in English |   


Utställning

I konferenslokalen kommer det att finnas ett antal utställningar. Om du har frågor angående detta, kontakta Helen Janelöv, tel 054-29 51 41, e-post: helen.janelov@karlstad.se

Presentation av utställarna:

1. Bremen
interaktiv utställning om bildelning. Visades för EU parlamentet i januari 2003.
www.moses-europe.org

2. Stockholm
bilpooler i förvaltningar och företag. Ett projekt inom MOSES (mobility services for urban sustainability).
http://www.moses-europe.org

3. MOST
Mobility Management Strategies for the Next Decades. Resultat från MOST treåriga demonstration -och utvecklingsprojekt som finansierats via bl a EU kommissionen.
http://mo.st

4. ACCESS
Eurocities for a New Mobility Culture. Ett forum för kommuner och städer att identifiera och utveckla praktiska lösningar för att åstadkomma hållbara trafiklösningar.
www.access-eurocities.org

5. EPOMM
European Platform On Mobility Management Ett nätverk bestående av sju EU-länder vars huvuduppgift är att marknadsföra och vidarutveckla Mobility Management i Europa. Presentation av Lyon som värd för nästa års konferens.
www.epomm.org

6. Samåkningstjänst för företag
Ett internet baserat verktyg för samåkning. Datessa AB
http://www.samak.datessa.se

7. CIVITAS
Cleaner and better transport in cities En strategi för att utveckla miljövänligare transporter i städer. 14 pilotstäder i Europa.
http://www.civitas-initiative.org

8. GOAL

9. PORTALStart
Mer om Ecomm
Mobility management


Program
Workshops
Utflykter
Utställningar


Resa och bo
Conference Centre
Karlstad
Kartor
Värmland


Organisation
Epomm
Partners


In english