EPOMM e-update December 2014
  Language:   en | cz | de | fr | it
ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive
tweet share on facebook

Zdroj: http://pixabay.com
click to enlarge
Zdroj: http://pixabay.comVážení čtenáři,

Když vám řekneme, že mnoho dětí přijíždí do základní školy autem, i když většina z nich žije v blízkosti školy, v pěší vzdálenosti (1 km) nebo i v dostupnosti na kole (2 km), nebude to pro vás nic nového. Je to neustálý boj mezi školami a úřady pokusit se o zpomalení a omezení automobilové dopravy v okolí škol. Tento e-update vám poskytne nové informace na téma řízení mobility ve školách, jeho cílem je poskytnout vám inspiraci pro další podporu udržitelné mobility v okolí škol.

 
Připomenutí: Už jen pár dní! Výzva ECOMM2015 je stále otevřená, termín pro podání je 9. prosince, 23:59 CET. Pro podání návrhů, prosím přejděte na stránky pro podávání návrhů.
 

Školní plány mobility

 

Jedním z úskalí řízení mobility ve školách je, že školy realizují řadu aktivit formou “zábavných” aktivit udržitelné mobility nestrukturovaným způsobem. To je důvod, proč je školní plán mobility dobrým nástrojem k systematickému řešení všech různých aspektů prosazování udržitelného školního plánu (informací, propagace, organizace dopravy, infrastruktura). Úřední orgány mohou povzbudit školy pro start školních plánů poskytnutím dotace (např. Program iniciativy cestování do škol ve Velké Británii), personálně (např. Klimaaktivní mobilní program “řízení mobility pro děti, rodiče a školy” v Německu), průvodci krok za krokem (např. Co by měl školní plán mobility obsahovat ), materiály (např. cestovní průzkumy , brožura s akcemi MM na jiných školách, v Německu) a/nebo jiné podněty.

  • Od roku 2005 má v Rakousku více než 250 škol, školek a zařízení pro péči o děti prospěch z mobilního programu klimaaktiv , který je zacílen na vzdělávací zařízení (viz. anglická brožura ). S tímto se se ovlivní celkem 54 000 dětí a studentů. Tento školní rok je více jak 50 vzdělávacích programů podporováno manažery (koordinátory) mobility. Výsledky hodnocení svědčí o úspěchu programu: je zde méně automobilové dopravy kolem vzdělávacích zařízení a více povědomí o potřebách fyzických aktivit dětí a čistším ovzduší. Přibližně 513.000 tun CO2 je každý rok ušetřeno.
    Není často snadné pro školy rozvíjet řízení mobility. Graz v Rakousku vyvinul program speciální školní program mobility managementu, kterého se mohou všechny školy účastnit. Je zde průvodce s katalogem 45 opatření (v Německu), mezi kterými si mohou školy vybírat – pro každé vybrané opatření získají školy peněžní a konzultační podporu.
  • Podobně, od roku 2006, region hlavního města Bruselu (BE) nabízí finanční podporu a poradenství pro školy, které vytvářejí školní plán mobilty. V současné době aplikuje plán 240 škol z 650. S pomocí tohoto plánu a příslušných opatření se většině škol podařilo výrazně snížit používání automobilů (viz Průvodce mobility číslo 33 ve Francouzštině, Holandštině. Školy bez plánu jsou povinni vyplnit v rozsáhlém cestovním průzkumu seznam dělby práce a stav všech opatření přijatých k podpoře udržitelného školního cestování. To nabízí krajskému úřadu mnoho informací pro jeho politiku v oblasti udržitelné mobility.
  • V Sientě (IT) schválila městská rada rozvoj pěšibusů. Za podpory rady se vytvořila síť dospělých dobrovolníků, aby bylo možné rozjet pěšibusy do 36 základních škol po celém městě (viz Případová studie Eltis).

Získejte STAR(s)

Evropský projekt STARS realizuje akreditační systém pro základní školy v devíti evropských zemích. Dle uspořádání podle určitých opatření v 6 různých kategoriích mohou školy dosáhnout bronzovou, stříbrnou nebo zlatou akreditaci. V loňském roce školy organizovaly mnoho krásných aktivit, jako jízda na kole a video soutěž.

Na středních školách je vliv vrstevníků mnohem silnější než rodičů. To je důvodem, proč projekt STAR používá metodiku peer-to-peer na středních školách. Žáci vytváří jejich vlastní kampaně a propagují cyklistiku mezi svými vrstevníky a to za podpory učitelů a STAR poradce. První rok STAR podněcoval mnoho kreativit pro cyklisty, ozdobnými přívěšky na kolo na Den sv. Valentýna, Facebookové stránky, atd. (čtěte více v druhém STARS newsletteru). Školy se rovněž podílejí na cyklistických výzvách, což je seriózní hra, která umožňuje žákům vidět výsledky jejich cyklistických výletů a dělat žebříčky nejaktivnějších cyklistů.

STAR stále hledá města, která budou implementovat metody STARS po skončení projektu. Již déle neváhejte, zaregistrujte se ještě dnes jako adoptivní město!

Had Travis (v Česku Eda) dobývá Evropu

Již po mnoho let se Traffic Snake Gamne (TSG) osvědčila jako zábavná kampaň, která úspěšně zvyšuje udržitelnou dopravu na základních školách. Děti dostávají nálepky, které přilepí na plakát pokaždé, když použijí udržitelný způsob dopravy pro přepravu do školy (podívejte se, jak to funguje). Cílem je zaplnit TSG plakát hada do skončení hry (2 týdny). Nový evropský projekt Traffic Snake Game síť si klade za cíl šířit osvědčené postupy napříč Evropou. Od teď se národní kontaktní místa v 18 evropských zemí podílí na místní realizaci kampaně. Každá země má své vlastní Traffic Snake Game webové stránky. Pokud chcete kontaktovat českou kontaktní osobu, jednoduše se obraťte na sekretariát TSG.

TSG je ideální hra pro školu, pro start k udržitelné mobilitě více systematickým způsobem. To je důvod, proč nová TSG politika (dostupná na webových stránkách od prosince 2014) poskytuje školám více informací a nástrojů pro začátek prací na řízení mobility.

Studenti pomáhají zajistit dopravní dostupnost v Groningenu

Vzdělávací instituce jsou důležitým partnerem pro konzultace a zapojení do plánování mobility. Město Groningen (NL) přesně to udělalo s jejich velkou studentskou populací, když čelili velkým infrastrukturním projektům s velkým dopadem na dostupnost města. Asi 800 studentů se zúčastnilo průzkumu cestování studentů včetně výzkumu dostupnosti v různých místech univerzity. To mělo za následek podrobná doporučení pro místní vládu ke zvýšení počtu studentů využívajících jízdní kolo a aby lépe zvládala vysoký počet cyklistů, např. prostřednictvím opatření v oblasti infrastruktury (např. rozšíření cyklostezek, snížení počtu rychlostních retardérů, …) a informační opatření (např. použití stejné barvy pro cyklistické cesty odpovídající autobusovým linkám, umístění informační tabule s uvedením, jak dlouho trvá, než se cyklista dostane do cílového místa,…). Zpráva je zveřejněna zde, v holandštině.

Aktivní cestování do školy prostřednictvím architektury cestování a participace

Norská vláda stanovila cíl – 80 % všech dětí by mělo chodit do školy pěšky, či na kole. To je důvod, proč obec Gran zkoušela, jak fyzické prostředí a architektura podél cest do školy může změnit cestovní chování dětí do škol na více aktivní a udržitelné. V závislosti na dětském vstupu byla navržena a postavena barevná místa setkání podél školní cesty v Granu (zde čtěte více). Tyto moduly podněcují děti, aby se setkávali na cestě do nebo ze školy, což je možné pouze v případě, že cestují pěšky nebo na kole. Hodnocení ukazuje, že v dnešní době si jak děti, tak i jejich rodiče a školy více než dříve uvědomují důležitost aktivního cestovního módu. Zkušenosti z projektu jsou shrnuty a prezentovány v brožuře (v norštině), jako nástroj pro další dotčené obce a školy. Práce byla podpořena norskou veřejnou správou silnic a Norským centrem pro design a architekturu .

Aplikace školního plánovače cyklistických cest

V roce 2015 budou všichni žáci z cca 270 středních škol z Frankfurtu nad Mohanem (GE) schopni používat cyklistickou mapu na jejich počítačích, či chytrých telefonech k výběru bezpečné jízdy do školy. Tento školní plánovač cesty pro kola je v současné době vytvářen žáky a s finanční podporou ze strany Federálního ministerstva dopravy a digitální infrastruktury (v Německu). Žáci mohou označovat cesty do školy a poukázat na nebezpečná místa. Než jsou cesty zaneseny do cestovního plánovače, policie, silniční správa a sdružení dopravní správy se setkají se školami a žáky a diskutují o cestách a kontrolují správnost informací. Již je zmapováno 40 % ze sítě. S pomocí tohoto nástroje, školy a ministerstvo doufají, že tím motivují více žáků k cestě do školy na kole.

Potřebujete nějakou inspiraci?

Skládací kola ve škole

Základní škola v Bruselu (BE) GBS Huizingen nakoupila pro své žáky 15 skládacích kol z dotací poskytovaných od provincie. Tyto kola jsou používaná k cestám na mimoškolní aktivity nebo k cestám na vlakové nádraží. Díky projektu využívají žáci kolo mnohem častěji a více si uvědomují, že mnoho cílů cest může být dosaženo udržitelným způsobem. Dříve v roce 2014 získala škola ocenění Zelená cena od DAHON a jako dárek dostala skládací kolo. Nyní škola půjčuje kola „slavným“ osobnostem v provincii (zde čtěte více, v holandštině) za účelem propagace udržitelného cestování. Starosta byl prvním, kdo vyzkoušel jízdu na kole letos na podzim a působil jako vzor pro děti a jejich rodiče.

Vytvořte si svou vlastní udržitelnou dopravu

Studenti ze základní školy Zadobrova v Lublani (Slovinsko) pracovali na téma udržitelné dopravy praktickým a zábavným způsobem. Díky Eko-školnímu programu, akcím Nadace pro ekologickou výchovu a financováním fondem Toyoty pro Evropu bylo možno vidět a dozvědět se, jak mohou nové technologie a recyklace podpořit udržitelnou dopravu. Není lepší způsob, jak se něčemu naučit než praxí, proto vytvořili a navrhli svůj vlastní skútr z odpadu. Baterie skútru se nabíjí přes nabíjecí bod, který funguje přes solární články, které jsou na střeše školy. S tímto vším škola vyhrála v roce 2014 Environmentální & inovativní soutěž: ‘Udržitelná mobilita.

Cyklobusy pro děti s omezenou schopností pohybu

Pro děti s tělesným či mentálním postižením se zdá být cesta na kole nemožnou. Pro školu pro speciální vzdělávání Ter Bank v Lovani (BE) nebyla tato záležitost problémem. Společně s Mobiel 21 zavedli cyklobusy na cesty do bazénu, do škol a na školní aktivity v okolí (čtěte více). Cyklobus byl také testován na základní škole a v zařízení pro péči pro děti. Projekt získal třetí místo na soutěži Dahon zelené ocenění a první místo v Nizozemsku v soutěži Děti v městské soutěži (v holandštině). Jízda na kole ve skupinách je také využívána v Holandsku pro přepravu dětí ze školy. Je to zábavná a zdravá alternativa pro motorizované cestování (malé autobusy), což umožňuje dětem se sníženou pohyblivostí plně využít cyklistiku.

Učení hrou

V roce 2014 vytvořila skupina Renault Group hru ‘Bezpečnost a mobilita pro všechny’, jejím cílem je zvýšit povědomí dětí o bezpečnosti silničního provozu. Hra je určena pro děti základních škol a lze ji hrát zdarma ve škole či doma. Zábavnou formou učí děti o způsobech udržitelné mobility. Hra je v současné době k dispozici v angličtině , ve francouzštině a ve španělštině.

 

Nadcházející události

 

Pro více událostí navštivte EPOMM kalendář.

ECOMM website allinx feedback subscribe unsubscribe fullscreen news archive