ENDURANCE e-update May 2016
  en | cz | de | es | fr | it | lt | pl | pt | si
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Gerbiamas skaitytojau,

po trejų sunkaus darbo metų, ENDURANCE projektas artėja į pabaigą. Su pasididžiavimu pateikiame mūsų projekto rezultatus šiame elektroniniame leidinyje.

 

TJMP (Tvaraus judumo mieste valdymo planas) Europoje


ENDURANCE šalys, spustelkite, kad padidintumėte

ENDURANCE projekto metu buvo įsteigti 25 nacionaliniai tinklai , surengta daugiau nei 75 nacionaliniai susirinkimai ir mokymai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 4500 dalyvių. Iš viso 319 miestų išreiškė savo įsipareigojimą vykdyti TJMP ir prisijungė prie ENDURANCE tinklo; tai leido gerokai viršyti mūsų pirminį tikslą į projektą įtraukti 250 miestus. Portugalija ir Italija, tinklą papildydamos 28 ir 27 miestais, tapo absoliučiomis ENDURANCE projekto čempionėmis.

Iš pradžių miestai nedelsdami patikrino savo planavimo proceso kokybę, vadovaudamiesi Europos TJMP gairėmis ENDURANCE įsivertinimo klausimynas . Nacionaliniai mokymai, surengti per pirmuosius dvejus projekto metus, leido specialistams susidaryti tinkamą išsamų supratimą apie TJMP koncepciją, panašumus ir skirtumus valstybėse narėse funkcionuojančiose nacionalinėse sistemose ir transporto planavimo metodų taikyme. Tai sukūrė tvirtą pagrindą tolesniems mokymams, kuriuose dėmesys buvo sutelktas į konkrečias TJMP metodo charakteristikas, kaip pvz. suinteresuotųjų šalių ir gyventojų dalyvavimas.

Daugiau informacijos apie kiekvieną ENDURANCE projekto šalį ir miestą pateikta mūsų tinklalapio šalies/miesto skyriuje.

 

Tarptautiniai žinių mainai ir politikos perdavimasBe tinklo susirinkimų ir mokymų, ENDURANCE projektas taip pat teikė miestams individualias konsultacijas, tarptautinių ekspertų tyrimų paslaugą ir vykdė politikos perdavimą.

Sėkmingas politikos perdavimas įvyko tarp:

 • Austrijos ir Slovėnijos: tėvų įtraukimas į judumo valdymą mokyklose;
 • Danijos ir Estijos: Tvaraus urbanistinio mobilumo valdybos žaidimas;
 • Danijos ir Estijos: Tvaraus urbanistinio mobilumo valdybos žaidimas;
 • Suomijos ir Bratislavos (Slovakija): išmanus ir tvarus mobilumas Suomijoje;
 • Frankfurto (Vokietija) ir Brasovo (Rumunija): sąveika tarp vietos ir regioninio lygmens.

Čia pateikta daugiau informacijos apie politikos perdavimo metodologiją , kurią parengė Europos judumo valdymo platforma (EJVP (EPOMM)).

 

Išteklių naudojimasArtėjanti projekto pabaiga taip pat reiškia, kad ENDURANCE tinklalapio dalis ir ENDURANCE tinklų dalis yra perkeliami į EJVP (EPOMM) tinklalapį ir į EJVP (EPOMM).

Pagrindiniai ENDURANCE projekto rezultatai ir toliau bus skelbiami EJVP (EPOMM) tinklalapyje. Pateikiame skaitomiausių šaltinių apžvalgą:

 • Mūsų teminės elektroninės apžvalgos įvairiais TJMP aspektais.
 • Mūsų duomenų lapai apie TJMP praktiką, naudojamą Europoje.
 • Mūsų mokymo tinklalapiai, kuriuose nurodyti instruktoriai, turintys patirties įgyvendinant TJMP, ir pateikiama TJMP mokymo medžiaga.
 • Supažindinimas su visomis TJMP konferencijomis, įskaitant trečiąją, kuri įvyko prieš kelias savaites Bremeno mieste.
 

Europos konferencijos, skirtos tvaraus judumo mieste planams


spustelkite, kad padidintumėte

ENDURANCE grupė - Europos Komisijos narė TJMP koordinacinė grupė . Dirbdama su keliais kitais Europos TJMP projektais, ENDURANCE grupė vadovavo organizuojant trijų publikacijų apie Europos konferenciją, skirtą tvaraus judumo mieste planams, leidybą. Kiekvienais metais konferencijos profilis ir apimtis plėtėsi, ir paskutinysis renginys įvyko Bremene. Šis renginys, pavadintas „Efektyvaus miesto planavimas“, pritraukė daugiau nei 400 dalyvių; buvo skaitomi pranešimai, vyko diskusijos ir debatai įvairiomis temomis, kaip pvz. tarpvalstybinio judumo planavimas „funkciniame mieste“, automatizavimo planavimas ir piliečių dalyvavimo mobilizavimas. Konferencijos metu taip pat įvyko specialūs merų ir kitų politinių atstovų susirinkimai. Per baigiamąjį plenarinį posėdį dalyviai aptarė, kaip būtų galima pagreitinti susidomėjimą TJMP koncepcija visos Europos mastu. Renginys baigėsi Bremeno Deklaracijos dėl tvaraus judumo mieste planavimo priėmimu. Ši deklaracija bus paskelbta www.eltis.org, siekiant skatinti debatus tarp Europos Bendrijos mobilumo planavimo specialistų. Eltis toliau informuos apie konferenciją ir paskelbs visus konferencijoje skaitytus pranešimus.

 

Kiti TJMP projektai ir iniciatyvos ateityjeKartu su ENDURANCE projektu, į pabaigą eina kitų dviejų TJMP projektų įgyvendinimas. Jų šaltiniai pateikti čia:

 • CH4LLENGE:
  SUMP kits: Tai yra gairės apie keturis projekto Iššūkius: Dalyvavimą, Institucinį bendradarbiavimą, Priemonių pasirinkimą ir Stebėseną bei Įvertinimą. Sutrumpintos versijos pateiktos 8 kalbomis.
  SUMP įsivertinimo priemonė
  Skirta įsivertinti TJMP kokybę
  e-kursai
  Penki savarankiško mokymosi kursai, pateikiantys daug sąsajų
 • BUMP (judumo miesto didinimo planai):
  “Pagalbinis paketas” kuriame pateiktos gairės ir mokymų pristatymas
  Tuo tarpu CIVITAS Iniciatyva taip pat parengė daug įdomių

Tuo tarpu CIVITAS Iniciatyva taip pat parengė daug įdomių e-kursų (privaloma užsiregistruoti) ir publikacijų .

Pagal Horizontas 2020 Programą, bus pradėtas kitų TJMP ir CIVITAS projektų įgyvendinimas. Šiuo metu projektai yra derybų su Komisija ir rengimo etape. Trečiojo etapo metu numatomas glaudesnis bendradarbiavimas, kaip bendro įvaizdžio dalis, tarp CIVITAS ir TJMP projektų. Vykdant šiuos naujus projektus, toliau bus tęsiama Europos TJMP konferencijų serija. Šių įvykių kontekste EJVP (EPOMM) teikia pakvietimą prisijungti prie EJVP (EPOMM).

 

EJVP (EPOMM) apie projektą


Robert Thaler, EJVP (EPOMM) prezidentas„ENDURANCE leido mums sustiprinti daugelio mūsų valstybių narių miestų judumo planavimo įgūdžius, tuo pačiu metu įtraukiant ir 14 narėms nepriklausančių šalių. Buvo džiugu stebėti, kaip plečiasi nacionaliniai tinklai ir kuriami tiltai tarp įvairių politikos lygmenų. EJVP (EPOMM) teko garbė koordinuoti šį praturtinantį projektą. Tikimės tęsti mūsų vaisingą bendradarbiavimą judumo valdymo srityje su kitomis ENDURANCE projekte dalyvaujančiomis šalimis“.

Robert Thaler, President of EPOMM

Išskirtinė 50% nuolaida EJVP (EPOMM) nariams

2016 m. švenčiame 20-ąją Europos judumo valdymo konferencijos sukaktį, ir dėl šios priežasties EJVP – Europos judumo valdymo platforma (EPOMM) – siūlo 50% narystės įmokos nuolaidą naujiems tinklo nariams, įskaitant šalis, nedalyvavusias ENDURANCE projekte. Pasinaudokite šia unikalia galimybe ir prisijunkite (kartu su savo Ministerija) prie pagrindinio nacionalinių vyriausybių tinklo. Galėsite pasinaudoti didele EJVP (EPOMM) patirtimi, internetinėmis priemonėmis ir paslaugomis, mokymais ir praktiniais seminarais. Suvienykime pastangas, kad galėtumėme pasiekti savo tikslus ir aktyviai remti informacijos mainus Europos lygmeniu.

Nedelskite ir susisiekite su EJVP (EPOMM) koordinatore Ingrid Briesner. Ji mielai atsakys į visus klausimus apie EJVP (EPOMM) ir teiks pagalbą paraiškos teikimo metu.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive