EPOMM e-update March 2014
  Language:   en | cz | de | fr | it
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Vážení čtenáři,

Sdílení je jedna z prvních věcí, které se jako děti naučíme. Jak ale rosteme, zapomínáme a své domy necháváme zaplnit věcmi, které vlastníme (a v lepším případě - používáme). Sdílení u dospělých je možná jedním z největších trendů dneška, v posledních letech vzniklo nesčetně platforem, díky kterým mohou lidé oboustranně sdílet soukromý majetek, vozidla apod. Tento e-update přináší zprávu z nedávného vývoje v iniciativách v oblasti sdílené mobility. Podíváme se také na rozsáhlejší společenská hnutí v tomto směru, jichž jsou města součástí, a na roli, jež v nich mohou sehrát.

 

Sdílená mobilita


Bitlock lets you share your bike with your smartphone - copyright Mesh Motion Inc

Od posledního e-updatu o car sharingu a bike sharingu, vzniklo několik nových iniciativ v oblasti sdílené mobility. V Nizozemsku to je platforma MyWheels, která kombinuje tradiční carpooling se sdílením firemních automobilů. Spinlister úspěšně vytvořil platformu pro sdílení jízdních kol, po celém světě je registrováno 10,000 uživatelů a 2000 jízdních kol.

Technologie otevírání aut pomocí chytrého telefonu je nyní k dispozici také pro veřejná kola - BitLock a pro sdílení automobilů, a to se systémy, jako je Keyzee. A další technologie sdílení přicházejí do interiéru aut. Robin Chase, zakladatelka ZipCar v USA a BuzzCar v Paříži, nyní pracuje v Portugalsku ve společnosti Veniam, na projektu, který promění jednotlivé vozy na „wifi hotspoty“, čímž vytvoří nízkonákladovou a pružnou bezdrátovou síť pro každého.

Dokonce i veřejná doprava, která je v podstatě formou sdílené mobility, se vlně sdílení nevyhne. Ke zděšení národních železnic začali holandští cestující schovávat své neoznačené jízdenky na nástupištích a sdílet je s ostatními uživateli prostřednictvím Facebooku na stránce"Treinkaartje delen''. Stránky treinbuddy.nl zase pomáhají cestujícím najít někoho se slevovou kartou, aby mohli společně cestovat levněji.

 

Nová ekonomika?Zdá se, že platformám sdílení mobility se daří velmi dobře, ale jsou jen zlomkem obrovského množství platforem a služeb. Pravděpodobně všechno, na co si vzpomenete, můžete sdílet s online komunitou: vaše knihy, oblečení, jídlo, volné pokoje, nářadí a dokonce i váš volný čas (Taskrabbit vám najde někoho, kdo za vás udělá domácí práce, nebo GoodGym vám naopak navrhne, co prospěšného můžete udělat ve svém okolí). Společnosti za těmito platformami mají dokonce podpůrnou organizaci, zvanou Peers Incorporated.

Sdílení věcí s přáteli a sousedy není nic nového, ale moderní informační technologie učinily organizaci sdílení mnohem pohodlnější, umožnily také rozšířit okruh pro nás důvěryhodných lidí na úplně cizí osoby. Jak Rachel Botsman z Collaborative Consumption zmiňuje ve své TED talk, stane se důvěra měnou ekonomiky sdílení, a naše on-line hodnocení by se dost dobře mohlo stát jedním z nejdůležitějších aktiv, která máme.

 

Kolik sdílení potřebujeme k zabránění klimatickým změnám?


Photo by Luca Volpi (Goldmund100) / CC BY-SA 3.0

Sdílení je dnes populární, v USA se v něm točí již miliardy dolarů (pro konkrétní čísla shlédněte video ). Když ale porovnáme počet lidí, kteří sdílejí s počtem lidí, kteří nesdílejí, nebo počet jízd sdílených automobilů s počtem individuálních jízd, výsledek nás zklame. Znamená to, že ekonomika sdílení je jen módní trend? Nebo je to jen začátek zcela nového ekonomického modelu? Je asi příliš brzy na to hodnotit, ale i trend obvykle dosáhne určité úrovně produktivity v dlouhodobém horizontu (viz Gartner’s Hype Cycle), v každém případě technologie umožňující sdílení tu pravděpodobně zůstanou.

Další otázkou je, zda se tento trend vyvíjí dostatečně rychle na to, aby zabránil vážným změnám klimatu. Ať už je odpověď jakákoliv, Robin Chase věří, že ekonomika sdílení posiluje "komunitního ducha" a vytváří odolnost komunity, která se může hodit v nouzi (celý rozhovor najdete zde). Není jediná, kdo ekonomice sdílení přičítá větší společenské výhody. Toto video z amerického Centra pro nový americký sen vysvětluje inverzní vztah mezi materialismem na jedné straně, a štěstím, společenskými hodnotami a angažovaností v ekologicky prospěšných aktivitách, jako je jízda na kole, na straně druhé (zdroje jsou uvedeny zde). Ke zvrácení tohoto společenského trendu, vyvinulo centrum New Dream Community Action Kit – pomoc lokálním komunitám ve zřizování iniciativ sdílení.

 

Aktivní účast městMěsta a jiné orgány mají aktivní podíl na ekonomice sdílení. Podniky tohoto typu však často neodpovídají stávajícím právním předpisům. Služby jako Airbnb, kde můžete pronajímat místnost ve vašem domě, hraničí v různých městech s nelegálností (např. v New Yorku), Amsterdam ji naopak výslovně podporuje. Problematické je, že tyto služby často umožňují tzv. “mikro-podnikatelům” vydělávat velké peníze mimo zavedený ekonomický systém. V USA je již jedna třetina pracovní síly tvořena živnostníky a platformy sdílení začínají být pro mnohé hlavním zdrojem příjmů.

Konference primátorů amerických měst vydala usnesení, vyzývající k podpoře "sdílejících měst". Jednou z ambicí ShareNL, národní platformy pro ekonomiku sdílení v Nizozemsku je, aby starosta Amsterdamu podepsal podobné usnesení a Amsterdam se stal ”Prvním evropským sdílejícím městem’. Výzkum prokázal, že i přes rychlý růst platforem pro sdílení v posledních dvou letech, stále existuje významný podíl spotřebitelů ve městě. Přečtěte si více o možnostech sdílení měst na stránkách Collaborative Consumption(sdílená spotřeba). EU rovněž zkoumá model ekonomiky sdílení, dala proto podnět k založení Evropské koalice pro ekonomiku sdílení.

 

Ekonomika komunit?


Photo by Kevin Simpson / CC BY-SA 2.0

Sdílení se stává velkým byznysem, ale může být také klíčem k posílení našeho smyslu pro komunitu, chceme-li ale plně využít právě toho, neměli bychom zapomínat na mnoho lidí, kteří nemají chytré telefony nebo pravidelně nesurfují na internetu, a ne všichni z nich patří do nízkopříjmových skupin (viz např. http://www.poverty.ac.uk/).

Chcete se dozvědět víc? Sledujte sharing economy na twitteru nebo na:

  • @instigating (Lisa Gansky, autorka knihy The Mesh) – http://meshing.it (s dopravní sekcí) - nebo Lisa Gansky TED talk
  • @peoplewhoshare - www.thepeoplewhoshare.com
  • @shareable - www.shareable.net
  • @sharingeconomy
  • http://sharingsolution.com
 

Následující akce

 

Více informací naleznete v kalendáři EPOMM.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive