že od samega začetka EPOMM priznava pomen regionalnih in nacionalnih političnih okvirov za upravljanje mobilnosti (MM) in prav zato ima vsaka država članica svoj NKT. V času projekta EPOMM-PLUS se je vzpostavilo 21 NKT-jev, prav tako iz 21 držav, ki so sodelovale v EPOMM PLUS projektu. Te mreže so med sabo povezale lokalne, regionalne in nacionalne oblasti ter strokovnjake za promet iz vsake posamezne države. Mnogo ENDURANCE mrež je bilo vzpostavljenih na podlagi struktur, ki so se razvile v sklopu EPOMM-PLUS projekta. CIVITAS Iniciativa je prav tako prepoznala pomen jezika pri prenosu znanja in za te namene ustanovila CIVINET-e, lokalne mreže mest iz ene države ali sosednje države. Kjer je možno, ENDURANCE in EPOMM sodelujejo s CIVINET-i.

Nacionalne ENDURANCE mreže omogočajo, da se mesta med seboj spoznavajo in učijo ena od druge znotraj države ter prenašajo mednarodne izkušnje v svojem jeziku. Glavno orodje za dosego tega cilja so letni nacionalni dogodki in usposabljanja, ki jih organizira mreža. Mesta, ki se pridružijo mreži, pridobijo svojo e-stran pod zavihkom države/mesta ENDURANCE spletne strani.

 

Seznanitev mest in strokovnjakov s CPS


 Strasbourg
© Genev


V državah, ki še nimajo dobro uveljavljen nacionalni okvir za CPS, se srečanja v sklopu projekta ENDURANCE osredotočajo predvsem na koncept CPS-a in kako ga je mogoče izvajati v teh državah. Na Švedskem na primer podpirajo mobilnostno načrtovanje, ki je podobno CPS-ju in se imenuje TRAST. V sklopu projekta ENDURANCE so sprva naredili primerjavo med tema dvema sistemoma z namenom, da pojasnijo podobnosti in različnosti sistemov. Ugotovljeno je bilo, da sta si sistema zelo podobna.

Na Irskem je bilo prvo CPS srečanje v juniju 2014, kjer so se osredotočili predvsem na načrtovalce iz različnih mest in na njihovo sprejetje CPS-a. Menedžerji iz mest Cork, Limerick in Galway so se udeležili srečanja skupaj s predstavniki Nacionalnega urada za transport. Želje mest so izboljšan CPS proces, ki naj ustreza tudi rabi zemljišč in razvoju sistema za načrtovanje na Irskem. Na naslednjem srečanju mreže v letu 2015 bo irska NKT, Limerick Institute of Technology (LIT), predstavila poročilo o tem, kako bi lahko CPS bil bolje vključen v obstoječe sisteme načrtovanja na Irskem.

Nacionalna srečanja dajejo tudi možnost, da pridobimo od mest povratne informacije o težavah, ki jih imajo v začetni fazi ali pri izboljšanju svojih CPS procesov. Tukaj so nekateri primeri izzivov:

 • čas in sredstva; potreba po informacijah o možnostih financiranja
 • institucionalne in komunikacijske ovire znotraj občinske uprave
 • zagotavljanje sodelovanja s sosednjimi upravnimi območji
 • potreba po nacionalni politiki ali spremembah v zakonodaji, ki podpirajo trajnostno urbanistično načrtovanje
 • visoka stopnja udeležbe ključnih akterjev
 • vzpostavitev podrobnega in celovitega procesa načrtovanja
 • odnos med urbano mobilnostjo in lokalnimi podjetji
 • funkcija "strokovni sodelavec za mobilnost", ki še ni zakonsko določena (Češka)
 • pomanjkanje strategije spremljanja in vrednotenja ter pomanjkanje znanja in izkušenj v mestih
 • težave pri vključevanju ključnih akterjev v fazi spremljanja in vrednotenja
 • strah pred pritiskom interesnih skupin

V državah, ki imajo trden nacionalni CPS okvir, kot so Francija ali pa regija Flandrija v Belgiji, se po navadi na srečanjih poglobljeno razpravlja o posameznih temah. Prvo srečanje v Franciji se je na primer osredotočalo na:

 • vključevanje ključnih akterjev in udeležba prebivalcev pri razvoju CPS: predstavitve mest Amiens in Grenoble (povezave v francoskem jeziku); in
 • spremljanje in vrednotenje CPS-ov: predstavitve mest Toulouse in Rennes (povezave v francoskem jeziku).

Nekatere NKT so svoje dogodke izkoristile za diseminacijo koristnih CPS orodij, kot je ADVANCE revizija.

 

Vplivanje na nacionalno politiko


Estonian Ministry of Economy.
Photo: Epp/GNU FDL


Delo na nacionalni ravni prav tako omogoča, da vpliva na nacionalne programe in da se nacionalne in regionalne oblasti vključujejo v te programe. Estonska NKT, SEI-Tallinn, je bila uspešna pri vključevanju tematik, kot so trajnostna urbana mobilnost, na nacionalni dnevni red Ministrstva za gospodarstvo (odgovorno za transport in energetske strategije) in Ministrstva za notranje zadeve (strategije prostorskega načrtovanje). Nov nacionalni prometni načrt za izvajanje, ki ga je Ministrstvo za gospodarstvo sprejelo letos, vključuje dolg seznam ukrepov trajnostne mobilnosti v mestih, ki so bili v prejšnjem načrtu spregledani. Na primer, vlada se zavezuje, da bo:

 • zagotavljala vodenje in krepitev zmogljivosti trajnostnega načrtovanja mobilnosti v mestih
 • razvoj nacionalnih smernic za načrtovanje hodljivosti
 • Analiziranje institucionalne zmogljivosti in vrzeli za trajnostno mobilnost.
 

Prilagojena podpora mestom


First Austrian ENDURANCE meeting


Testing Dansih mobility board game in Estonia.
Photo: Tiina Salumäe, SEI-T


Primeri dobrih praks
Eden od načinov, s katerim lahko mesta izkoristijo koristi ENDURANCE projekta je, da se zgledujejo po dobrih primerih praks, predstavljenih na nacionalnih srečanjih mrež. Prvo avstrijsko srečanje v sklopu projekta ENDURANCE na primer pokaže tri najboljše prakse o tem, kako mesta lahko reorganizirajo javni prostor za prilagoditev na mehka transportna sredstva in za izboljšanje kakovosti življenja: prenova glavne nakupovalne ulice na Dunaju, izvajanje šolskih ulic v Bolzanu in poudarek na trajnostne načine prevoza v strategiji mobilnosti mesta Graz.

Prenos politik
ENDURANCE projekt za več intenzivnih izmenjav uporablja EPOMM shemo za prenos politik. Na primer, estonska vlada sodeluje v postopku prenosa danske družabne igre za mobilnost. To je zabavna strateška igra, ki temelji na igri vlog, in ki popelje igralce preko različnih vprašanj, mnenj in dilem ključnih akterjev pri načrtovanju mobilnosti v mestih. Na prvem srečanju, ki se je odvijalo na mednarodni konferenci CPS v Sopotu (Poljska), je danska NKT predstavila igro estonskim predstavnikom. Prejšnjo jesen pa je estonska NKT, SEI-Talin, organizirala testno delavnico skupaj z estonskimi strokovnjaki za mobilnost in energetiko ter uradniki iz Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za okolje in prostor. Končna različica igre bo pripravljena do naslednje nacionalne delavnice, ki bo februarja 2015.

Ocena CPS-a
S pomočjo vprašalnika za samoocenjevanje mesta lahko skupaj z NKT določijo, kako napredni so na področju CPS in katera področja še (v celoti) ne obvladajo. NKT lahko nato svetuje ali poišče ustrezne publikacije (in jih prevede, če je potrebno), strokovnjake ali druga izkušena mesta, da pomagajo mestu pri izboljšanju CPS procesa. Glede na potrebe mesta lahko NKT organizira usposabljanje za izboljšanje zmogljivosti na določeno temo. Sekcija Usposabljanja spletne strani projekta ENDURANCE vsebuje seznam vseh CPS trenerjev v vsaki državi in CPS gradivo za usposabljanje.

 

Vzpostavitev mrež


Second Bulgarian ENDURANCE meeting


First joint ENDURANCE – CIVINET meeting in the Czech Republic

Mnogo ENDURANCE NKT-jev uporablja obstoječe mreže še iz časa, ko se je začel izvajati EPOMM-PLUS projekt v letu 2009. Na primer:

Prvi dve pobudi financira vlada, medtem ko je slednja neodvisno neprofitno združenje članov, ki se financira preko svoje dejavnosti, članarin in sponzorstva.

Druge NKT so vzpostavile trdna partnerstva za usmerjanje in financiranje njihovih mrež.

Belgijsko BEPOMM mrežo, ki se osredotoča tako na upravljanje mobilnosti in na CPS, nadzoruje usmerjevalni odbor regionalnih vlad v Bruslju in Flandriji ter belgijska NKT Mobiel 21. Vlade izmenično gostujejo nacionalna srečanja, medtem ko Mobiel 21 upravlja vsakdanje delovanje omrežja.

Partnerstva so lahko tudi začasna ali manj trajna. Švedska NKT, National Road and Transport Research Institute, širi ENDURANCE ponudbo preko šest obstoječih mrež, ki povezujejo mesta. NKT se je že udeležil srečanj treh mrež.

CSDCS je za drugo bolgarsko srečanje v začetku novembra 2014 pripravil strateško sodelovanje z nacionalnim združenjem občin, ki je organiziralo srečanje občinskih strokovnjakov, ki sodelujejo v evropskih projektih. Ta dogodek so lahko izkorstili za skupno srečanje v sklopu ENDURANCE projekta.

Na Češkem je vzpostavitev ENDURANCE mreže sovpadala s pričetkom Češka – Slovaška CIVINET projektom (povezava je v češkem jeziku) in je kot pravna oseba bila ustanovljena leta 2014. Da ne bi tekmovali za isto občinstvo, so v sklopu CIVINET, ENDURANCE in BUMP projekta skupaj na prvem nacionalnem srečanju mreže, ki se je odvijal 20. februarja 2014, predstavili namen sodelovanja in izvajanja projektov. Konec leta 2014 je revija Smart Cities namenila celoten članek CPS temam in ENDURANCE mreži (povezava v češkem jeziku), ki je bila razposlana vsem češkim in slovaškim občinam z več kot 5000 prebivalci.

 

Pridružite se mreži!Projekt ENDURANCE bo še naprej organiziral nacionalne mreže in podpiral mesta vse tja do pomladi 2016. Po koncu projekta se morajo mreže oblikovati tako, da bodo trajnostne in samozadostne ter nadaljevati z organiziranjem izmenjav znanja in poiskati priložnosti za mreženje. Glede na to, da Evropska komisija meni, da je CPS ključni instrument za uresničitev Bele knjige o prometu, je izredno pomembno, da se mesta še naprej učijo druga od druge in dobijo podporo pri razvoju in izboljšanju procesa načrtovanja. Če želite sodelovati pri tem pomembnem gibanju, kontaktirajte NKT v svoji državi.

 

Prihodnji dogodki

 
 • ECOMM – Evropska konferenca o upravljanju mobilnosti
  20.–22. maj 2015, Utrecht, Nizozemska
  poglej spletno stran
 • 3rd World Collaborative Mobility Congress (Wocomoco)
  25.-26. junij 2015, Innsbruck, Avstrija
  poglej spletno stran

Za več dogodkov si oglejte koledar EPOMM.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive