ENDURANCE e-update May 2016
  en | cz | de | es | fr | it | lt | pl | pt | si
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Drogi Czytelniku,

Po trzech ekscytujących latach ENDURANCE zbliża się ku końcowi. W tym wydaniu naszego e-biuletynu z dumą prezentujemy rezultaty naszego projektu.

 

SUMP w Europie


Kraje w sieci ENDURANCE, kliknij aby powiększyć

W trakcie trwania projektu ENDURANCE, zostało stworzonych 25 krajowych sieci, zorganizowano ponad 75 krajowych spotkań i szkoleń, w których udział wzięło przeszło 4500 uczestników. W sumie 319 miast wyraziło swoje zaangażowanie dla tworzenia planów zrównoważonej mobilności miejskiej (z ang. Sustainable Mobility Plans – w skrócie SUMP) włączając się do sieci ENDURANCE, wykraczając poza nasz projektowy cel skompletowania 250 samorządów miejskich. Portugalia oraz Włochy okazały się być absolutnymi czempionami osiągając odpowiednio liczbę 28 oraz 27 miast włączonych do projektowej sieci.

Na początku w oparciu o europejskie wytyczne SUMP zawarte w Kwestionariuszu samooceny ENDURANCE miasta dokonały szybkiego sprawdzenia ich obecnych procesów planowania. Krajowe szkolenia organizowane w pierwszych dwóch latach projektu wyposażyły praktyków planowania w solidny zasób wiedzy ogólnej dotyczącej koncepcji SUMP dając im jednocześnie pojęcie na temat podobieństw oraz różnic tej koncepcji w stosunku do funkcjonujących krajowych uwarunkowań prawnych i podejścia do planowania transportowego w danym kraju członkowskim. Zapewniło to solidne podstawy dla przyszłych szkoleń w większym stopniu skupiających się na konkretnych cechach podejścia SUMP, takich jak np. proces angażowania interesariuszy i obywateli.

Więcej na temat poszczególnych krajów należących do sieci ENDURANCE krajów i miast przeczytasz na naszej stronie internetowej w sekcji kraj/miasto.

 

Międzynarodowy transfer wiedzy i politykOprócz spotkań i szkoleń w ramach sieci, ENDURANCE zaopatrzył miasta w dostosowane do ich potrzeb poradnictwo, usługę międzynarodowych konsultacji z ekspertami oraz możliwość transferu polityk.

Przykładami takich udanych transferów były:

 • Austria i Słowenia: na przykładzie angażowania rodziców w proces zarządzania mobilnością podróży do szkół;
 • Dania i Estonia: Gra planszowa nt. zrównoważonej mobilności miejskiej
 • Belgia i Polska: Flamandzka Polityka SUMP;
 • Finlandia i Bratysława (Słowacja): inteligentna i zrównoważona mobilność w Finlandii;
 • Frankfurt (Niemcy) i Braszów (Rumunia): interakcja na lokalnym i regionalnym szczeblu;

Przeczytaj więcej na temat opracowanej przez EPOMM metodologii transferu polityk.

 

Skorzystaj z naszych zasobówOdbywający się proces zamykania projektu oznacza, że strona internetowa ENDURANCE oraz część jego sieci przenoszą się na platformę EPOMM.

Podstawowe dane i wyniki dot. ENDURANCE będą dostępne na internetowej platformie EPOMM. Poniżej przedstawiamy przegląd materiałów składających się na nasz niezbędnik dydaktyczny:

 • Nasz tematyczny e-biuletyn na temat rozmaitych aspektów SUMP.
 • Nasze broszury informacyjne dotyczące praktyki tworzenia SUMPów z całej Europy.
 • Nasza lista ekspertów wyliczająca trenerów posiadających specjalistyczną wiedzę oraz materiały w zakresie tworzenia SUMPów.
 • Prezentacje pochodzące ze wszystkich konferencji SUMP w tym trzecią konferencję mającą miejsce przed paroma tygodniami.
 

Europejskie konferencje nt. Planów zrównoważonej mobilności miejskiej


kliknij aby powiększyć

Projekt ENDURANCE był częścią podległej Komisji Europejskiej Grupy Koordynującej SUMP. We współpracy z paroma innymi projektami związanych z SUMPami, ENDURANCE doprowadzić do zorganizowania trzech edycji Europejskiej konferencji nt. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Z każdym rokiem konferencja zyskiwała większy zasięg, a jej ostatnia edycja, która miała miejsce w Bremen, zatytułowana “Planując efektywne miasto”, przyciągnęła ponad 400 uczestników gromadząc prezentacje i dyskusje na tak różnorodne tematy jak transgraniczne planowanie mobilności na rzecz „miasta funkcjonalnego” czy planowanie z myślą o automatyzacji i mobilizacji partycypacji obywatelskiej. Wydarzenie ponadto stanowiło okazję do organizacji spotkań prezydentów i burmistrzów oraz innych politycznych przedstawicieli samorządowych. Podczas zamykającej sesji plenarnej uczestnicy dyskutowali na temat możliwości zwiększenia europejskiego popytu na koncepcję SUMP, a wydarzenie zakończyło się przedstawieniem Deklaracji Bremeńskiej odnoszącej się do planowania zrównoważonej mobilności miejskiej. Zostanie ona opublikowana na stronie www.eltis.org celem stymulowania debaty wśród europejskiej społeczności planistów mobilności. Pozostałe raporty z konferencji jak również wszystkie prezentacje zostaną opublikowane na platformie Eltis.

 

Inne projekty SUMP oraz przyszłe wydarzeniaFinał projektu ENDURANCE zbiegł się z zakończenie dwóch innych projektów z dziedziny SUMP. Poniżej przedstawiamy materiały będące rezultatem ich dokonań:

 • CH4LLENGE:
  Zestaw narzędzi SUMP: są to wytyczne i wskazówki na temat czterech ustalonych w ramach projektu wyzwań takich jak: Partycypacja, Współpraca instytucjonalna, Wybór rozwiązań oraz Monitorowanie i ewaluacja – ich skrócone wersje dostępne są w 8 językach
  narzędzie do samooceny SUMPl
  Służy do oszacowania jakości Twojego SUMPu
  ]e-kursy
  Pięć kursów do nauki indywidualnej z wieloma linkami
 • BUMP (z ang. boosting urban mobility plans – tłum. pobudzając plany mobilności miejskiej):
  w ich “Pakiecie wsparcia” znajdziesz wskazówki oraz prezentacje szkoleniowe

Inicjatywa CIVITAS również wypracowała wiele interesujących e-kursów (konieczna rejestracja) and publikacji.

W ramach Programu Horyzont 2020 planowane jest rozpoczęcie nowych projektów SUMP i CIVITAS. Będąc w przygotowaniu przez Komisję Europejską, projekty te są w fazie negocjacji kontraktowych. Na tym etapie opracowywany jest większy zakres kooperacji pomiędzy tymi dwoma projektami, które mają w przyszłości funkcjonować pod wspólnym szyldem projektów CIVITAS. W ramach wznowionych prac kontynuowany będzie cykl Europejskich konferencji nt. SUMP. W świetle tych wydarzeń, EPOMM czyli Europejska Platforma Zarządzania Mobilnością pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych do włączenia się do swojej platformy.

 

Słowo od EPOMM


Robert Thaler, Przewodniczący EPOMM"ENDURANCE pozwolił nam na zwiększenie zdolności planistycznych wielu miast krajów członkowskich, docierając jednocześnie do 14 państw spoza sieci. Fascynującym było patrzenie na rozwój krajowych sieci i powstawanie mostów między różnymi szczeblami władz. EPOMM miał zaszczyt koordynowania tego pouczającego projektu i mamy nadzieję kontynuować naszą owocną współpracę na polu zarządzania mobilnością ze wszystkimi zaangażowanymi w."

Robert Thaler, Przewodniczący EPOMM

Wyjątkowa 50% zniżka na członkostwo w EPOMM

W tym roku obchodzimy 20 rocznicę powstania ECOMM (Europejskiej konferencji na temat zarządzania mobilnością) i z tej okazji EPOMM - Europejska Platforma Zarządzania Mobilnością oferuje obniżony o 50% koszt składki członkowskiej dla nowych członków, także dla krajów, które nie należały do sieci ENDURANCE. Skorzystajcie z tej wyjątkowej szansy i dołączcie wraz z waszym ministerstwem do elitarnej sieci rządów państw. Skorzystajcie z rozległych doświadczeń platformy EPOMM oraz dostępnych w jej ramach usług i narzędzi online jak również bogatej oferty warsztatów i szkoleń. Połączmy nasze siły, by osiągnąć wspólne cele wspierając aktywną wymianę informacji na poziomie europejskim.

Nie zwlekaj i już dziś skontaktuj się z koordynatorką EPOMM Ingrid Briesner, która z radością odpowie na wszelkie pytania dotyczące platformy EPOMM i udzieli wsparcia przy procesie aplikacji.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive