in English |   


Workshops
Torsdag 22 Maj
Dag 1: Hur kan mobility management användas för att gradvis bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad efterfrågan på transporter?
1a Trafik, miljö och tillväxt
Exempel på tillväxt och effektivitet utan ökad efterfrågan av transporter

Moderator: Lars Berggrund, Banverket, Sverige

Vägavgifter och parkeringspolicy – verktyg för att påverka sambandet?
Peter Austin, Asplan Viak, Norge, Colin Buchanan, Malcolm Buchanan Partners, Storbritannien och Rob Baley, Asplan Viak, Norge

 Läs dokumentation

Socio-ekonomiska effekter av U3, tunnelbanan i Wien. Utvärderad inom ramen för forskningsprojektet TRANSECON
Oliver Roider och Roman Klementschitz, Insitutet för transportstudier, Universitetet för Bodenkultur, Österrike

 Läs dokumentation

Transporter i ett hållbart samhälle
Göran Rosenberg, Svenska åkeriföreningen, Sverige

 Läs dokumentation


1b Utvärdering och uppföljning
Resvaneundersökningar och andra kartläggningar som underlag vid strategier och aktiviteter inom mobility management

Moderator: Eric Schreffler, ESTC, USA

På väg mot kvalitativa undersökningsmetoder i miljöinriktade pendlingsplaner. Erfarenheter från två fallstudier.
Vincent Meerschaert, Traject, Belgien

 Läs dokumentation

Kundorienterad utveckling av service – en videobaserad analys av funtionsnedsatta- och andra resenärers erfarenheter av dörr-till-dörr resor
Per Echeverri, Karlstads universitet, Sverige

 Läs dokumentation

"Mjuka åtgärder" påverkar trafiken i Lund – resultat av två års arbete med hållbart transportsystem i Lund.
Pernilla Hyllenius, Trivector, Lund, Sverige Tomas Svensson, VTI, Sverige

 Läs dokumentation


1c Samverkan i samhällsplanering
Samverkan mellan samhällsplanering och mobility management

Moderator: Angel Aparicio, Ministry of Environment, Spanien

Hur påverkas transportvanor av begränsad biltillgång – mobility management på områdesnivå
Claudia Nobis, German Aerospace Center, Tyskland

 Läs dokumentation

Mobility management via fysisk planering - den spanska N-III korridoren som ett bra exempel
María Eugenia López Lambas och Andrés Monzón, ETSICCP, Transport Department, Spanien

 Läs dokumentation


1d Kollektivtrafik
Hur möter kollektivtrafiken människors ökande resbehov?

Moderator: Astrid Wilhelm, FGM-AMOR, Österrike

"Smarta ungar" reser med kollektivtrafik – en integrerad marknadsstrategi
Styriens transportförbund Cosima Pilz, FGM-AMOR, Österrike

”Nöjdkund undersökningar” för kollektivtrafikföretag – ökad effektivitet via mer efterfrågeorient erade metoder
Werner Brög, Socialdata, Tyskland

 Läs dokumentation

Efterfrågestyrd samåkning via bildelning på landsbygden
Jean Grebert, Renault Research Department, Frankrike

 Läs dokumentation


1e Skillnader i städer/regioner och på landsbygden
Olika förutsättningar för mobility management i storstads - och landsbygdsområden

Moderator: Barbara Swart, EPOMM, Holland

Möjligheter och begränsningar för mobility management i små städer och på landsbygden
Werner Gronau, University of Paderborn, Tyskland

 Läs dokumentation

Gröna ton – en förnybar möjlighet för transporter av gods
Maria Dalmalm, Danzas ASG Eurocargo AB, Sverige

 Läs dokumentation

Mobility management i Borlänge
Karin Lundgren, Envia och Johanna Ingre, Stiftelsen Teknikdalen Borlänge, Sverige

 Läs dokumentation


1f Samarbetsformer
Ökad efterfrågan av alternativa transporter genom samarbete

Moderator: Karen Vancluysen, Access, Belgien

Den ökade betydelsen av nätverk för att hantera transporter i Nordamerika
Stuart M. Anderson, Association for Commuter Transportation, USA

 Läs dokumentation

Mervärdet av rätt transportkvalité för företagets varumärke – konsekvenser av ett nytt perspektiv inom mobility management
Robert Boot, Ministry of Transport, Transport Research Center, Holland

 Läs dokumentation

Cambridgeshires partnerskap för arbetsresor - utveckling sedan ECOMM 1998
Mark Webb, Cambridgeshire County Council, Storbritannien

 Läs dokumentation


1g Resenären i centrum
Produkter och tjänster för resenären

Moderator: Hans Kramer, Ministry of Transport, Transport Research Center, Holland

Effektivt partnerskap för att åstadkomma användbara tjänster för resenären. En Schweizisk modell för att stödja hållbara fritidsresor
Roberto De Tommasi, Synergo Planung und Projektmanagement, Schweiz

 Läs dokumentation

MobiHarz-projekt: Integrerad mobility management och tjänster för besökare
Patrick Hoenninger, Planersocietät, Tyskland

 Läs dokumentation

Modernisering av mindre järnvägsstationer med fokus på resenären
Ludger Strathmann, Agentur BahnStadt Berlin, Tyskland

 Läs dokumentation


1h Marknadsföring
Nyckelfaktorer för att få en bestående förändring av attityder och beteenden

Moderator: Lars Haglund, Karlstads universitet, Sverige

Smart trafikant - individuell marknadsföringskampanj för hållbara persontransporter
Päivi Elmkvist, Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

 Läs dokumentation

Odense cykelstad - ett exempel på framgångsrikt arbete för att utveckla cykeltrafik
Marianne Weinreich, COGITA, Danmark

 Läs dokumentation

Effekter på val av ressätt via individuell marknadsföring (IndiMark) i Göteborg
Caroline Almgren, Västtrafik Göteborgsområdet AB

 Läs dokumentation

Fredag 23 Maj
Dag 2: Hur används mobility management i samhällsplaneringen?

 


2a Länkar mellan olika handlingsområden
Ett hållbart transportsystem med mobility management i planeringsprocessen

Moderator: Herbert Kemming, Research Institute for Regional and Urban Development of the Federal State of North Rhine-Westphalia (ILS), Tyskland

Vision Lundby – att utforska potentialen i mobility management i Göteborg
Lisa Sundell, Trafikkontoret, Göteborgs kommun, Sverige

 Läs dokumentation

EU:s direktiv om luftkvalité och nya möjligheter för mobility management
Marien G. Bakker, the Nehterlands Agency for Energy and the Environment, och Hans Schmitz, the Information centre for the environment, Holland

 Läs dokumentation

Att använda GIS vid implementering av mobility management i planeringsprocessen
Jessica ter Schure, Trivector, Sverige

 Läs dokumentation


2b Nya samarbetsformer
Behov av nya organisationsstrukturer och samarbetsformer

Moderator: Bert Svensson, Vägverket, Sverige

Kampanjen “YOU-move.nrw” – mobility management och ungdomar i nya samarbetsformer
Oscar Reutter, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Tyskland

 Läs dokumentation

Vi MöTs i Kalmar – en gemensam kraftsamling för miljö och trafiksäkerhet
Bo Lindholm, Linda Herrström, Kalmars kommun och Krister Wall, Vägverket, Sverige

 Läs dokumentation

Nya samarbetsformer
Henk van de Hoef, Province of Zuid, Holland

 Läs dokumentation


2c Motiv
Drivkrafter och motiv för tillämpning av mobility management

Moderator: Steven Calvert, Nottinghamshire County Council, Storbritannien

Olika tillämpningsstrategier för framgångsrika transportplaner
Marcus Enoch, Department of Civil and Building Engineering, Loughborough University och Sarah Wixey, Transport Research Group, University of Westminster, Storbritannien

 Läs dokumentation

Kan vi lämna bilen hemma?
Thomas Krag, Thomas Krag Mobility Advice, Danmark

 Läs dokumentation

Vägavgifter – ett sätt att underlätta mobility management
Jo Baker, Transport and Travel Research, Storbritannien

 Läs dokumentation


2d Bilpooler och samåkning
Flexibla arbetssätt, flexibelt resande och den nya tekniken

Moderator: Frank Smith, Ministry of the Flemish Community, Belgien

Svensk samåkningstjänst
Birgit Sievers, Lars Pousette, Datessa AB och Stefan Berg, Vägverket, Sverige

 Läs dokumentation

SunFleet – en miljöbil när du bäst behöver den
Per Lanevik, Sun Fleet Carsharing, Sverige

 Läs dokumentation

Bildelning som “Den äggläggande ull- och mjölkproducerande suggan“. Nya metoder för integrering, samverkan och medvetandegörande
Michael Glotz-Richter, Free Hanseatic City of Bremen, Tyskland

 Läs dokumentation


2e Marknadsföring
Nyckelfaktorer för att få en bestående förändring av attityder och beteenden

Moderator: Marco Viviani, Ökoinstitut, Italien

Att bryta vanan vid val av resesätt
Walter Bien, traffIQ Frankfurt, Tyskland

 Läs dokumentation

Målgruppsbestämd mobility management
Jillian Anable, University of Surrey, Storbritannien

 Läs dokumentation

Erfarenheter av tre nyckelkampanjer inom Tapestry projektet
Alan Lewis, Transport and Travel Research Ltd, Nottingham, Storbritannien

 Läs dokumentation


2f Benchmarking
Att lära sig god benchmarking

Moderator: Robert Stussi, Amerlis, Portugal

Kostnadseffektiv benchmarking. Erfarenheter från MOST och lärdomar från USA
Eric Schreffler, ESTC, USA

 Läs dokumentation

Att göra kollektivtrafik till ett förstahandsval – benchmarking och kvalitetssäkring som verktyg för kundtillfredsställelse
Torbjörn Ericsson, TE Marknadskommunikation AB, Sverige

 Läs dokumentation

BYPAD (BicYcle Policy AuDit), ett europeiskt kvalitetsmått och ett verktyg för utveckling av lokala cykelprogram
Tim Asperges, Langzaam Verkeer, Belgien

 Läs dokumentation


2g Erfarenheter av MOST (Mobility Strategies for the Next Decades)
Resultat och rekommendationer

Moderator: Marcel Rommerts, DG Energy ochTransport, Europeiska kommissionen

Erfarenheter från MOST projektet: skolor, sjukhus, turism, landvinningar, arrangemang, transportrådgivning
Astrid Wilhelm, FGM-AMOR, Österrike

 Läs dokumentation

Undersöknings- och utvärderingsverktyg inom mobility management – praktiska erfarenheter av MET
Timo Finke, RWTH Aachen University of Tyskland

 Läs dokumentation

Hur man förbättrar förutsättningarna för mobility management
Guido Müller, Research Institute for Regional and Urban Development of the Federal State of North Rhine-Westphalia (ILS), Tyskland och Sarah Wixey, Transport Studies Group, University of Westminster, Storbritannien

 Läs dokumentation

 
 Start
Mer om Ecomm
Mobility management


Program
Workshops
Utflykter
Utställningar


Resa och bo
Conference Centre
Karlstad
Kartor
Värmland


Organisation
Epomm
Partners


In english