ENDURANCE e-update September 2015
  en | cz | de | es | fr | it | lt | pl | pt | si
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Spoštovani bralci,

za nami je uspešna junijska druga Evropska konferenca o SUMP-u v Bukarešti. Zelo pozitivne povratne informacije iz strani udeležencev kažejo, da zanimanje za temo Celostnih prometnih strategij (angl. SUMP), v luči izkušenj drugih evropskih mestih in priložnosti za mreženje, ostaja še vedno močan. Ekipa projekta ENDURANCE je vesela, da lahko nudi podporo in izmenjavo znanj.

EPOMM, Evropska platforma za upravljanje z mobilnostjo, vodi projekt ENDURANCE, saj je prejel mnogo zahtev, predvsem iz strani novih držav članic EU, da preseže upravljanje z mobilnostjo (angl. MM – Mobility management) in ponudi tudi podporo SUMP-u. Dejansko sta MM in SUMP tesno prepletena in si delita veliko istih ciljev, kot boste videli v teh e-novicah. Ampak najprej naj vam ponudimo vpogled v delo, ki ga naš velik ENDURANCE konzorcij opravlja po vsej Evropi.

 

ENDURANCE nacionalne mreže se nenehno širijo


Mesto Torres Vedras prejme nagrado za sistem skupne uporabe koles (angl. bike sharing) Agostinhas.

ENDURANCE Nacionalne kontaktne točke (NFPs) se močno trudijo zgraditi mreže mest in jih podpirati pri razvoju ali izboljšanju SUMP-ov. Ponosno predstavljamo nekatere zanimivosti.

Severna Evropa:

 • Flag of SwedenŠvedska – 7 mest
  Na Švedskem je mnogo mest že pripravilo SUMP, predvsem na podlagi nacionalnega TRAST sistema (povezava v švedskem jeziku). Glavni interes švedskih mest vključenih v projekt ENDURANCE je v izmenjavi izkušenj med Evropsko mrežo za izvajanje trajnostne mobilnosti. Doslej se je sedem mest, vključno z drugim in tretjim največjim v državi, pridružilo mreži ENDURANCE. Prav tako obstaja interes tudi drugih mest in njihovih mrež.
 • Flag of DenmarkDanska – 9 mest
  Danska NFP je povabila francosko CEREMO in Trafikverket (Švedska) na dve srečanji v okviru Danske nacionalne konference za transport, ki sta privabili več kot 300 raziskovalcev in strokovnih sodelavcev. Poudarek obeh srečanj je bila povezava med SUMP-om in novo infrastrukturo, kot so tramvaji.
 • Flag of FinlandFinska – 4 mesta
  Na Finskem je več obstoječih mrež bilo povabljenih, da se udeležijo webinarja, kako sodelovati s prebivalci, ko načrtuješ SUMP. Belgijska mreža BEPOMM pa je bila povabljena na usposabljanje o koristih (obveznega) vključujočega sodelovanja s prebivalci za razvoj SUMP-a. Tretje nacionalno srečanje bo posvečeno indikatorjem in monitoringu ter bo del novega dvodnevnega dogodka 'Dnevi trajnostnega urbanega prometa', ki je organiziran v sodelovanju s številnimi nacionalnimi akterji.

Vzhodna Evropa:

 • Flag of BulgariaBolgarija – 20 mest
  Bolgarska mreža je v juniju povabila 12 romunskih občin in znanstvenih institucij na tretje nacionalno srečanje v Ruse z namenom, da prenesejo dobre prakse svoji državi sosedi pod pokroviteljstvom župana g. Plamena Stoilova. Do sedaj je pet mest članic pripravilo svoj prvi SUMP. Preberi več >
 • Flag of RomaniaRomunija – 17 mest
  Romunska NFP pripravlja jesensko delavnico, kjer bo predstavila izkušnje prvega romunskega SUMP-a. Njihova nacionalna mreža šteje do sedaj 17 članov, prav tako so tudi ostale občine zainteresirane za vključitev.
 • Flag of the Czech RepublicČeška republika – 10 mest
  Flag of SlovakiaSlovaška – 5 mest
  Češka mreža je združila moči s Slovaško in vzpostavila mrežo CIVINET Češka in Slovaška Republika. Mreža je organizirala tri ekskurzije z namenom učenja o uspešno realiziranih projektih trajnostne mobilnosti v mestih. Te ekskurzije so seveda učinkovito orodje za privabljanje novih članov mreže.

Južna Evropa:

Zahodna Evropa:

 • Flag of the UKZdruženo kraljestvo – 20 mest
  Mreža Združenega kraljestva sestoji iz 20 lokalnih oblasti ter nekaj svetovalnih služb in ministrstva za promet. Po dveh uspešnih srečanjih bo tretje srečanje potekalo 30. septembra v Birminghamu v povezavi z CILT, Atkins Global, CIVINET mrežo Združenega kraljestva & Irske in projektom BUMP. Glede na to, da je bil SUMP v Angliji in Walesu obvezen že od leta 2001 v obliki Lokalnih transportnih planov (LTPs), je uspeh mreže slonel predvsem na širjenju informacij o najboljših evropskih praksah in praks Združenega kraljestva. Spodbujajo tudi razvoj in izvedbo SUMP-a na Škotskem. Zanimivo je, da so nekatere lokalne oblasti Zduženega kraljestva začele uporabljati evropske SUMP smernice kot način, da sprejmejo nov pogled na njihove lokalne prometne načrte.
 • Flag of IrelandIrska – 7 mest
  Irska NFP je razvila predloge za integracijo SUMP načel v proces Rabe zemljišč in Razvojnega načrtovanja. Na junijskem srečanju je osnutek predloga prejel pozitivne povratne informacije iz strani članov mreže, ki je v mesecu avgustu prav tako izrekla dobrodošlico še dvema mestoma.
 • Flag of BelgiumBelgija – 9 mest
  Belgijska mreža BEPOMM je Nemčiji prenesla dobre prakse na podlagi svojih 15 letnih izkušenj z odločno flamsko SUMP politiko. Mreža je že izvedla dva dvojezična SUMP dogodka.
 • Flag of FranceFrancija – 12 mest
  Francoska mreža je izkoristila priložnost svetovne konference o kolesarjenju Velo-city 2015 v Nantesu in organizirala drugo ENDURANCE nacionalno srečanje kot stranski dogodek skupaj s CiViNET mrežo Francophone. Tema je bila aktivna mobilnost v SUMP-ih. Prenesite si predstavitev iz Cerema spletne strani (v francoskem jeziku). Cerema tesno sodeluje z ostalimi obstoječimi mrežami in nacionalnimi telesi, kot so ministrstvo za transport in skupino prometnih organov Gart z namenom, da bo francoska mreža trajnostna po koncu projekta leta 2016.
 

SUMP in MM: očitna povezava


Češko mesto Litomerice opravlja QUEST revizijo

Cilji MM-a in SUMP-a so si tako podobni. Tako kot SUMP, tudi MM podpira:

 • Participatorni pristop – pristop sodelovanja;
 • Trajnost za pospešitev gospodarskega razvoja, socialne enakosti in kakovost okolja;
 • Integracija - združevanje sektorjev politike;
 • Jasni, merljivi cilji in jasni načrti vrednotenja;
 • Stroškovna učinkovitost.

Čeprav sta SUMP in MM prepletena in tesno povezana, obstaja še vedno nekaj držav, kjer MM in SUMP nista integrirana. Na primer v Italiji, kjer je dolga tradicija MM-ja, pa kljub temu ni vključen v tradicionalne ‘PUMs’ (Plani za mestno mobilnost). Na Češkem je MM popolnoma nova tema za mesta, ravno zato tudi še nimajo dokončanih SUMP-ov. Trenutno mesto Litomerice (24.000 prebivalcev), ki se nahaja v severnem delu Bohemie, z QUEST revizijoanalizira ozka grla v svojem sistemu transportnega načrtovanja. Rezultati bodo dali mestu podlage za popoln SUMP, vendar pa bo verjetno prinesla tudi priporočila za ukrepe upravljanja z mobilnostjo, saj je to sestavni del revizije QUEST kot tudi drugih SUMP revizij, kot je ADVANCE revizija.

 

Participatorni pristop v MM


Belgijsko mesto Antwerpen se pripravlja na izvedbo obsežnih cestnih del in spodbuja prebivalce k spremembi načina prevoza.
 Stavba ekonomske fakultete univerze Rennes 1 v Rennesu, Francija. Vir XIIIfromTOKYO / CC BY-SA 3.0

Vključevanje državljanov za bolj trajnosten transport

Če želimo ustvariti živahna mesta z dobro kakovostjo življenja, morajo državljani sodelovati in sprejeti obnašanje v skladu s trajnostno mobilnostjo. Ni potrebe za gradnjo tramvajske linije, če je ljudje ne uporabljajo. Potrebni so mehki ukrepi za okrepitev in dopolnitev vpliva trdih ukrepov. Še preden je zgrajena nova infrastruktura, je potreben MM. Na primer, v Antwerpnu (Belgija) bodo velika dela na cestni infrastrukturi povzročila motnje in ovire za več let. Iz tega razloga se je Antwerpen pridružil PTP-Cycle projektu, da bi spodbudili čim več ljudi kot je le mogoče, da z uporabo prilagojenega/osebnega potovalnega načrta uporabljajo pametne in trajnostne prometne možnosti za njihove dnevne potovalne navade do službe. Končni cilj je dolgoročna sprememba obnašanja, ki bo ostala trajna tudi po cestnih delih.Preberite več o PTP v Antwerpnu

Na Poljskem so teme o razvoju SUMP-ov in spreminjanju potovalnih navad ljudi visoko na nacionalnem političnem dnevnem redu (na primer "Nacionalna prometna politika, 2006-2025" in "Nacionalna Urbana politika"). Krakov je bilo prvo mesto na Poljskem, ki je v letu 1993 sprejelo trajnostno prometno politiko. Politika priznava potrebo po zmanjšanju avtomobilskega prometa in vključuje idejo o spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev. Krakov je bilo tudi prvo poljsko mesto, ki je uvedlo javno kolesarsko shemo in javni prevoz po naročilu. Ti mehki ukrepi gredo z roko v roki s "tršimi" ukrepi, kot so omejitev dostopa.

Pridobiti državljane za podporo SUMP-a

SUMP-i potrebujejo javno podporo, da bi lahko postali uspešni. V Bolgariji, kjer deležniki v mestih nimajo veliko izkušenj s sodelovanjem javnosti, je osrednji poudarek na podpori, ki jo mesta prejmejo iz strani ENDURANCE partnerja CSDCS. Preberi več >

Nekateri ukrepi so lahko pred izvajanjem zelo nepriljubljeni, vendar se izkaže, da lahko splošno sprejeti postanejo tudi po poskusnem obdobju. V Parizu, na primer, so se odločili za zmanjšanje hitrosti prometa na glavnih cestah. Da bi razumeli vpliv omejitve hitrosti (30 km/h) na uporabnike v gosto poseljenem mestnem predelu, so eksperiment izvedli na Aveniji de Clichy. Uporabniki so se pred izvedbo ukrepa bali zastojev in podaljšanega časa potovanja. A nato je kar 80 % vprašanih vključno z vozniki avtomobilov pokazalo sprejemljivost za visoke omejitve hitrosti.

Pogajanja o potrebah različnih zainteresiranih strani lahko trajajo kar nekaj časa. Mesto Rennes (Francija) se je pogajalo tri leta, da so spremenili časovni razpored univerzitetnega kampusa, s čimer bi zmanjšali prometno konico podzemne železnice. S sprejetjem tega ukrepa, ki se je nanašal na večje generatorje prometa v mestu, so se izognili načrtovani naložbi v višini 12 milijonov € za nakup treh dodatnih vlakov podzemne železnice. (Vir: www.metropolitiques.eu)

 

Trajnost


Kolesarska šola v Leuvenu. Avtorske pravice: Mobiel 21

Cilj SUMP-a je narediti promet bolj prijazen okolju, pravičen in gospodarno izvedljiv. Ravno enakost je tista, ki daje vsakomur zadosten dostop do prometnega sistema, da izpolni njihove potrebe, in tudi pravično porazdeli javni prostor. To je lepo opisano v francoskem jeziku Poročilo nacionalnih raziskovalnih dni 2014. Bolj se oddaljuješ od mesta, hitreje poteka promet. Tisti, ki se odločijo, da živijo daleč od mest so odvisni od cestnega omrežja za dostopnost storitev in drugih krajev. Ampak ta potreba privede do hitrih prometnih žil, ki sekajo mestna središča, in povzročajo težave z zastoji in onesnaževanjem. Drzni ukrepi, kot je omejitev hitrosti, omogočajo mestom preobrniti ta trend in ponudijo javni prostor na voljo vsem udeležencem v cestnem prometu. Počasna in aktivna mobilnost tako postajata stebra bolj odprte družbe.

Ukrepi MM prispevajo k trem stebrom trajnosti: okoljski, socialni in gospodarski komponenti. Na primer, kolesarske šole za odrasle lahko povečajo avtonomijo in integracijo osamljenih ljudi, zlasti za posebne ciljne skupine, kot so priseljenke. Dolgotrajno brezposelni lahko s ponujenimi e-kolesi (popust na ceno) dosežejo več delovnih mest, kar je dobro za gospodarstvo. ‘Kolesa za Delo’ je podobna shema, ki deluje po vsem Združenem kraljestvu, npr. v Staffordshire. Mesto Luzern v Švici pa pomaga slabovidnim in uporabnikom invalidskih vozičkov pri uporabi javnega prevoza tako, da organizira tečaje usposabljanja za svoje voznike avtobusov. Tečaji jim pomagajo razumeti dnevne probleme, s katerimi se ti ljudje srečujejo.

 

Stroškovna učinkovitost


Nakupovanje s kolesom. Avtor Harry Schiffer / www.eltis.org

Seveda je cilj SUMP-a, da so naložbe v transport, kolikor je mogoče, stroškovno učinkovite. Izkazalo se je, da imajo številni ukrepi MM visoko cenovno primernost. Predstavitev Toma Ryea na SUMP konferenci v Bukarešti je pokazala, kako državni bruto domači proizvod (BDP) ni odvisen od povprečne hitrosti potovanja ali zneska vloženega v prometno infrastrukturo za visoke hitrosti. Manjše lokalne investicije, kot so upravljanje parkirišč, kolesarske infrastrukture, umirjanje prometa in upravljanja mobilnosti, imajo večje koristi v razmerju stroškov.

Projekt EVIDENCE je pregledoval mnogo dokazov v zvezi s stroški in koristmi trajnostne mobilnosti. Svoje ugotovitve bodo v obliki povzetka poročila predstavili na CIVITAS Forum Konferenci 2015 v Ljubljani. Obiščite EVIDENCE stojnico in prejemite svoj izvod, prijavite se za dostop do dokazov, in dobili boste posebno nagrado!

 

MM, bistvena sestavina SUMP-a


Ljudje v samem srcu SUMP-a. Avtor Harry Schiffer / www.eltis.org

Tako kot SUMP, se tudi MM dotika veliko političnih področjih (zdravje, okolje, promet, izobraževanje, gospodarstvo, itd). In z MaxSumo in MaxEva lahko definiramo merljive cilje in jasne načrte vrednotenja, ki jih uporabimo kot ukrepe MM, da bi zagotovili celovito spremljanje in ocenjevanje vseh elementov SUMP-a.

Dejansko, ena izmed razlik med tradicionalnim načrtovanjem prometa in SUMP-om, ki je pripravljen v skladu s SUMP smernicami, ki jih je potrdila Komisija, je premik od osredotočenosti na promet in infrastrukturo na osredotočenost na ljudi in na celovit nabor ukrepov za doseganje stroškovno učinkovitih rešitev. Povzamemo lahko, da ne samo, da se MM popolnoma podaja SUMP filozofiji, je tudi zelo stroškovno učinkovit in nepogrešljiv del vsakega SUMP-a.

 

Prihajajoči dogodki

 
 • Ustvarjanje boljših mest za ljudi: Življenjski slog in Logistika
  Tretje srečanje SUMP mreže Združenega kraljestva
  30. september 2015 – Birmingham, Združeno kraljestvo
  www.acttravelwise.org
 • European Cycle Logistics Federation Conference 2015
  15. – 17. oktober 2015 – San Sebastian, Španija
  Mesta, logistična podjetja, kolesarski kurirji in strokovnjaki se bodo jeseni lahko udeležili Evropske konference federacije za kolesarsko logistiko v San Sebastianu, da bi razpravljali, kako bi mestno logistiko naredili bolj trajnostno in kako dostavo za zadnji del poti urediti čim bolj učinkovito. Temeljna študija projekta Cyclelogistics kaže, da se eno od dveh motoriziranih potovanj, ki vključuje prevoz blaga (za nakupovanje, prosti čas, delo, dobave, itd.) lahko zamenja s kolesom. Za dobavo blaga velja slednje le za 25% motoriziranih potovanj.
  eclfconference2015.bike
 • MobyDixit 2015, 15. italijanska konferenca o upravljanju z mobilnostjo
  Vključuje tretjo nacionalno ENDURANCE delavnico
  15. -17. oktober 2015 – Palermo, Italija
  www.mobydixit.it
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive