ENDURANCE e-update September 2015
  en | cz | de | es | fr | it | lt | pl | pt | si
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Vážení čtenáři,

Vracíme se k úspěšnému druhému ročníku Evropské konference o SUMP, která se konala v červnu v Bukurešti. Velmi pozitivní zpětná vazba od účastníků konference ukazuje, že zájem o téma plánů udržitelné městské mobility (SUMP), ze zkušeností z jiných evropských měst a získávání příležitostí k navazování kontaktů, je stále vysoký. Tým ENDURANCE je rád, že mohl pomoci naplnit tuto potřebu pomoci a výměny znalostí.

Evropská platforma managementu mobility - EPOMM - tento projekt koordinuje v reakci na mnoho požadavků, zejména ze strany nových členských států EU, a tak se vedle managementu mobility (MM) věnuje i podpoře plánů SUMP. Samozřejmě, MM a SUMP jsou úzce spjaty a sdílejí mnoho stejných cílů, jak se dále dočtete v tomto e-updatu. Nejprve nám dovolte, abychom vám ukázali, na čem naše široké konsorcium ENDURANCE pracuje po celé Evropě.

 

Národní sítě ENDURANCE se neustále rozšiřují


Město Torres Vedras získalo ocenění za svůj systém sdílení kol Agostinhas

Národní kontaktní místa (NFP) ENDURANCE postupně budují sítě měst zaměřené na jejich podporu v rozvoji nebo zdokonalení plánů SUMP. Hrdě představujeme několik hlavních událostí.

Severní Evropa:

 • Flag of SwedenŠvédsko – 7 měst
  Ve Švédsku již mnoho měst má vyvinuté plány SUMP, používají vnitrostátní TRAST systém (odkaz je ve švédštině). Hlavní zájem ze strany švédských měst v ENDURANCE je výměna zkušeností s evropskou sítí v zavádění udržitelné mobility. Prozatím sedm měst, včetně druhého a třetího největšího města v zemi, se připojilo k síti ENDURANCE. Zájem mají také další města a sdružení měst.
 • Flag of DenmarkDánsko – 9 měst
  Dánské kontaktní místo zapojilo společnosti CEREMA (Francie) a Trafikverket (Švédsko) do dvou sekcí na Dánské národní dopravní konferenci, která přilákala více než 300 výzkumných pracovníků a praktiků. Hlavní pozornost v obou zasedáních byla věnována souvislostem mezi SUMP a novou infrastrukturou, jako jsou tramvaje.
 • Flag of FinlandFinsko – 4 města
  Ve Finsku byly některé stávající sítě pozvány k účasti na webináři a spolupráci a belgická síť BEPOMM byla zapojena do školení o výhodách (povinné) participace stakeholderů v celém procesu SUMP. Na třetím celostátním setkání se bude diskutovat o indikátorech a monitoringu a bude součástí nové dvoudenní akce s názvem „Dny udržitelné městské dopravy“, jež je pořádána ve spolupráci s několika národními aktéry.

Východní Evropa:

 • Flag of BulgariaBulharsko – 20 měst
  Bulharská síť pozvala, pod záštitou pana starosty Plamena Stoilova, 12 rumunských obcí a vědeckých institucí na 3. národní setkání, které proběhlo v červnu v Ruse se zaměřením na přenos dobré praxe do této sousední země. Prozatím 5 členských měst dokončilo svůj první SUMP. Čtěte více >.
 • Flag of RomaniaRumunsko – 17 měst
  Rumunské kontaktní místo připravuje podzimní workshop k prezentaci zkušeností z prvních rumunských plánů SUMP. Jejich národní síť čítá 17 členů a další obce mají zájem být součástí sítě.
 • Flag of the Czech RepublicČeská republika – 10 měst
  Flag of SlovakiaSlovensko – 5 měst
  Česká síť spojila své síly se Slovenskem a vytvořili síť CIVINET Česká a Slovenská republika. Tato síť zorganizovala tři exkurze za úspěšnými realizacemi udržitelné mobility ve městech. Tyto exkurze jsou velmi lákavé i pro potenciální nové členy sítě.

Jižní Evropa:

 • Flag of ItalyItálie – 33 členů
  Italská síť nyní připravuje jejich třetí národní workshop, který se uskuteční ve spolupráci se Civinetem Italia, v říjnu během 15. Italské konference o managementu mobility MobyDixit 2015.
 • Flag of PortugalPortugalsko – 24 členů
  V Portugalsku navštívilo více než 200 účastníků zatím poslední workshop na téma SUMP, který byl propagován ve spolupráci s Platformou SUMP a se Civinetem Portugalsko Španělsko a svedl dohromady příklady z obou zemí. Členské město Torres Vedras nyní začíná uskutečňovat svůj SUMP a za své úsilí získalo hned několik ocenění v oblasti udržitelné mobility: ‘European Green Leaf 2015’ za strategii v oblasti mobility, biodiverzity a vodního hospodářství; ocenění ‘Energy Globe Award 2015’ za systém sdílení kol Agostinhas; a ocenění ‘Smart Project for Smart Cities seal’ za integrovanou a centralizovanou technologii managementu parkování.
 • Flag of SpainŠpanělsko – 9 členů
  Španělská síť nedávno uzavřela spolupráci s Nadací Conama, která neváhá podpořit rozvoj aktivit na podporu SUMPů ve Španělsku. Aktuálně společně organizují další národní workshop, který se uskuteční v říjnu rámci dalšího kongresu Conama Local.

Západní Evropa:

 • Flag of the UKSpojené království Velké Británie a Severního Irska – 20 měst
  Síť VB se skládá z 20 místních úřadů, několika konzultačních společností a z ministerstva dopravy. Po dvou úspěšných setkáních se plánuje třetí jednání na 30. září v Birminghamu, a to ve spolupráci s CILT, Atkins Global, CIVINET VB & Irsko a s projektem BUMP. Vzhledem k tomu, že SUMPy jsou v Anglii a Walesu požadovány od roku 2001 v podobě místních dopravních plánů (LTPs), síť svoje akce zaměřuje zejména na šíření osvědčené praxe z VB a Evropy. Podporuje rovněž rozvoj a zavádění SUMP ve Skotsku. Zajímavostí je, že některé britské úřady začaly používat evropskou metodiku SUMP k novému pohledu na jejich LTPs.
 • Flag of IrelandIrsko – 7 měst
  Irské kontaktní místo vyvinulo šablonu pro integraci principů SUMP do územního rozvoje a plánovacích procesů. Na červnovém zasedání získala navržená verze pozitivní ohlasy od členů sítě. V srpnu se do sítě připojila dvě nová města.
 • Flag of BelgiumBelgie – 9 měst
  BEPOMM přesunul osvědčené postupy ze svých 15-ti letých zkušeností s pevnou vlámskou politikou pro SUMP do Německa. Belgická síť již dříve organizovala dvě dvoujazyčné akce na téma SUMP.
 • Flag of FranceFrancie – 12 měst
  Francouská síť využila příležitosti světové konference o cyklistice Velo-city 2015 v Nantes k organizaci druhého národního setkání ENDURANCE, a to ve spolupráci s Frankofonním CiViNETem. Tématem byla aktivní mobilita a její místo v SUMPech. Prezentace si můžete si stáhnout z webových stránek Cerema (ve francouzštině). Cerema úzce spolupracuje s dalšími stávajícími sítěmi a národními orgány, jako např. s ministerstvem dopravy a sdružením dopravních úřadů - Gart, pro udržení francouzské sítě ENDURANCE po skončení projektu v roce 2016.
 

SUMP a MM: samozřejmé spojení


České město Litoměřice provádí audit QUEST

Cíle MM a SUMP jsou velmi podobné. Stejně jako SUMP také MM podporuje:

 • Participativní přístup (aktivní účast všech stakeholderů);
 • udržitelnost v oblastech hospodářského rozvoje, sociální spravedlnosti a kvalitního životního prostředí;
 • integrace oblastí politiky;
 • jasné, měřitelné cíle a jasné hodnotící plány;
 • hodnoty za vynaložené investice.

Ačkoliv SUMP a MM spolu úzce souvisejí, existuje stále mnoho zemí, kde není MM a SUMP propojeny nejsou. Například v Itálii, kde má MM dlouhou tradici, není zahrnut do tradičních „PUM“ (plány městské mobility). V České republice města vnímají MM jako zcela nové téma a žádné SUMPy zde ještě nejsou dokončeny. V současné době město Litoměřice (24 000 obyvatel), které se nachází v severní části Čech, analyzuje překážky ve svém systému dopravního plánování, a to s pomocí Auditu QUEST. Město tak bude mít připraveny výsledky pro kompletní tvoru SUMP a pravděpodobně budou také doporučeny kroky pro management mobility, jelikož MM je nedílnou součástí auditu QUEST, stejně jako u dalších SUMP auditů jako je např. Audit ADVANCE.

 

Participační přístup v MM


Belgické město Antverpy vyzývá občany ke změně dopravních módů.
 Budování ekonomické fakulty v Rennes 1 univerzity v Rennes, Francie. Fotograf: XIIIfromTOKYO / CC BY-SA 3.0

Zapojte občany, aby vaše doprava byla udržitelnější

Chceme-li mít město plné života a s dobrou kvalitou života, je potřeba, aby se občané aktivně zapojili a přijali udržitelné chování v oblasti mobility. Nemá smysl budovat síť tramvajových linek, když je lidé nebudou využívat. Je třeba zavádět některá měkká opatření k posílení a doplnění dopadů tvrdých opatření. Ještě předtím, než se taková infrastruktura vybuduje, je nutno zavést MM. Například v Antverpách (Belgie) způsobují velké infrastrukturní práce narušení stávajícího systému na několik let. To je důvod, proč se Antverpy připojily do projektu PTP-Cycle, tedy je třeba povzbudit co nejvíce lidí to jen bude možné k využívání chytrých a udržitelných způsobů dopravy a aby změnili své cestovní návyky, např. s využitím služby managementu mobility - osobního plánování cest. Konečným cílem je dlouhodobě trvající změna chování, která bude trvat i po skončení prací. Čtěte více o PTP v Antverpách >

V Polsku jsou rozvíjející se otázky SUMP a změny dopravního chování lidí na vysoké úrovni národní politické agendy (např. „Národní dopravní politika, 2006-2025“ a „Národní městská politika“). Krakov bylo první město v Polsku, které v roce 1993 přijalo politiku udržitelné dopravy, která uznává potřebu omezit automobilovou dopravu a zahrnuje myšlenku podpory využívání udržitelných dopravních módů. Krakov také jako první polské město realizovalo systém veřejných kol a spoje veřejné dopravy reagující na poptávku. Tato měkká opatření jdou ruku v ruce s „tvrdými“ opatřeními jako např. omezení vjezdu .

Získejte občany k podpoře SUMP

SUMPy musejí mít veřejnou podporu, aby byly úspěšné. V Bulharsku, kde zúčastněné strany ve městech nemají mnoho zkušeností s účastí veřejnosti, je toto téma ústředním bodem podpory, kterou bulharský partner ENDURANCE: CSDCS dává městům. Čtěte více >

Některá opatření mohou být před implementací velmi nepopulární, ale po zkušebním období jsou široce přijímány. Například v Paříži se město rozhodlo omezit rychlost provozu na hlavních silnicích. Experiment byl proveden v Avenue de Clichy, kde došlo ke snížení rychlosti na 30km/h v husté městské zástavbě. Před implementací se obyvatelé obávali zvýšení dojezdových časů a dopravních zácp. Po experimentu byl však rychlostní limit akceptován (80 % respondentů, včetně řidičů automobilů).

Vyjednávání potřeb různých zainteresovaných stran může trvat nějakou dobu. Město Rennes (Francie) po dobu tří let vyjednávalo změnu časového rozvrhu univerzitního kampusu s cílem ulevit metru v době dopravní špičky. Toto opatření aplikovali také u dalších organizací a zdrojů dopravy ve výsledku město ušetřilo plánovanou investici přes 12 mil. Eur na nákup dalších tří vlaků metra. (Zdroj: www.metropolitiques.eu)

 

Udržitelnost


Cyklistická škola v Lovani. Autor: Mobiel 21

SUMP má za cíl vytvořit dopravu přátelštější k životnímu prostředí, vyrovnanou a ekonomicky dostupnou a životaschopnou. Vyrovnanost spočívá v tom, že pro každého je dopravní systém přístupný natolik, aby splnil jeho dopravní potřeby a zároveň zde existuje spravedlivé rozdělení veřejného prostoru. Toto je pěkně popsáno ve francouzské Zprávě z národních výzkumných dnů 2014 (odkaz ve francouzštině). Čím více se vzdalujete městu, tím je provoz rychlejší. Ti, kteří se rozhodli žít dál od města, jsou závislí na silniční síti, aby se dostali ke službám a na další místa. Ale tato potřeba mobility vede ke vzniku rychlých dopravních tepen, jež vedou přes centra měst, vytvářejí zácpy a města znečišťují. Výrazná opatření, jako je omezení rychlosti, umožňují městům zvrátit tento trend a dát veřejný prostor zpět všem silničním uživatelům. Pomalejší a aktivní mobilita se tudíž stává pilířem kulturnější společnosti.

Opatření MM přispívají k těmto třem pilířům udržitelnosti: životní prostředí, sociální a ekonomická složka. Např. cyklistická škola pro dospělé může posílit samostatnost a integraci izolovaných osob, obzvláště pro konkrétní cílové skupiny jako jsou ženy přistěhovalců. Nabídka nebo slevy na pedeleky dlouhodobě nezaměstnaným jim může pomoci získat přístup k více pracovním příležitostem, což je následně dobré pro ekonomiku. Dle tohoto schématu to funguje v celém systému „Wheels to work“ v UK, např. v Staffordshire. Město Luzern ve Švýcarsku pomáhá nevidomým lidem a lidem na vozíčku, kteří používají veřejnou dopravu, organizováním výcvikových kurzů pro řidiče autobusů. Kurzy řidičům pomáhají pochopit každodenní problémy, jimž tito lidé musí čelit.

 

Hodnota za vynaložené investice


Nákupy na kole. Foto Harry Schiffer / www.eltis.org

Cílem SUMPů je i zajistit, aby investice do dopravy byly co nejefektivnější z pohledu dopadů i vynaložených nákladů. Ukazuje se, že mnoho opatření MM vytváří hodnotu i z pohledu investic. Prezentace Toma Rye na bukurešťské konferenci k SUMPům ukázala, že hrubý domácí produkt země (HDP) nezávisí na průměrné cestovní rychlosti nebo velikosti vysokorychlostní dopravní infrastruktury. Menší místní investice jako např. řízení parkování, cyklistická infrastruktura, dopravní zklidňování a řízení mobility mají větší efekt v poměru přínos vůči nákladům.

Projekt EVIDENCE posuzuje mnoho otázek týkajících se nákladů a efektivnosti udržitelné mobility. Svá zjištění předloží na Konferenci CIVITAS Fórum 2015, kde zveřejní souhrnnou zprávu. Navštivte stánek na výstavě Civitas fóra 2015, kde můžete získat kopii této zprávy, přístup k dalším informacím z EVIDENCE a šanci na speciální odměnu!

 

MM, základní součást pro Váš SUMP


Lidé jsou srdcem SUMPu. Foto Harry Schiffer / www.eltis.org

Stejně jako SUMP, se MM dotýká mnoha politických oblastí (zdraví, životní prostředí, doprava, vzdělání, ekonomika atd). A s nástroji MaxSumo a MaxEva, mohou být vytvořeny měřitelné cíle a hodnotící plány pro opatření MM, což zajistí základ k tomu, aby byly všechny prvky SUMPu plně monitorovány a vyhodnoceny.

Ve skutečnosti jedna z odlišností mezi tradičním dopravním plánováním a SUMPem dle metodiky Evropské komise Příručka SUMP je posun ze zaměření na provoz a infrastrukturu na člověka a integrovaný souhrn činností pro dosažení efektivních řešení. Takže závěrem, MM nejenom odpovídá filozofii SUMP, ale je vysoce efektivní a nepostradatelnou součástí SUMP.

 

Aktuální události

 
 • Vytváření lepších míst pro člověka: životní styl a logistika
  Třetí zasedání sítě SUMP UK
  30. září, 2015 – Birmingham, UK
  www.acttravelwise.org
 • Konference Evropské cyklistické logistické federace 2015
  15.-17. říjen, 2015 – San Sebastian, Španělsko
  Města, logistické společnosti, cyklističtí kurýři a experti se sejdou na Konferenci Evropské cyklistické logistické federace v San Sebastianu a budou diskutovat jak učinit městskou logistiku vice udržitelnou a jak zajistit co největší efektivnost dodávek na posledních kilometrech.Základní studie projektu Cyclelogistics ukazuje, že každou druhou motorizovanou cestu, která se týká přepravy zboží (za nákupy, volný čas, do práce, dovážky objednaných výrobků atd.) lze nahradit cestou na kole s dovážkou zboží. Pro dodávky zboží toto tvrzení platí u 25 % motorizovaných cest.
  eclfconference2015.bike
 • MobyDixit 2015, 15. Italská konference managementu mobility
  Zahrnuje 3. národní workshop ENDURANCE
  15.-17. říjen, 2015 – Palermo, Itálie
  www.mobydixit.it
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive