ENDURANCE e-update May 2016
  en | cz | de | es | fr | it | lt | pl | pt | si
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Vážený čtenáři,

po třech napínavých letech tvrdé práce se projekt ENDURANCE blíží ke konci. V této aktualizaci vám představujeme výsledky našeho projektu.

 

SUMP v Evropě


Země ENDURANCE, klikněte pro zvětšení

Během ENDURANCE bylo založeno 25 národních sítí a více než 75 národních setkání a vzdělávacích akcí organizovaných s více než 4500 účastníky. Celkem 319 měst vyjádřilo svou angažovanost pro plány udržitelné městské mobility (SUMP) a připojilo se k síti ENDURANCE, což dokonce přesáhlo náš cíl: 250 měst. Portugalsko a Itálie jsou s 28, respektive 27 městy absolutními vítězi ENDURANCE.

Města nejprve provedla rychlou kontrolu kvality svého procesu plánování podle evropských směrnic s využitím dotazníku ENDURANCE self-assessment questionnaire. Národní vzdělávací akce organizované v prvních dvou letech projektu poskytly odborníkům z praxe dobré porozumění celkovému konceptu SUMP, podrobnostem a rozdílům ve vztahu k zavedenému národnímu rámci a přístupu k dopravnímu plánování v členských státech. To vytvořilo dobrý základ pro pozdější vzdělávací akce, které se zaměřily více na specifické charakteristiky plánu udržitelné městské mobility, jako jsou postupy pro zapojení zainteresovaných stran a občanů.

Čtěte více o každé zemi či městě zapojených do ENDURANCE v sekci země/město na naší webové stránce.

 

Mezinárodní výměna znalostí a přenos politikVedle setkání a vzdělávacích akcí, ENDURANCE také poskytuje městům poradenství na míru, mezinárodní odbornou asistenční službu a transfery politik.

Úspěšné transfery politik proběhly mezi:

 • Rakouskem a Slovinskem: zapojení rodičů do managementu mobility pro školy;
 • Dánskem a Estonskem: desková hra „udržitelná městská mobilita“
 • Belgií a Polskem: vlámský politický rámec pro zavádění SUMP;
 • Finskem a slovenskou Bratislavou: inteligentní a udržitelná mobilita ve Finsku;
 • Německým Frankfurtem a rumunským Brašovem: interakce mezi místní a regionální úrovní;

O metodice transferu jednotlivých politik, kterou vytvořila platforma EPOMM, čtěte více zde policy transfer methodology.

 

Užití našich zdrojůProbíhající finalizace také znamená, že část webové stránky ENDURANCE a část sítě ENDURANCE se přesouvá na webovou stránku EPOMM a pod platformu EPOMM.

Hlavní výsledky projektu ENDURANCE tedy zůstanou dostupné na webové stránce EPOMM. Tady je přehled našich nejdůležitějších zdrojů:

 • Naše tematické aktuality: thematic e-updates k různým aspektům SUMP.
 • Naše ucelené informace: fact sheets o postupech SUMP z celé Evropy.
 • Naše webové stránky s tréninky training webpages, kde je i seznam školitelů s odbornými znalostmi v oblasti SUMP a výukové materiály SUMP
 • Prezentace ze všech konferencí SUMP včetně té třetí, která se konala před několika týdny v Brémách.
 

Evropská konference o plánech udržitelné městské mobility


Click to enlarge

Projekt ENDURANCE byl členem koordinační skupiny SUMP SUMP Co-ordinating Group Evropské komise. Při práci s několika dalšími evropskými projekty na téma SUMP, náš projekt ENDURANCE vedl přípravu tří Evropských konferencí o plánech udržitelné městské mobility. Každým rokem konference vzrostla co do profilu i velikosti, poslední z nich se konala v Brémách. Tato událost s názvem “Plánování efektivního města”, přilákala více než 400 účastníků a představené prezentace, diskuse a debaty zahrnující různorodá témata jako přeshraniční plánování mobility pro “funkční město”, plánování pro automatizaci a mobilizaci zapojování občanů a veřejnosti. Konference také zahrnula speciální setkání starostů a dalších politických představitelů. Během závěrečného plenárního zasedání účastníci diskutovali, jak může být urychleno zavádění konceptu SUMP napříč Evropou a diskusi uzavřela prezentace Brém Deklarace o plánování udržitelné městské mobility. Ta bude zveřejněna na www.eltis.org s cílem stimulovat diskusi mezi evropskými odborníky na plánování mobility. Další reporting z konference a všechny prezentace budou také publikovány na Eltisu.

 

Další projekty SUMP a budoucí vývojDalší dva projekty k tematice SUMP stejně jako ENDURANCE právě dospěly ke svému závěru. Můžete se podívat na jejich zdroje:

 • CH4LLENGE:
  SUMP kits: Jedná se o informace ze čtyř hlavních aktivit projektu: participace, institucionální spolupráce, výběr opatření a monitorování a evaluace – krátké verze jsou k dispozici v 8 jazycích
  SUMP self-assessment tool
  Slouží k posouzení kvality SUMP
  e-courses
  Pět samo-vzdělávacích kursů mnoha odkazy
 • BUMP (boosting urban mobility plans):
  v podpůrném balíčku z tohoto projektu “Supporting Package” můžete najít příručku k užitečným aktivitám a prezentace ze školení

Meanwhile the CIVITAS Initiative also produced many interesting e-courses (you need to register) and publications.

Under the Horizon 2020 Programme, new SUMP and CIVITAS projects will start. These projects are currently in the contract negotiation and preparation phase with the Commission. This phase includes the preparation of a closer cooperation between CIVITAS and SUMP projects as well as a joined branding as CIVITAS-projects. Within these new projects, the series European SUMP conferences will be continued. In the light of these developments, EPOMM expresses an invitation to join EPOMM.

 

Pár slov z EPOMMu


Robert Thaler, Prezident platformy EPOMM"Projekt ENDURANCE nám umožnil posílit znalost a dovednosti v oblasti plánování mobility v mnoha městech z našich členských zemí a zároveň působit také ve 14 nečlenských zemích EPOMMu. V průběhu projektu bylo fascinující sledovat jak národní sítě rostou a vznikají „mosty“ mezi politikami na různých úrovních. Pro EPOMM bylo ctí koordinovat tento obohacující projekt a věříme, že tato užitečná spolupráce bude pokračovat také v oblasti managementu mobility se všemi zeměmi, které byly zapojeny v ENDURANCE."  

Robert Thaler, Prezident platformy EPOMM

Výjimečná 50 % sleva na členství v EPOMMu

V tomto roce (2016) slavíme 20. výročí konferencí k managementu mobility: ECOMM a z tohoto důvodu EPOMM – „European Platform on Mobility Management“ – nabízí 50% slevu na členské příspěvky pro nové členy, což platí i pro země, které nebyly součástí projektu ENDURANCE. Máte možnost využít této jedinečné šance a připojit se – spolu se svým dotčeným ministerstvem – do této přední sítě národních vlád. Využijte velkých zkušeností a poznatků, které EPOMM nabízí, online nástroje a služby, kursy a workshopy. Spojme naše možnosti a síly k dosažené společných cílů a podpoře aktivní výměny informací na evropské úrovni.

Nečekejte už moc dlouho a kontaktujte naši koordinátorku platformy EPOMM: Ingrid Briesner. Velmi ráda odpoví na všechny vaše otázky o EPOMMu a podpoří vás při přípravě žádosti o členství v této platformě.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive