EPOMM e-update June 2015
  Language:   en | cz | de | fr | it
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Vážení čtenáři,

management parkování je jednou z klíčových složek k tomu, aby bylo město obyvatelné. Ve městech, ve kterých není parkování dobře regulováno a řízeno, jsou ničeny veřejné prostory: chodníky jsou blokovány parkujícími auty, náměstí jsou pokrytá parkujícími auty a celkově je zde vysoký podíl automobilů hledajících místa k parkování. Ve většině evropských měst je obrovské množství prostoru a investic vynakládáno na parkování – a veškerá tato parkovací infrastruktura může vyvolat ještě větší provoz. V tomto e-updatu, který je podporovaný z evropského projektu PUSH&PULL, budeme zkoumat, jak se takové scénáře vznikly a jak mohou být změněny.

 

Some aspects of managing on-street-parking and mobility


Náměstí Republiky v Lublani před


Náměstí Republiky v Lublani po omezení parkování


Komplexní parkovací zóny ve Vídni v Rakousku

Před nárůstem automobilové dopravy v Evropě v 50. a 60. letech 20. století patřila většina městských ulic chodcům, cyklistům a veřejné dopravě, zásobování a v ulicích byl relativně malý počet automobilů. Velmi časté bylo omezení počtu parkovacích míst. To vše se však změnilo a automobily se staly všudy přítomnými: parkování na ulicích bylo povoleno téměř na každé ulici a na mnoha náměstích. Stále rostoucí poptávka po parkovištích vedla k výstavbě stále více a více parkovacích garáží a parkovišť, ale také rovněž zde byl požadavek na vybudování minimálního počtu parkovacích míst při výstavbě nových bytových jednotek, kanceláří nebo obchodů.

Soukromé automobily jsou po 95 % času zaparkovány a k tomu také potřebují prostor. Do 60.let 20.století bylo běžně parkování na ulicích bylo zdarma. Vedle blokování veřejného prostoru se objevily i další problémy: řidiči hledající volná parkovací místa - studie prokázaly, že více než 70 % automobilové dopravy v centrech měst způsobují řidiči hledající volné parkovací místo (v průměru 30 %)! Lidé, kteří v centrech měst chtěli nakupovat, nebo zde žili, už nemohli najít volná parkovací místa. To byl jeden z důležitých faktorů pro zavedení managementu parkování.

Management pouličního parkování přišel v několika stádiích:

 • První krok bylo omezení parkovacího času: parkování bylo omezeno jen na určitý počet hodin
 • Dále bylo zavedeno placené parkování: v určitém období dne, nebo v týdnu bylo nutné za parkování platit
 • Města začala definovat parkovací zóny: placené parkování, nebo časově omezené parkování už nebylo nadále omezeno jen na některé ulice, ale rovnou na celé městské obvody
 • Byl zaveden koncept rezidentního parkování, kdy byly pro rezidenty zavedeny zvláštní pravidla a přednostní přístup do parkovacích zón (např. žádné časové omezení, komplexnější cena, např. měsíční nebo roční předplatné parkování)
 • Integrovaný management parkování se snaží využít všech výše uvedených opatření jako nástroje nejen pro správu parkoviště, ale i pro řízení automobilové dopravy a také mobility celého města.

Všechna tato opatření mohou vést:

 • ke změně dopravního chování (protože řidiči si vyberou alternativní druh dopravy)
 • nové výnosy pro organizaci, která vybírá platby za parkování
 • zpřístupnění více městských prostranství, protože poptávka po pouličním parkování se může snížit

Management parkování se tímto stal nástrojem pro management mobility: zavedení managementu parkování např. do škol, firem nebo do nemocnic může vyřešit obojí – řízení mobility v okolí jejich sídel a také generování příjmů na financování alternativ automobilové dopravy. Zavedení managementu parkování je často velmi nepopulární a to zejména pro ty, kdo ztrácejí svůj výsadní přístup k bezplatnému parkování nebo své parkovací místo, rovněž je nepopulární pro obchodníky, kteří se obávají, že ztratí zákazníky, kteří tak nebudou mít možnost parkování v blízkosti. Tyto obavy mohou být zmírněny managementem mobility: jako např. prostřednictvím kampaní vysvětlujících výhody a možnosti udržitelných druhů dopravy nebo poskytováním lepších informací a lepšího přístupu k udržitelným alternativám.

 

Projekt PUSH & PULL

PUSH&PULL je projekt, spolufinancovaný z evropského programu Inteligent Energy Europe a ukazuje, jak chytře zkombinovat „push“ opatření – management parkování (restriktivní) – s „pull“ opatřeními – management mobility (motivační).

Projekt PUSH&PULL se zaměřuje na zlepšení mobility prostřednictvím managementu parkovacích míst v kombinaci s managementem mobility. „Push“ opatření řízeného parkování jako např. zavedení placeného parkování, zvýšení poplatků, regulace zásobování bude nutit řidiče k využití udržitelné dopravy. Příjmy z parkování pak mohou být účelově využity k financování „pull“ opatření - zlepšení podmínek pro udržitelné druhy dopravy a jejich propagaci. Tím by měla tato opatření přitáhnout řidiče automobilů k aktivním módům dopravy, k veřejné dopravě nebo ke sdílení aut.

Jakmile je takový mechanismus nastolen, tím jsou k dispozici stále dostupné finance a není nutné je každoročně hledat v rozpočtu. Jakmile se jednou tento automatismus vytvoří, není snadné jej vrátit zpět. Toto se nazývá „základní mechanismus financování“ PUSH&PULL.

Mechanismus základního financování není jediným cílem metody PUSH&PULL. Jde také o způsob, jak se vypořádat s nedostatkem městského veřejného prostoru. Vysoký podíl městského veřejného prostoru je zahlcen parkujícími automobily – ale pokud má být město plné života, měly bychom prostor využívat jinak a lépe.

Hlavními cíli PUSH&PULL jsou:

 • Úspory energie prostřednictvím modálního přesunu z aut na jiné více udržitelné druhy dopravy;
 • Pomoc místním ekonomikám tím, že tato metoda podporuje více racionální a řízený přístup k parkování a pomáhá městům ušetřit peníze tím, že se vyhnou nákladům na výstavbu dalšího parkování;
 • Budování kapacit pro příznivce, kteří chtějí zavést podobný systém s těmito znalostmi, které pomohou zmírnit problémy s parkováním a vytvoří argumenty pro politickou podporu.

Projekt zahrnuje realizaci opatření z oblastí - managementu parkování a mobility, a to ve městech Gent, BE, Nottingham, UK, Iasi a Bacau, RO, Krakov, PL, Örebro, SE, Tarragona, ES a Univerzita v Lublani, SI. Všichni realizátoři zřídí mechanismus základního financování pro použití peněz získaných z parkovišť na financování udržitelné mobility.

Celý název Push& Pull tedy zní „Management parkování a pobídky jako úspěšné a osvědčené strategie pro energeticky efektivní městskou dopravu“.

 

16 Dobré důvody pro management parkováníJedním z produktů PUSH&PULL je brožura s šestnácti dobrými důvody pro zavádění managementu parkování. Tato brožura poskytuje znalosti potřebné k vytvoření pevných politických argumentů, které pomáhají zmírnit problémy s parkováním a zároveň podporují udržitelnou dopravu. To by mělo posílit pozice politiků, činitelů s rozhodovacími pravomocemi a poskytovatelů informací, jako jsou novináři při schvalování a šíření toho, co může být na první pohled nepopulární, ale ve skutečnosti rozumné a udržitelné rozhodnutí, které vyřeší parkování na ulicích i mimo ně. Je zde uvedena široká škála argumentů: jak se vypořádat s nedostatkem městského prostoru, jak zlepšit dostupnost některých míst a kvalitu života, jak zvýšit bezpečnost, jak podpořit místní ekonomiku, jak snížit procento automobilů hledajících parkovací místa, jak obrátit počáteční odpor v podporu, proč stanovit normy apod.

V brožuře 16 dobrých důvodů jsou fakta a čísla doprovázena obrázky nebo diagramy a vysvětlujícími texty, které jsou snadno pochopitelné a rychle shrnují klíčové argumenty. Pro rozvedení problematiky komplexněji jsou k dispozici odkazy na podrobnější popisy. Brožura je k dispozici v 17 jazycích.

 

Katalog případových studii s opatřeními MMTento katalog případových studií pro management mobility z projektu Push&Pull dává hlubší náhled, než ostatní sbírky případových studií, které jsou uvedeny v databázi Eltis. Výběr čtrnácti opatření managementu mobility pro tento katalog byl založen na několika kritériích, jako např. „jednoduchost realizace“, „přijatelnost“ nebo „efektivita“ a které byly vyhodnoceny jako nejužitečnější, aby zainteresovaní realizátoři mohli co nejlépe tato opatření zavést do praxe.

Na webové stránce projektu si můžete tento katalog případových studií pro management mobility stáhnout buď jako celek v jednom dokumentu nebo i zvlášť po jednotlivých případech.

 

KATALOG PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ pro řízení parkováníTento katalog obsahuje opatření na městské úrovni, rovněž pro místní úroveň (různé lokality - podniky / univerzity / nemocnice) i pro národní úroveň. Popis zahrnuje cíle, realizační kroky, potenciální překážky a jak byly překonány, náklady a dopady. Těchto 24 nejlepších příkladů z praxe bylo vybráno a připraveno formou případových studií na základě kritérií, jako např. “Stav realizace”, “Inovativní přístup ” nebo “Dostupnost hodnotících údajů nebo dokumentace”.

Celý katalog případových studií pro management parkování lze stáhnout jako celkový dokument, ale i po částech na webové stránce PUSH&PULL.

 

ŘÍZENÍ PARKOVÁNÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍManagement parkování je pravděpodobně nejdůležitějším nástrojem pro řízení mobility v rámci územního plánování. Na jednu stranu parkování na ulicích může být limitováno a adekvátně zpoplatněno. Na druhou stranu, minimální požadavky na parkovací místa při schvalování stavebních povolení mohou být nahrazeny maximálním počtem povolených parkovacích míst. Tím pádem budoucí obyvatelé nebo uživatelé těchto budov nejsou automaticky motivováni k používání aut. Navíc část financí, které developeři ušetří za nákladnou parkovací infrastrukturu (podzemní garáže mohou mít konstrukční náklady dobře přes 30,000 Euro za parkovací místo), může být použito pro alternativní řešení, jak se to děje např. v nově stavěných městských čtvrtích ve Vídni (Aspern Seestadt nebo jako v tomto ukázkovém projektu v blízkosti nového Hlavního vlakového nádraží). Více informací najdete v e-updatu MM a územní plánování nebo použijte nástroj MaxLupo.

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI A KURSY V 16 ZEMÍCHPočínaje listopadem tohoto roku PUSH & PULL bude provádět školení v 16-ti evropských zemích. Účelem těchto národních kursů bude vyškolit zástupce měst a dopravní odborníky, jež mají zájem nebo již pracují na zavedení nebo zdokonaleni koncepcí parkování ve svých městech a alespoň částečně používají prostředky na podporu udržitelné mobility, tudíž chytře kombinující opatření push&pull. Kursy budou zdarma a budou obsahovat:

 • Zavedení řízení parkování a opatření pro řízení mobility
 • Vysvětlení podstaty finančního mechanismu PUSH & PULL
 • Aktivní účast ve cvičeních zaměřených na to, jak navrhnout a realizovat tento mechanismus ve vlastních městech (případové studie, imitace projednávání – argumenty pro dobré přijetí všemi aktéry)
 • Specifická témata z oblasti parkovacích politik a praxe v dané zemi

Kursy budou organizovány v úzké spolupráci se zástupci členských států platformy EPOMM a také s Evropskou parkovací asociací a jejími národními partnery. Podrobnosti a registraci lze najít na PUSH&PULL webu od podzimu 2015.

Navštivte také 17. Kongres Evropské parkovací asociace v Berlíně, 23. – 25. září 2015, podrobnosti viz níže.

 

VÍCE INFORMACÍ 

Připravované akce • 17. Kongres Evropské parkovací asociace
  23.-25. září 2015 - Berlín
  Internetové stránky, registrace, program,
 • Evropský týden mobility (EMW)
  16. -22. září v téměř všech evropských zemích i mimo Evropu
  Zjistěte více o aktivitách ve Vaší zemi kliknutím na „Národní webové stránky“ na domovské stránce EMW.

Pro více informací prosím navštivte EPOMM kalendář.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive