ENDURANCE e-update April 2014
  Language: en | cz | de | fr | it | es | pt
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Vážení čtenáři,

Zapojení a participace občanů a zúčastněných stran v procesu tvorby plánů udržitelné mobility (SUMP) je nutné k řešení jejich skutečných potřeb a získání veřejné legitimity celého plánu. Nové informační a komunikační technologie (ICT) začínají stále více přesouvat metody občanské participace do on-line prostředí. Vstupujeme do další éry, éry participace 2.0, e-participace nebo plánování formou ”crowdsourcingu”. V tomto e-updatu se zaměříme na přínosy těchto nástrojů a na to, jak jich využívají různá evropská města.

Tento e-update vznikl ve spolupráci s projektem CIVITAS DYN@MO (2012-2016), ve kterém komunikační nástroje založené na ICT hrají důležitou roli v aktivitách partnerských měst, která připravují SUMP.

Za pozornost stojí Evropská konference o managementu mobility, která se bude věnovat plánům udržitelné městské mobility, registrace je stále otevřena. Rychlý přehled naleznete zde, nebo se registrujte přímo

 

Co je participace 2.0 ?


Photo by Markus Angermeier/Luca Cremonini - CC BY-SA 2.5

Termín pochází z výrazu “Web 2.0”, což představuje internetové stránky, které umožňují uživatelům komunikovat a spolupracovat ve virtuální komunitě a spíše než pasivní prohlížení podporuje spoluvytváření obsahu. Metody participace 2.0 podporují zapojení občanů prostřednictvím sociálních médií, interaktivních internetových platforem, diskusních fór, on-line průzkumů veřejného mínění a mobilních aplikací. Ty mohou být použity k doplnění tradičních nástrojů a překonání jejich nedostatků. Participace 2.0 odstraňuje časové a prostorové bariéry a umožňuje občanům zapojit se a komunikovat s ostatními uživateli vždy, když mají čas. Má potenciál oslovit nové cílové skupiny, zejména tzv. “digitální domorodce“. O rozdílech mezi tradiční participací a e-participací se více dočtete v článku TheCityFix .

Se správným přístupem (viz Průvodce sociálními médii pro města) mohou sociální sítě, jako je Facebook, Twitter a blogy přispět ke zvýšení povědomí a participace v mnoha aktivitách na přípravu SUMP. Může to být poměrně časově náročné a města by také měla být připravena zvládat on-line kritiku (inspiraci lze nalézt v knize Zdvořilost v digitálním věku od Andrea Weckerle, více můžete také nalézt na eparticipation.eu).

 

Informování občanů


Click on the picture to enlarge

Informování veřejnosti o procesu plánování a jeho výsledcích je základem zapojování a účasti veřejnosti. Města a provozovatelé veřejné dopravy většinou mají vlastní facebookové stránky. Twitter je praktický pro informování cestujících o přerušení a změnách provozu. Politici používají sociální média k prezentování svých úspěchů a informováni voličů o politických debatách.

V Mechelenu (Belgie, odkaz v NL), má rozsáhlá stavba podél železnice své vlastní informační webové stránky, kde mohou být informace filtrovány podle druhu dopravy. Projekt má svou stránku na Facebooku, a hash-tag na twitteru a dokonce i informační videa na YouTube. V Rize (Lotyšsko), jsou sociální sítě Facebook , Odnoklassniki a Draugiem intenzívně využívány k propagaci akcí na podporu udržitelné mobility, jako jsou každoroční Den bez aut a veřejné cyklojízdy. V zimě 2012-2013, starosta s městskou radou zahájili experiment na odlehčení ulicím Rigy: při hustém sněžení byla veřejná doprava zdarma pro majitele automobilů. Informace byla pomocí Facebooku rychle šířena mezi obyvatele města a velký počet vlastníků automobilů využilo této příležitosti.

 

Konzultování s občany


Heat map of mapped bike rides in Tallinn - click to enlarge


Map of Helsinki showing conflicting areas in blue, main open spaces in yellow, and proposed construction areas in red.- click to enlarge

Města mohou prostřednictvím informačních technologií také shromažďovat informace od občanů. Město Tallinn (Estonsko) získalo spoustu užitečných informací díky zapojení do European Cycling Challenge (ECC). Město dvakrát zvítězilo díky 500 účastníkům, kteří denně sdíleli své trasy na kole pomocí aplikace - Endomondo sports app (výsledky z roku 2013 - všechny cesty na kole uskutečněné v květnu v minutovém videu). Data z ECC poskytla městu a místním neziskovým organizacím přehled užívání jízdních kol ve městě a umožnila identifikovat hlavní koridory, kde by měli být cyklisté bráni v úvahu při rekonstrukci ulic. Aplikace přinesla zpětnou vazbu o tom, kde by měla být zlepšena cyklistická infrastruktura a vybavení. Usnadňuje také komunikaci mezi cyklisty samotnými. Noví uživatelé dostávají od zkušených cyklistů rady ohledně tras, zkratek a bezpečných míst pro parkování. Estonská správa silnic zase vyvinula on-line mapovací program pro školy. Děti mohou vyznačit trasy z domova do školy, druh dopravy, kterým přijely, a různé dopravní situace a problémy na své cestě. Informace jsou přidávány do GIS databáze, která zpracovává informace o hustotě dopravy, umožňuje analýzu údajů podle druhů dopravy a další výstupy užitečné jednak pro plán mobility školy, ale také pro místní dopravní plánování. Více informací na straně 22 této brožury.

Některá města používají online média ke shromažďování informací od občanů pro tvorbu SUMP nebo jiných plánů mobility. Město Aalborg (Dánsko) například prostřednictvím Facebooku obdrželo více než 350 připomínek k jejich novému akčnímu plánu cyklistické dopravy na rok 2013.

Minulý rok v Helsinkách (Finsko), bylo do tvorby nového plánu dopravy do roku 2050 zapojeno 4700 respondentů pomocí online dotazníku ve formě mapy (zde si můžete prohlédnout jeho demo verzi). Obyvatelé vyznačili ve městě více než 30 000 míst, kde by chtěli vidět např. obytnou výstavbu, rekreační oblasti nebo lepší dopravní spojení. Projekt používá finskou metodiku SoftGIS. Výsledná data byla zveřejněna a zpřístupněna všem zájemcům o toto téma. Helsinki také podporují deset pilotních projektů na základech občanské demokracie pro hledání nových způsobů participace a interakce.

Sociální média mohou být také výkonným nástrojem na ovlivňování veřejného mínění, umožňují všem snadno zpřístupnit veřejnou debatu. Ve Vídni (Rakousko) například sociální média hrála důležitou roli v diskuzi o zavedení pěší zóny na největší nákupní ulici ve Vídni. Sociální sítě byly použity k motivovaci občanů k účasti v oficiální anketě. Facebook a on-line informace také hrály důležitou roli při tvorbě Územního plánu Vídně do roku 2025 (viz prezentace č. 9 v této složce).

 

O krok dále: spolupráce s občany


Photo by James Duncan Davidson/O'Reilly Media, Inc. - cc-by-2.0


Source: Colectivo Camina Haz Ciudad

Evropský projekt PUMAS zjistil, že informační technologie se běžně používají k organizaci komunikace, ale zřídka pro hlubší diskusi a spolupráci. PUMAS pracuje na několika aplikacích k vytváření on-line komunit zúčastněných stran, řízení workshopů a získávání zpětné vazby online. Tyto nástroje byly prezentovány na Mezinárodním semináři projektu PUMAS, 2013 v Lyonu (viz také tato složka).

Dalším příkladem online spolupráce je Joukkoenkeli (odkaz v angličtině) ve městě Hyvinkää (Finsko). Obyvatelé, podniky a organizace mohou přes tuto platformu přispět svými zkušenostmi a inovativními nápady do projektů na snížení uhlíkové stopy města.

Spolupráce se může dokonce vztahovat i na fyzické práce, které mají být ve městě provedené. V Mexico City si občané postavili vlastní chodníky s pomocí směrnice ‘ wiki sidewalk’, vytvořené místní skupinou. Ve Velké Británii, nezisková organizace Renew Newcastle (obnova Newcastlu) pracuje na revitalizaci centra tím, že vyhledává umělce, kulturní projekty a komunity, které mohou používat a udržovat prázdné budovy, čekající na rekonstrukci.

Občané mohou být také zapojeni do financování nových projektů (crowdfunding – podívejte se například na platformuKickstarter). V některých zemích je však tento proces právně v šedé zóně (viz tento příklad z Finska, nebo přehled stávajících nařízení od Evropské sítě Crowdfundingu). 27 března 2014 vydala Evropská komise poprvé oficiální sdělení o potenciálu crowdfundingu, nazvanou “ Uvolnění potenciálu crowdfundingu v Evropské unii a související tiskovou zprávu.

Další příklady na téma “crowdsourcing” a “crowdfunding” a jejich iniciativ lze nalézt na Brickstarter. Andrew Nash představil mnoho aplikací pro plánování podpořené crowd-sourcingem, a to ve webovém semináři pořádaném CIVITAS tematickou skupinou CIVITAS pro zapojování veřejnosti.

 

Interaktivní dialog při přípravě plánů městské mobility (SUMP) ve městech z projektu DYN@MO


Copyright: City of Aachen/Walter Esser


Copyright: City of Koprivnica

V projektu CIVITAS DYN@MO si každé město zvolilo přístup participace 2.0, který doplňuje jejich stávající participační postupy. Město Gdyně (Polsko) spustilo Mobilnagdynia portál, který shromažďuje veškeré informace o mobilitě ve městě. Portál nabízí občanům možnost sledovat a komentovat přípravu SUMPu a další opatření z projektu DYN@MO. Všechny skupiny sociálních médií, používaných městem na podporu udržitelné mobility, jako je Mobilna Gdynia Facebooková stránka Mobilní Gdyně Twitter účet Gdyně, jsou s portálem propojeny.

Simulační hra SUMP je vyvíjena v Aachenu /Cáchy (Německo), má vzdělávat a školit studenty a profesionály v procesu vytváření SUMP. Hra se zaměřuje na rozvoj budoucích scénářů mobility, pomáhá analyzovat různá plánovaná opatření. Aplikace je skvělým příkladem ” vážné hry ” a působí jako ledoborec, “láme ledy” při zahajování diskuze o nových nápadech a řešeních. Hra bude k dispozici dalším městům v německém a anglickém jazyce na webových stránkách města ( DE ). Město také zorganizovalo online hlasování ( DE ) o Vizi městské mobility do roku 2050.

Město Koprivnica (Chorvatsko) v současné době připravuje svůj první SUMP, pro informování občanů zřídilo Facebookové stránky a blog (chorvatsky). Později by měl být vytvořen on-line portál, kde budou umístěny veškeré informace o dopravě. Regionální univerzita, která se specializuje na komunikaci přes nová media, pomůže přilákat zejména " digitální domorodce".

Město Palma testuje svou mobilní aplikaci InfoPalma, která má občanům poskytovat informace v reálném čase a naopak jim také umožňovat přidávání informací do systému. Společnost EMT, provozující zde veřejnou dopravu, pomocí Facebooku a Twitteru komunikuje se svými uživateli a poskytuje jim aktuální informace. Návrhy uživatelů přijaté prostřednictvím různých kanálů pak v budoucnu poslouží jako podněty do diskuse nad přípravou dynamického Plánu udržitelné mobility.

Na konci projektu DYN@MO by všechna města měla mít Mobility 2.0 platformu on-line, která funguje jako “vitrína a sklad” všech informací o udržitelné mobilitě v těchto městech. Chcete-li získat zpětné vazby od uživatelů a nápady na zlepšení, každé z měst projektu DYN@MO nominovalo svého hlavního uživatele nebo DYN@MO ambasadora. Uživatelé testují prototypy různých zařízení pro udržitenou mobilitu a nových služeb, která města vyvinula, a sdílejí své zkušenosti s udržitelnou mobilitou prostřednictvím sociálních sítí.

Přečtěte si více o projektu CIVITAS DYN@MO a aktivitách různých měst na stránkách CIVITAS. V září 2014 bude DYN@MO vydávat dvě brožury: jednu na téma metody e-participace v procesu SUMP a praktické zkušenosti měst, a další na téma konverze autobusů na ekologicky čistá vozidla (hybridní, elektrické, trolejbusy).

 

Závěr : bude budoucnost zcela digitální ?


Source: www.civitas.eu

Nahradí nakonec e-participace reálná setkání? Samozřejmě, že ne. V první řadě bychom neměli zapomínat, že ne každý má prostředky nebo schopnosti pohybovat se na internetu (tzv. digitální propast). A za druhé, budeme-li citovat Vanessu Quirk z ArchDaily: " Důležité je to, že technologie zlepšují, ne nahrazují fyzické vztahy. Místo toho, abychom užívali on-line platformy jako výlučného fóra, zaměřeného čistě na jeden koncept, musí se stát nástrojem transparentnosti a budování důvěry, prostředníkem diskuze, která zahrnuje a spojuje všechny strany. " (celý článek)

 

Novinky ze souvisejících projektů: otevření Centra kompetencí v plánování udržitelné městské mobility pro oblast PobaltíBSR Competence Centre on SUMP spojuje znalosti a dobré příklady SUMP z oblasti Pobaltí. Cílem centra kompetencí je pomáhat městům v přípravě jejich SUMP tím, že poskytuje informace a podporu, usnadňuje výměnu znalostí a zkušeností a nabízí vzdělávací příležitosti. Navštivte online platformu Centra kompetence.

 

Nadcházející události • ECOMM 2014
  7.-9.květen 2014 - Florencie , Itálie
  www.ecomm2014.eu
  Rychlý přehled naleznete zde, nebo se rovnou zaregistrujte zde
 • Letní univerzita DYN@MO - Zavádění elektrických vozidel přátelských pro město a občany
  14.-16.05.2014 - Palma, Španělsko
  www.civitas.eu

Pro více událostí, navštivte Kalendář EPOMM.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive