in English |   


EPOMM
EPOMM, European Platform on Mobility Management, är ett nätverk bestående av sju EU-länder och som stöds av Europeiska kommissionen.

På initiativ av nätverket anordnas konferenser varje år om mobility management, ECOMM -European Conference On Mobility Management.

EPOMM:s största uppgift är att marknadsföra och vidarutveckla Mobility Management i Europa samt stödja implementeringen mellan medlemsstaterna i EU och övriga länder i Europa


Läs mer om Epom

  www.epomm.org

Start
Mer om Ecomm
Mobility management


Program
Workshops
Utflykter
Utställningar


Resa och bo
Conference Centre
Karlstad
Kartor
Värmland


Organisation
Epomm
Partners


In english