in English |   


Mobility Management

Mobility management är ett efterfrågeorienterat angreppssätt för att påverka person- och godstransporter och innebär nya samarbetsformer och nya verktyg. Verktygen baseras på information, kommunikation, organisation, samarbete och marknadsföring. Syftet är att påverka resan eller transporten innan den börjat. Det innebär oftast andra åtgärder än de traditionella infrastrukturlösningar som vi vanligtvis använder för att lösa trafikproblemen.

Dessa åtgärder syftar till att:
 • öka användningen av miljövänliga transporter
 • förbättra hållbar tillgänglighet för alla människor och organisationer
 • öka effektiviteten för transporter och markanvändning
 • minska efterfrågan av resor med motorfordon • EPOMM
  Vägverket deltar som svensk representant i det europeiska projektet EPOMM.
   www.epomm.org
  MOST
  Ett EU-stött forskningsprojekt med ett 30-tal samarbetspartners från 12 länder. I Sverige deltar Lund och Karlstads som praktikfall.
   mo.st
  ACCESS
  Eurocities for a New Mobility Culture.
   www.access-eurocities.org
  Mer
  European Mobility Week
   www.mobilityweek-europe.org

  In town without my car!
   www.22september.org/

  Start
  Mer om Ecomm
  Mobility management


  Program
  Workshops
  Utflykter
  Utställningar


  Resa och bo
  Conference Centre
  Karlstad
  Kartor
  Värmland


  Organisation
  Epomm
  Partners


  In english