ENDURANCE e-update September 2014
  en | cz | de | es | fr | it | lt | pl | pt | si
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

V kakšnem mestu želimo živeti? Odgovor na to vprašanje predstavlja izhodiščno točko vsakega načrta za trajnostno mobilnost v mestih (S.U.M.P.). Vizija načrta za trajnostno mobilnost v mestih opredeljuje splošno razumevanje tega, kakšno naj bi bilo mesto v prihodnosti. V teh e-novicah si bomo ogledali različne izbire mest v njihovi viziji. Toda najprej se bomo posvetili najnovejšim aktivnostim ENDURANCE.

Poročilo: podatkovna zbirka modalne porazdelitve TEMS platforme EPOMM se je izboljšala, prav tako tudi MaxEva! Spodaj boste izvedeli več.

 

Mreže ENDURANCE rastejo


Click on the picture to enlarge

Nedavni dogodek, na katerem je sodeloval projekt ENDURANCE, je bila prva Evropska konferenca o načrtih za trajnostno mobilnost v mestih v Sopotu na Poljskem. Vse predstavitve so na voljo na spletišču ENDURANCE. Na konferenci je Evropska komisija napovedala vzpostavitev Evropske platforme za načrte za trajnostno mobilnost v mestih, ki bo del obstoječega spletišča Eltis.

V povezavi s konferenco so imele nacionalne kontaktne točke (NKT) ENDURANCE svojo letno delavnico NKT, na kateri so razpravljale o napredku znotraj projekta. Izkazalo se je, da nekatera mesta še vedno težko prepričajo lokalne politike o koristih pristopa načrtov za trajnostno mobilnost v mestih. Celotni seznam smernic za načrte za trajnostno mobilnost v mestih je lahko precej obsežen, prav tako pa še vedno ni povsem razumljeno, da postopek načrtov za trajnostno mobilnost v mestih gradi na obstoječih načrtovalnih praksah in rezultatih. Na delavnici NKT se je odvijal tudi prenos politike v manjšem obsegu med državami, ki sodelujejo v pristopu platforme EPOMM k prenosu politike.

Spletišče ENDURANCE navaja številna mesta, ki so pokazala zanimanje za pristop načrtov za trajnostno mobilnost v mestih ali ki so v različnih fazah vključena v načrtovanje trajnostne mobilnosti v mestih. Nacionalne kontaktne točke ENDURANCE bodo tem mestom pomagale pri izmenjavi izkušenj in jih zagotovile podporo pri potrebah po informacijah ali usposabljanju, ki jih bodo imele. Pripravljajo tudi letna nacionalna srečanja, na katerih se razpravlja o temah, povezanih z načrti za trajnostno mobilnost v mestih. Večina nacionalnih kontaktnih točk je lansko leto organizirala prvo prireditev, zdaj pa načrtuje drugo srečanje.

 

Vizija za prihodnostPo pripravljalni fazi (glejte Smernice S.U.M.P.) je oblikovanje skupne vizije za prihodnost prvi glavni korak pri razvoju dejanskega načrta za trajnostno mobilnost v mestih. Bistvena značilnost vizije S.U.M.P. je, da presega okvire zakonodajnega telesa. V švedskem mestu Lund se je priprava načrta za trajnostno mobilnost v mestih (znana kot LundaMaTs) začela že leta 1996, vendar pa so vizija in cilji načrta predvideni za leto 2030. „Občina je politično upravljana organizacija in kot takšna zlahka zdrsne v rutino zadajanja ciljev na podlagi tega, kaj je mogoče doseči v mandatnem obdobju,“ je povedal generalni direktor Jan-Inge Ahlfridh. „Radikalnejše ko so spremembe, dolgoročnejše je treba razmišljati. “ (LundaMaTs II – Background and Results, str. 2) .

Vizija posameznega mesta upošteva posebnosti in izzive lokalnih razmer. Vendar pa se vse vrtijo (morajo vrteti) okoli osrednjega vprašanja: kako zagotoviti in izboljšati kakovost življenja za državljane in obiskovalce. Oglejmo si vizije S.U.M.P. nekaterih mest v mreži ENDURANCE in postopek, ki je pripeljal do soglasja o viziji.

 

Ruse: uskladitev gospodarske rasti z ohranjanjem kulturne in naravne dediščine

Prvi nacionalni dogodek ENDURANCE v Bolgariji je potekal novembra lani in je bil sprejet z navdušenjem. Bolgarski mreži ENDURANCE se je pridružilo že nič manj kot 16 mest. Eno izmed njih je Ruse.

Ruse je zaradi svoje bogate kulturne dediščine ter verske in etnične raznolikosti pomembno mesto v podonavski regiji. Mesto si je zadalo vizijo razvoja v moderno evropsko mesto in privlačno turistično destinacijo. Oblikovati želi pošten, gospodarsko vitalen, okolju prijazen sistem mobilnosti in turizma, ki spodbuja zdravje, obenem pa ohraniti naravno in kulturno dediščino ter poskrbeti za občutljiv ekosistem Donave. Istočasno bi razvoj mesta zagotovil nove priložnosti za zeleno gospodarstvo in zelena delovna mesta v regiji.

Vizijo in seznam ukrepov, ki jih je treba izvajati, je pripravilo društvo CSDCS (Društvo za trajnostni razvoj civilne družbe), ki je nacionalna kontaktna točka mreže ENDURANCE v Bolgariji, v tesnem sodelovanju z občinskimi strokovnjaki in predstavniki Agencije za energijo mesta Ruse. Društvo se je posvetovalo tudi s Turističnim informacijskim centrom. Na dveh javnih razpravah spomladi 2014 je vizijo in ukrepe preučilo več kot 100 deležnikov iz sektorja prometa in turizma, okoljevarstvenikov in predstavnikov NVO, opredeljene pa so bile tudi prednostne naloge. Ta postopek je trajal približno 9 mesecev. Obsežno obveščanje državljanov o viziji in ukrepih je potekalo preko občinskega spletišča, delavnic in predstavitev na lokalnih dogodkih ter na številnih tiskovnih konferencah, ki so jih pokrivali tiskani mediji in televizija.

 

Lille: sprememba vedenja za preprečevanje zasičenostiV mestni skupnosti Lille Métropole v Franciji je bil najnovejši načrt za trajnostno mobilnost v mestih (francosko PDU – plan de déplacements urbains, francoska različica evropskega načrta za trajnostno mobilnost v mestih) sprejet leta 2011 po 5 letih skupnih priprav. Pomemben trenutek postopka je bila „velika razprava“ o mobilnosti, ki jo je leta 2009 organizirala Martine Aubry, predsednica mestne skupnosti Lille. Na njej so se zbrali strokovnjaki, institucije, združenja in javnost in posledično je bila izdana publikacija „Engager la Métropole Lilloise vers la mobilité du 21ème siècle“ („Vključitev mestne skupnosti Lille v mobilnost 21. stoletja“). Po tej politični zavezi na visoki ravni so bili na podlagi nadaljnjih posvetovanj sprejeti cilji in ukrepi za načrt za trajnostno mobilnost v mestih.

Vizija mesta zajema zamisel o trajnostnem razvoju, v okviru katerega se življenjski prostor, gospodarstvo in promet oblikuje skupaj. Po uvedbi prvega avtomatičnega sistema podzemne železnice na svetu v 80. letih 20. stoletja in obdobju krepitve nadzemnega javnega prevoza v prvem desetletju 21. stoletja se mora strategija javnega prevoza zdaj spremeniti, da bi se spopadla z naraščajočim številom potnikov (porast za 50 % v 10 letih).

Mestna skupnost Lille Métropole si je, da bi ustvarila „poogljično“ mestno skupnost, zastavila zelo zahtevne cilje spremembe načina prevoza (glejte spodnje podatke za cilje do leta 2020 v primerjavi z letom 2006).

Za dosego teh ciljev načrt za trajnostno mobilnost v mestih predvideva 170 ukrepov, razporejenih v 6 sklopih. Če želite izvedeti več, preberite stran mesta Lille na spletišču ENDURANCE in „ključne elemente PDU“ v francoskem jeziku.

 

Kaunas: ponovna oživitev zgodovinskega mesta
Photo by Vygintas

V mestu Kaunas v Litvi vizija mobilnosti v prihodnosti temelji na novozasnovanem glavnem načrtu mesta (2013–2023). Glavni cilji so zmanjšanje zasebne uporabe avtomobilov, povečanje kakovosti in količine potovanj z javnim prevozom, znatno povečanje in izboljšanje kolesarske infrastrukture mesta in ponovna oživitev zgodovinskega mesta, vključno z novozasnovanimi parkirišči v mestu.

Priprava glavnega načrta je vključevala javne predstavitve. Predhodni projekti EU, povezani z mobilnostjo, so pomagali razviti dobro sodelovanje z raznolikimi skupinami deležnikov v skupnosti. „Pripravlja se nekaj prispevkov za medije in dogodkov, seveda pa bodo nekatera področja glavnega načrta pritegnila več zanimanja kot druga,“ je povedal Jim McGeever iz nacionalne kontaktne točke ENDURANCE v Litvi UAB - TAEM Urbanistai. „Vendar pa bi bile redne kampanje in promocijske dejavnosti v veliko pomoč pri ohranitvi zanimanja javnosti za razvoj desetletne vizije razvoja mesta. To je vsekakor področje, ki ga želimo izboljšati.“

 

Dresden: oblikovanje soglasne podpore med različnimi deležniki


Round Table meeting in 2010 (Urban Planning Office)

V Dresdnu v Nemčiji se je postopek razvoja „Načrta za razvoj prometa 2025plus“ (TDP) začel jeseni 2009. Od samega začetka je bila okrogla miza osrednje orodje v postopku načrtovanja. Sestavljajo jo predstavniki 46 organizacij, strokovnih združenj, zbornic, lobijev, mestne uprave in predstavniki vseh strank Mestnega sveta Dresden, vodi pa jo neodvisna služba za načrtovanje. Oblikovane so bile štiri delovne skupine, v katerih so sodelovali člani okrogle mize s podobnimi stališči in zamislimi:

  • Projektna skupina mestne uprave za Načrt za razvoj prometa 2025plus;
  • Ponudniki javnega prevoza;
  • Drugi socialni interesi in kakovost v mestih;
  • Promet in prevoz ter poslovna združenja. Vsaka delovna skupina je pripravila svojo vizijo.

V štirimesečnem postopku razprav z obsežnim vzajemnim delovanjem med skupinami je okrogla miza dosegla dogovor o skupni viziji vseh deležnikov. Leta 2011 je Mestni svet Dresden sprejel predlog z nekaterimi spremembami.

Vizija „Dresden si prizadeva za razvoj prometa v prihodnosti “ je temelj za pripravo načrta za trajnostno mobilnost v mestu Dresden. Prevoza ne dojema kot cilja samega po sebi, temveč kot način za izboljšanje mobilnosti prebivalcev in podporo gospodarstvu ter svobodno izbiro načinov prevoza. Vizija močno poudarja ravnotežje med gospodarskimi, ekološkimi in družbenimi preudarki ter odprtim postopkom načrtovanja, ki temelji na soglasju. Javnost je bila o viziji obveščena preko spletišča, uradnega lista, posebnega časopisa TDP in javnih forumov.

 

Novice o povezanih projektihMaja se je zaključil projekt CASCADE. Podpiral je izmenjavo znanja med mesti in krepitev zmogljivosti na lokalni ravni, da bi se zapolnila vrzel med cilji mest v zvezi z energetsko učinkovitostjo in resničnostjo. Spletišče projekta ima nabor orodij za organizacijo medsebojnega učenja med mesti in zbirko dobrih praks. Izpostavimo nekatere:

 

Poročilo: izboljšana podatkovna zbirka modalne porazdelitve TEMSPlatforma EPOMM si prizadeva izboljšati orodje za modalno porazdelitev EPOMM (TEMS) .

  • Zdaj je bolje pojasnjeno, zakaj je modalna porazdelitev tako pomembna in zakaj je orodje TEMS tako v pomoč pri izvajanju primerjalne analize, primerjanju in merjenju sprememb.
  • Zemljevid ima zdaj tako imenovane gručne označevalce, ki zagotavljajo boljši pregled;
  • Primerjate in izvozite lahko vsa mesta v podatkovni zbirki – odlično za analizo;
  • Najdete lahko modalno porazdelitev s pomočjo iskalnika, enostavno vnesite ime mesta in „modalna porazdelitev“;
  • Pri nalaganju podatkov lahko navedete posebne informacije o metodi analize in območju, zaradi česar so prihodnje primerjave zanesljivejše;
  • Nekateri podatki, ki so bili očitno napačni, so bili izbrisani, izvedene pa so bile tudi nekatere manjše izboljšave uporabnosti.

V naslednjem koraku morajo države in mesta (upamo, da tudi države in mesta mreže ENDURANCE) naložiti podatke mest, ki še vedno manjkajo (vneseni so podatki za več kot 50 % vseh mest s preko 100.000 prebivalci, vendar pa to obenem pomeni tudi, da jih skoraj 50 % še vedno manjka). Države članice platforme EPOMM so pripravile akcijski načrt za ozaveščanje o podatkovni zbirki modalne porazdelitve TEMS in vnos manjkajočih in novih podatkov o modalni porazdelitvi za mesta in tudi države.

Platforma EPOMM si prizadeva tudi za izboljšanje orodja za ocenjevanje in primerjalno analizo MaxEva – več o tem v naslednjih e-novicah.

Spremljanje dobro ustreza bližnji nagradi SUMP s temo „spremljanje izvajanja za izboljšanje načrtov za trajnostno mobilnost v mestih“ – glejte spodaj.

 

Prihodnji dogodki

 

Za več dogodkov si oglejte koledar EPOMM.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive