ENDURANCE e-update November 2014
  en | cz | de | es | fr | it | lt | pl | pt | si
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Spoštovani bralci,

načrti za trajnostno mobilnost v mestih (S.U.M.P.) se osredotočajo na ljudi, vendar pa jih seveda tudi pripravljajo ljudje. Pristop S.U.M.P. v primerjavi z običajnim načrtovanjem prometa zahteva dodatna znanja in veščine, ki lahko presegajo zmogljivosti osebja občine. Prav tako zahteva nov način razmišljanja, ki presega tradicionalno delitev med oddelki in področji politike. Mestni uslužbenci in lokalni politiki morajo soglasno podpreti skupno vizijo za mesto. V teh e-novicah bomo izpostavili vire in dobre primere, ki lahko mestom in občinam pomagajo najbolje izkoristiti svoje človeške vire.

 
Reminder: The call for papers for the ECOMM2015 is open, deadline is 9 December. For submission of abstracts, please go to the submission site.
 

 

Zaveza politikov in nosilcev odločanja
Lucia Ilieva

Na samem začetku postopka je skupni izziv lokalnih načrtovalcev prepričati nosilce odločanja o dodani vrednosti načrta za trajnostno mobilnost v mestih. Ključnega pomena je razumeti, da S.U.M.P ni »še en načrt«. Nadgrajuje obstoječi prometni načrt, vendar z drugačnim pristopom. Glavne značilnosti in koristi tega pristopa smo povzeli v tem letaku za politike in nosilce odločanja.

Primer Talina v Estoniji kaže, da je celo po uradni zavezi včasih težko začeti postopek S.U.M.P. Pomemben mejnik za mesto je bil Forum trajnostne mobilnosti v mestih, ki je bil organiziran leta 2012 in na katerem so sodelovali udeleženci iz političnih strank, različnih oddelkov mestne uprave in nevladnih organizacij. Dogodek se je zaključil z navdihujočim govorom Erica Brittona z 10 priporočili iz podjetja EcoPlan (poslušajte zvočni posnetek od 1:30 dalje). Nato je podžupan obljubil, da bo mesto pripravilo načrt S.U.M.P. Vendar pa se je v naslednjih letih odlašalo z vključitvijo načrta S.U.M.P. v mestni proračun. Prav neverjetno je, da je izrecna zahteva opozicije za S.U.M.P. ovirala postopek, namesto da bi ga pospešila.

V Bolgariji je politična volja v mestih precej močna, vendar pa je glavna ovira financiranje.

»Zaradi projekta ENDURANCE se bolgarska mesta bolj zavedajo koristi S.U.M.P. S 17 mesti, ki so se doslej vključila v našo mrežo, bomo lahko pomembno pospešili pripravo načrtov mobilnosti v mestih v Bolgariji. Vendar pa je glavni problem, da pričakujemo veliko zamudo v našem nacionalnem načrtovanju prednostnih nalog za strukturni sklad. Naše občine se glede financiranja načrtov S.U.M.P. zanašajo predvsem na evropska sredstva.«

Lucia Ilieva - Nacionalna kontaktna točka projekta ENDURANCE v Bolgariji

 

Načrt upravljanja znanj in veščin


Fotografija: indo consultores / CC BY-SA 3.0

Ko je mesto pripravljeno začeti postopek, je ena izmed prvih zadev, ki jih mora storiti, pregled razpoložljivosti človeških virov, kot so razpoložljivo osebje in znanja. Za večino javnih organov bodo posebna zahtevana znanja in veščine za izvedbo postopka načrta trajnostne mobilnosti v mestih presegla zmogljivost njihovega osebja. Dodatno strokovno znanje je mogoče pridobiti z usposabljanjem, zaposlovanjem osebja, sodelovanjem z drugimi deležniki in, če je potrebno, oddajanjem v podizvajanje. V primeru zaposlovanja morajo občine razmisliti o tem, da za posebne naloge zaposlijo osebe, ki v preteklosti niso izvajale nalog s področja prometa (npr. trženje), da bi tako vnesle nove perspektive. Pri najemanju zunanjih strokovnjakov so sveti območja Greater Bristol to osebje vključili v projektne skupine. Takšen pristop je zagotovil, da so se s tesnim sodelovanjem v multidisciplinarni skupini znanja in veščine zaposlenega osebja razširili in razvili. (Vir: Smernice S.U.M.P., str. 102)

 

Kako znanja in veščine oblikujejo naše odločitve


Fotografija: DARPA

Naše znanje, pretekle odločitve in usposobljenost določajo nekatere omejitve za strategije in rešitve, ki se jih odločimo uporabiti. To je pokazala švedska študija, ki jo je opravil inštitut VTI. Od devetdesetih let 20. stoletja so švedske občine zastavile cilje za zmanjšanje uporabe avtomobilov in povečanje deleža hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza. Kljub temu se delež uporabe avtomobila še vedno povečuje. Študija v štirih občinah je razkrila, da to pomanjkanje rezultatov delno pojasnjuje utemeljitev optimizacije avtomobilskega prometa, ki je že zdavnaj izpostavila izobraževanje in strokovno prakso strokovnjakov na področju prometa. Ta utemeljitev se osredotoča na funkcionalno gradnjo cestnih mrež, konstrukcijo cest in druge ukrepe v zvezi s cestno infrastrukturo. Ta način razmišljanja je izboljšal kolesarjenje v smislu hitrosti in pretoka, toda ne v smislu števila. (Poročilo v švedščini, angleški povzetek na str. 7)

 

Sodelovanje med oddelki


Vir: Do the Right Mix

Usklajevanje različnih političnih področij je velik izziv in je lahko celo v nasprotju z drugimi načrti. Vendar pa lahko usklajevanje združi širok nabor različnih pristopov, znanj in veščin, ki so na voljo na različnih oddelkih in političnih področjih občine. In prinese inovacije in izboljšave. Sodelovanje se lahko zagotovi z oblikovanjem odbora za načrt S.U.M.P. ali medsektorske delovne skupine, ki bosta pripravila skupne ukrepe in se redno sestajala in obveščala. Pismo o nameri ali memorandum o soglasju je lahko podlaga za takšen odbor.

Politika vključevanja je bila ena izmed glavnih tem evropske nagrade S.U.M.P. 2013. Zmagovalka je bila občina Rivas Vaciamadrid v Španiji, kjer je oddelek za promet del nadrejenega organa, imenovanega Območje trajnostnega mesta, ki vključuje načrtovanje prostorske rabe v mestih, del in infrastrukture. V zvezi z načrtom S.U.M.P. so sodelovali tudi z oddelki z drugih področij, kot so varnost, izobraževanje, zdravje, otroci in mladi, starejši, šport in socialno varstvo. Nagrado S.U.M.P. za drugo in tretje mesto sta prejeli mesti Strasbourg v Franciji oz. Vitoria-Gasteiz v Španiji.

 

Evropski in nacionalni projekti tlakujejo pot


Helfried KreiterEvropski projekti ali nacionalni programi so bili v številnih mestih temelj za sodelovanje med oddelki in uspešen postopek načrtovanja. »V zadnjih letih smo bili vključeni v številne projekte, ki so krepili sodelovanje med oddelki,« pravi Helfried Kreiter z oddelka za okolje avstrijskega mesta Judenburg. »Sodelujemo v Konvenciji županov in avstrijskem programu e5. V okviru teh pobud smo leta 2012 pripravili akcijski načrt za trajnostno energijo. Vendar pa je bila glavna spodbuda za začetek postopka S.U.M.P. naše sodelovanje v projektu ADVANCE. Zaradi teh projektov so se različni oddelki naučili sodelovati. Sodelovanje se je še okrepilo s postopkom S.U.M.P. in spodbudilo tudi sodelovanje v zvezi z drugimi temami.« Celotni intervju z gospodom Kreiterjem preberite tu.

Po prejemu nagrade S.U.M.P. leta 2013 je Jorge Romea Rodríguez, vodja Oddelka za okolje in mobilnost občine Rivas Vaciamadrid, povedal: »Eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki nam je pomagal doseči naše cilje, je bila priložnost, ki nam jo je ponudila Evropska komisija, in sicer sodelovanje z drugimi mesti v okviru organiziranih mrež.« (Vir: Do the right mix)

Z izmenjavo izkušenj in študijskimi obiski se lahko projektne skupine veliko naučijo iz dobrih primerov drugih mest in držav. V okviru projektov EU se pogosto ponudi priložnost za navezovanje stikov in financiranje tovrstnih dejavnosti, npr. v okviru sklada za sofinanciranje aktivnosti CIVITAS (naslednji razpis leta 2015). Pravzaprav so bile nacionalne mreže ENDURANCE vzpostavljene za spodbujanje tovrstnih izmenjav znotraj države in za pomoč mestom pri iskanju informacij, strokovnjakov in dobrih praks iz drugih držav. Še danes navežite stik s svojo nacionalno kontaktno točko in naj vam bosta naša obsežna mreža in znanje S.U.M.P. v pomoč!

 

Pozdravljeni v mreži!Mesto, ki se je nedavno pridružilo mreži ENDURANCE, je Leuven, s katerim se je število mest v belgijski mreži povzpelo na osem. Mesto ponovno preučuje svojo mobilnost in obenem tudi načrtovanje rabe tal, pri čemer uporablja celostni pristop. Osrednja zamisel je »prostorska bližina kot najboljša politika mobilnosti«. Mesto se hoče predstaviti kot simbol podnebne politike in v tesnem sodelovanju s prebivalci in deležniki v mestu Leuven do leta 2030 narediti podnebje v mestu nevtralno. V prihodnosti bo dostop z avtomobili omejen v številnih delih mesta, prav tako pa je treba preusmeriti javni prevoz, tako da bo manj avtobusnega prometa potekalo skozi mestno središče, in narediti premik k manjšim in čistejšim vozilom.

 

Dodatni viri • Nova evropska platforma za S.U.M.P. na spletni strani Eltis vsebuje uradne smernice S.U.M.P. in številne druge vire.
 • Center strokovnosti regije Baltskega morja za SUMP, ustanovljen v okviru projekta CIVITAS DYN@MO, združuje znanje in dobre primere načrtovanja trajnostne mobilnosti v mestih v regiji Baltskega morja. Podobno bo v Koprivnici na Hrvaškem ustanovljen center strokovnosti za S.U.M.P., da se zagotovi prenos znanja na Hrvaškem in v jugovzhodni Evropi.
 • Projekt CH4LLENGE je razvil orodje KonSULT za premagovanje dejstva, da se mesta pogosto ne zavedajo celotnega nabora ukrepov, ki so jim na voljo. Orodje vsebuje generator možnosti ukrepov, ki mestom omogoča, da hitro opredelijo tiste ukrepe politike, ki bi lahko v njihovem primeru imeli posebno vrednost.
 • Če se vaše mesto nahaja na območju z več mestnimi središči, lahko uporabite orodje Poly-SUMP, s katerim ustvarite »večsrediščni profil« za vašo regijo: pajkov diagram, ki vam omogoča sočasno primerjavo ključnih spremenljivk prostorskega načrtovanja in mobilnosti. Več informacij na spletni strani Poly-SUMP.
 • Projekt PUMAS 26. novembra posveča enodnevni seminar institucionalnemu sodelovanju.
 • QUEST je orodje za upravljanje kakovosti, ki je bilo razvito za pomoč majhnim in srednje velikim mestom pri vzpostavljanju in nadaljnjem razvoju njihovih politik in aktivnosti trajnostne mobilnosti s pomočjo zunanjega strokovnjaka – presojevalca QUEST.
 • Presoja ADVANCE primerja načrtovanje mobilnosti določenega mesta z idealnim postopkom načrtovanja trajnostne mobilnosti v mestih.
 

Prihodnji dogodki

 
 • Seminar PUMAS o institucionalnem sodelovanju
  26. november 2014 – München, Nemčija
  www.pumasproject.eu
 • Prometna varnost: družbeni izzivi, raziskovalne rešitve
  4.–5. december 2014 – Genova, Italija
  http://ec.europa.eu/

Za več dogodkov si oglejte koledar EPOMM.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive